39 skolēni saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu [Papildināts ar iespēju lejupielādēt foto!]

Sestdien, 13.jūnijā, skolā notika 9.klašu izlaidums, kurā apliecības saņēma visi kopskaitā 39 9.klašu skolēni. Absolventus sveica skolas vadība, skolotāji un skolas padomes vadītājs Ģedimins Siliņš, vecāki, Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis, Skrīveru Mūzikas un māksas skolas pārstāvji un topošie pirmklasnieki. Kā ierasts, klašu audzinātājas bija sagatavojušas iedvesmojošus pateicības vārdus absolventiem un viņu vecākiem. Lūk, ko par saviem skolēniem saka klašu audzinātājas:

daina_petersone.jpg9.a klases audzinātāja Daina Pētersone:

9.a klasi gribētu raksturot kā gleznu ar nosaukumu „Viss būs kārtībā”. Gleznā attēloti 20 jaunieši,kuri izkārtojušies priekšplānā, fonā. Mākslas darbs ir košos toņos, jo katrs jaunietis ir nozīmīgs, nepieciešams, lai glezna būtu pilnīga.

Mūzika, māksla, sports ir tas,kas aizrauj jauniešus, šajās jomās viņi izpaudās visspilgtāk. Zane, Emīls, Renārs, Mārtiņš-ir mūsu labākie sportisti,klases muzikālo gaumi izkopa Dairis un Renārs,aktīvi skolas pašpārvaldē darbojās Ilva un Paula,klases mākslinieces Alise un Kristīne vienmēr rūpējās par skaisto visapkārt, labsirdīgās Anastasija un Gunta, sirdsgudrie Didzis, Arnis un Keits prata atrast kompromisus dažādās situācijās. Radošās personības-Ilva,Reinis,Dainis,Elīna priecēja mūs ar saviem iegūtajiem sasniegumiem dažādos literārajos konkursos. Raits dejas solis bija Paulai,Alisei un Elīnai.Klasē tonusu uzturēja Kristers,Laura un Eduards.

Mēs, skolotāji, gleznā centāmies ieviest nelielas korekcijas,papildinājumus,bet gleznai rāmi 16 gadu garumā veidojāt Jūs, vecāki. Paldies Jums par atbalstu, skolojot un lolojot  savus bērnus.Es domāju , ka šī glezna iedvesmos,pievērsīs apkārtējo uzmanību.

Mans novēlējums Jums jaunieši-Veiksmīgs cilvēks prot saņemt visu,ko dzīve spēj sniegt,taču,ja tikai ņem un ņem,straumes plūdums sāk apsīkt.

Svarīgi ir dalīties ar citiem iegūtajā bagātībā,tad tā vairojas un atkal nes augļus.Esiet veiksmīgi un laimīgi!Atcerieties-Tava laime esi Tu pats!

santa_krasovska.jpg9.b klases audzinātāja Santa Krasovska:

Mana mīļā 9.b klase – mani saulstariņi, kā es ikdienā itin bieži jūs mēdzu uzrunāt. Saulstariņi – tik dažādi – gan mīļi pieglaudīgi, gan „ar zobiņiem”, dažkārt caur mākoņu segu pētījoši, gan arī spoža oreola apvīti. Esat klase, kas vienmēr pievērsusi sev apkārtējo vērību – jūs nepamanīt nav iespējams. Sākumā jūsu draiskulības bieži robežojās ar palaidnībām, bet spējāt sadzirdēt skolotāju un vecāku pamudinājumus savu kūsājošo enerģiju virzīt mērķtiecīgā gultnē. Saules stari palīdz augt. Tā arī jūsu darbs arvien vairāk veda pie panākumiem – vērtējumi mācībās kļuva arvien augstāki, nāca uzvaras skolas pasākumos, dažādos konkursos un olimpiādēs pat valsts līmenī, koru un deju kolektīvu skatēs, handbola sacensībās.

Mēs jums ticējām, un jūs guvāt augstu sasniegumu konkursā Zvaigžņu klase. Noticējāt paši sev – uzvarējāt ZZ čempionātā Vidzemes reģionā. Nostiprinoties pārliecībai, ka spējat visu, ja to patiesi vēlaties, par jūsu devīzi kļuva „Kamēr varam, tikmēr darām!” Tā veidojās kolektīvs, kurā dzirkstī joki, balsta biedra pleca sajūta un silda labestīga draudzība. Uz šiem trim vaļiem turas jūsu pasaule.

