Klases un audzinātāji

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

2021./2022.mācību gadā

n# Klase

Audzinātājs

Kabinets  
1.  1.a

Maija Arcihoviča

V-5 vecā korpusa 1.stāvā
2. 1.b

Ance Kurzemniece

V-1 vecā korpusa 1.stāvā
3. 2.a

Anda Kudiņa

V-4 vecā korpusa 1.stāvā
4. 2.b

Inese Jasaite

V-9 vecā korpusa 1.stāvā
5. 3.a

Inese Uzula

V-11 vecā korpusa 2.stāvā
6. 3.b

Evita Dzērve

V-12 vecā korpusa 2.stāvā
7. 4.a

Māra Lesiņa

V-6 vecā korpusa 1.stāvā
8. 4.b

Māra Krūmiņa

V-7. vecā korpusa 1.stāvā
9. 5.a

Inga Kočāne

103. jaunā korpusa 1.stāvā, mūzikas kab.
10. 5.b

Ināra Plakane

V-25 vecā korpusa 2.stāvā, vizuālās mākslas kab.
11. 6.a

Lelde Salzemniece

106. jaunā korpusa 1.stāvā, matemātikas  kab.
12. 6.b

Guna Voldeka

305. jaunā korpusa 3.stāvā, svešvalodu kab.
13. 7.a

Danute Podvinska

V-2 vecā korpusa 1.stāvā, mājturības kab.
14 7.b

Daiga Martinsone

108. jaunā korpusa 1.stāvā, bioloģijas kab.
15. 8.a

Daina Pētersone

101. jaunā korpusa 1.stāvā, krievu valodas kab.
16. 8.b

Santa Krasovska

302. jaunā korpusa 3.stāvā, krievu valodas kab.
17. 8.c

Dzintra Znotiņa

310. jaunā korpusa 3.stāvā, latviešu valodas  kab.
18. 9.a

Silvija Strautmane

303. jaunā korpusa 3.stāvā, ekonomikas kab.
19. 9.b

Aija Zvaigznīte

203. jaunā korpusa 2.stāvā, latviešu valodas kab.
20. 10.a

Rita Lielā

V-27 vecā korpusa 2.stāvā, angļu valodas kab.
21. 11.a

Inta Rūze

206. jaunā korpusa 2.stāvā, matemātikas kab.
22.

 

23.

12.a

 

12.b

Aija Ieleja

 

Ligita Miezīte

309.

 

107.

jaunā korpusa 3.stāvā, angļu valodas kab.

 

jaunā korpusa 1.stāvā, ģeogrāfijas kab.