Gribu teikt PALDIES jūsu vecākiem. Viņi vienmēr ir bijuši PAR – atbalstījuši visas mūsu aktivitātes, uzmundrinājuši, kad kļuvis smagi, noslaucījuši dažu asaru, lepojušies par sasniegumiem. Allaž bijuši tā stiprā siena, kuras aizvējā patverties, pieturēties un sildīties. PALDIES jums pašiem par to gara, prāta un sirds gaišumu, ko izsarojat! Man ļoti patika kopā ar jums doties ekskursijās, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, bet ikdienas darbs sniedza gandarījumu, jo ikviena sētā sēkla atrada auglīgu augsni, kur iesakņoties, sakuplot, krāšņi uzziedēt un visbeidzot briedināt augļus.

Stars pie stara – kopā veidojās varavīksne. Tādi jūs esat – krāsaini, drosmīgi, dzīvespriecīgi, pozitīvas emocijas raisoši. Lai jums veicas arī turpmāk! Laimīgu ceļu un uz satikšanos!

Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Fotogrāfijas lejupielādei pieejamas šeit: 1.daļa un 2.daļa

Konkursā “Mēs varam labāk” 8.a klasei – 2.vieta!

www.auv.lv

Jau ceturto reizi ir noslēdzies E-klases un laikraksta “Diena” pielikuma “Skolas diena” organizētais konkurss Mēs varam labāk!, arī šogad – kā jau ierasts – uzvarējušas ir 27 klases. Šogad konkursā piedalījās 6118 klases, kas ir rekordliels klašu skaits.

“Konkursa „Mēs varam labāk” rezultāti parādīja, ka mana audzināmā 8.a  klase ir saglabājusi otro vietu visa otrā semestra laikā. Tas ir gan patīkams pārsteigums, gan iepriecinājums. Konkurss deva iespēju klasei vēl vairāk saliedēties, savstarpēji sadarboties, kā arī deva lielāku motivāciju mācīties,” uzsver 8.a klases audzinātāja Daiga Martinsone. Tāpat arī 8.a klases skolniece Zane Upmane neslēpj prieku un lepnumu par paveikto: “Šis konkurss man nozīmē ļoti daudz, jo mēs kļuvām zināmi valstī, parādot savas zināšanas. Mēs turpināsim tāpat arī nākamgad. Es lepojos ar savu klasi.”

Mēs varam labāk! noslēgums tiks svinēts vērienīgā pasākumā Rīgā Kino Citadele 15. jūnijā, kuru vadīs Arstarulsmirus un uz kuru E-klase personīgi uzaicinās Top 3 klases katrā klašu grupā un to skolotājus. Gan skolēnus, gan pedagogus apbalvos ar vērtīgām balvām un visi kopā skatīsies filmu “Juras laikmeta pasaule”.

Ar ziediem un pateicības vārdiem aizvadīts 12.klases izlaidums

Sestdien, 6.jūnjā, skolā notika 12.klašu izlaidums, kurā apliecības par vidusskolas absolvēšanu saņēma 19 skolēni. Klases audzinātāja Aija Zvaigznīte par audzināmo klasi izlaidumā teica šādus vārdus:

Mani mīļie, mazie, nu jau lieli izaugušie 7 zēni un 12 meitenes! Daudz laba esam kopā darījuši un arī paveikuši. Man bija prieks ar jums būt kopā šos astoņus gadus, jo gan ikdienā, gan svētkos jūs bijāt atsaucīgi, paši ar bagātu izdomu, ar iniciatīvu apveltīti, katrs ar savu viedokli un uzskatu par dzīvi un tomēr vienmēr spējāt rast kompromisu un vienoties par labāko ideju. Dažreiz negribēju jums piekrist, taču spējāt mani pārliecināt, un izrādījās- jums taisnība.

Mums nav bijušas problēmas aizbraukt ekskursijās vai piedalīties daudzajos skolas pasākumos, jo starp jums bija līderi- ar apbrīnojamām darba spējām apveltītā Sintija, strādīgā Elīna Gabaliņa, neatlaidīgā Elīna Mārtiņa, muzikālā Viktorija, skaistāko dziesmu atradēja Agrita, visu lietu zinātāja Uva, kuras ne tikai vadīja skolas pašpārvaldi, bet ar savu neatlaidību iedvesmoja arī pārējos. Atbalsts meitenēm bija pieklājīgais un draudzīgais Dāvis, vienmēr jautrais un labsirdīgais Jānis Verpels, ar humoru apveltītais Raitis, visu zinošais Ēvalds, tehnoloģijās iegrimušais Edmunds, klusējošais un tomēr atklātais Reinis un nopietnais matemātiķis Jānis Mežraups, kā arī mūsu čaklās mākslinieces Elīna un Valda Balandas, apzinīgā Valērija, smaidīgā Egija, pacietīgā Kristīne un noslēpumainā Angelika. Šajos gados esat sagādājuši man daudz patīkamu pārsteigumu. Ar jums kopā ne vienmēr bija viegli, taču interesanti.

Ceru, ka Lielās talkas dienās kopīgi stādītās priedītes izaugs par skaistu mežu, un atcerieties- ‘’palīdzēt’’ ir skaistākais darbības vārds pasaulē tūlīt pēc darbības vārda ‘’mīlēt’’. Gribu jums visiem vēlēt veiksmi un izturību. Saudzējiet sevi un domājiet par savu veselību, jo nekas nav svarīgāks šajā dzīvē, tikai vesels cilvēks var būt laimīgs un darīt laimīgus savus vecākus un vēlāk arī savus bērnus.

Paldies vecākiem par sadarbību, sapratni un atsaucību visu šo gadu garumā! Tagore ir teicis: “Līdzīgi jūras viļņiem un kaijām arī mēs sastopamies un sadraudzējamies. Kaijas aizlaižas, viļņi aizplūst, un mēs šķiramies.’’ Bet mēs taču tiksimies mūsu saulainajā stūrītī bibliotēkā, kur tika risinātas gan muļķīgas, gan globālas problēmas, tur tika skaļi smiets un arī asaras lietas. Nāciet, kad būsiet priecīgi, un arī tad, kad būsiet bēdīgi.

‘’Mums katram ir sava laika mašīna, atpakaļ mūs ved atmiņas, bet uz priekšu sapņi.’’ (Herberts Velss) Esiet laimīgi!

Aizvadīta Baltijas jūras projekta konference Tallinā

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

No 5.-8. jūnijam Tallinā notika UNESCO asociētā Baltijas jūras projekta konference, kurā piedalījās ap 200 skolēnu un skolotāju no 10 valstīm, kas iesaistītas šajā projektā. Mūsu skolu tajā pārstāvēja 10. klases skolniece Ieva Cedere un  skolotāja Daiga Martinsone.

Lasīt tālāk …

Skolas absolventa Alvja Krasovska darinātais velniņš iepriecinās mazos pacientus Rīgas slimnīcas dārzā

Ance Liepa, www.staburags.lv

Latvijas Amatniecības kameru plenērā Kuldīgā tapuši pasaku tēli — koka skulptūras, kuras dāvinās Bērnu slimnīcai Rīgā. Turp ceļos vairāku Somijas un Latvijas topošo galdnieku darbi, arī skrīverieša Alvja Krasovska, Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņa, darinātais velniņš.

Lasīt tālāk …

11.a klases skolēni viesojas LR Ministru kabinetā un Saeimā

Anna Fedotovska, 11.a klases skolniece

2014./2015. mācību gada garumā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 6.-12. klašu skolēni piedalījās aktualitāšu konkursā, kur labākie tika apbalvoti gan individuāli, gan klašu grupās.Starp vidusskolas klasēm mēs bijām tie, kas visa gada garumā uzrādīja vislabākos rezultātus jeb 81,4% un balvā ieguvām iespēju doties ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu.

Lasīt tālāk …

Koncerts un pētnieciskā darba “Mežs un kustība” apbalvošana

Vija Meroža

Pēdējā skolas dienā dramatiskā pulciņa dalībnieki vasaras noskaņojumam parādīja mūziklu “Kas notiek Burbuļciemā?”, kuru Dziesmu svētku laikā dosies rādīt arī Rīgā. Arī mūzikas skolas skolēni bija sagatavojuši muzikālu pārsteigumu, gadu noslēdzot. Tas vēl nebija viss – 5.-8. klašu skolēni uzzināja pētnieciskā darba “Mežs un kustība” rezultātus un saņēma balvas, kurā sacentās 5.-6. un 7.-8. klašu grupu skolēni. Tā kā pašakuma dienā lija lietus, tad dažas ieplānotās aktivitātes nevarēja notikt, bet pētniecisko darbu bija jāpilda, tikai nedaudz izskrienot ārā, jo skolotāji bija sagatavojušies arī šādiem apstākļiem! Pētnieciskajās sacensībās pirmo vietu ieguva 5., 7. un 8.b klases skolēni, otro vietu – 6.a un 8.a klases, bet 3. vietu – 6.b klases skolēni. Kā papildus aktivitāti – šaušanu no pozīcijas stāvus – organizēja vēstures skolotājs Edgars Bērziņš. Goda nosaukumu “Unikāls šāvējs” izpelnījās Lēlis Nauris (6.b), Ērika Vaira Leopolde ( 7.a), Ronalds Smilškalns (5.a) un Madara Meldere( 8.b). Lai visiem jauka vasara! Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

“Uzņēmēju dienā” klašu kolektīvi apmeklē dažādus uzņēmumus

www.auv.lv

Par tradīciju kļuvusī “Uzņēmēju diena” šogad norisinājās 28.maijā, kad skolēni ar klašu audzinātājiem devās lūkot, ar ko nodarbojas vietējie uzņēmēji. Lūk, atskats, kā veicās! Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

  • 10.aklase un 11 b.klase viesojās bistro, restorānā un viesnīcā – “Klidziņa”. Sākumā  tika pastāstīts ar ko uzņēmums nodarbojas, cik darbinieku strādā, tika sniegta informācija par skolēnu vasaras darba iespējām un izaugsmi. Sniedza vairākus ieteikumus, kas būtu jāņem vērā darbojoties un dibinot savu uzņēmumu šajā sfērā. Tālāk sekoja neliela ekskursija pa pašu viesnīcu. Tika parādīta gan konferenču zāle, gan visai mājīgie numuriņi.
  • Uzņēmējdienās, 8.b klase devās uz suņu audzētavu „ZAK de LUX”, kur mūs sagaidīja audzētavas īpašniece Tatjana Pieli. Viņa mums pastāstīja par suņiem, par to, kā viņi māca cilvēkiem kļūt atbildīgiem. Suņi bija lieliski, mīlīgi un paši ar savu raksturiņu. Visiem suņi patika un katrs vēlējās sev jaunu draugu.
  • 6. a klase devās uz Aizkraukli pie divām pasaulslavenām māksliniecēm-keramiķēm- latvietes Ingūnas Skujas un amerikānietes Melisas Braden. Mūs aizveda Elīzas mamma, skolotājas Gunas vīrs, Mikus mamma un vizuālās mākslas skolotāja Ināra. Kad mēs nonācām pie keramiķēm, mūs sagaidīja divi, mīļi sunīši un pašas mākslinieces arī. Varēja redzēt, ka keramiķes dzīvo taupīgi un daudzas, šķietami nederīgas lietas izmanto, lai uztaisītu dažādas lietas no māla. Sākumā mums pastāstīja daudz jaunus faktus un interesantas lietas. Vēl mums izrādīja māju un aizveda uz darbnīcu. Darbnīcā arī visu izrādīja un pastāstīja. Mums pašiem arī ļāva darboties, tāpēc iedeva materiālus un formiņas, ar tām devāmies ārā, lai darbotos. Visi taisīja ļoti skaistas, dažādas, interesantas lietas. Ļoti skaistas sanāca rozītes un dzīvnieciņi. Mēs arī neizpalikām bez izkustēšanās un sporta aktivitātēm, tāpēc tikām uz laukuma un spēlējām futbolu. Visi apmierināti atbraucām mājās un gaidījām savus darbiņus, jo tos vēl nepaspēja apdedzināt. Mums ļoti patika ekskursija.

Izlaidumi AUSV

Lielākais mākslas darbs ir un paliek jēgpilna dzīve, tāda, kas, par spīti šķēršļiem, piepilda indivīdā dusošās iespējas.  /Aut.nezināms/

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā izlaidumi notiks šādos laikos:

  • 12. klasei – 2015.gada 6.jūnijā pl. 15.00 skolas sporta zālē;
  • 9.klasēm – 2015.gada 13.jūnijā pl. 15.00 skolas sporta zālē.

IMG_20150525_162620 9-kl-izlaidums

“Aktualitāšu konkursa” uzvarētājas viesojas ChaulaTV

www.auv.lv, foto: ekrānšāviņš no intervijas

Otrdien, 26.maijā, “Aktualitāšu konkursa” uzvarētājas Patrīcija Zālīte (7.a) un Lelde Kalniņa (11.a) un konkursa vadītājs skolotājs Edgars Bērziņš viesojās ChaulaTV, kur tiešraidē runāja par konkursu, tā organizēšanu, apbalvošanas ceremoniju, skolēnu veikumu un vienojās par sadarbību nākamajā gadā: ChaulaTV uzaicināja nākamā mācību gada uzvarētājus eksursijā uz ChaulaTV studiju un klātienē pstāstīt par pveikto.