Klases un audzinātāji

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

2022./2023.mācību gadā

n# Klase Audzinātājs Kabinets  
1.  1.a Liene Sola
V-6. vecā korpusa 1.stāvā
2. 1.b Marjana Toroņi
 V-7. vecā korpusa 1.stāvā
3. 2.a Maija Arcihoviča
V-5. vecā korpusa 1.stāvā
4. 2.b Ance Krastiņa
V-1. vecā korpusa 1.stāvā
5. 3.a Māra Krūmiņa V-4. vecā korpusa 1.stāvā
6. 3.b Inese Levinska V-9. vecā korpusa 1.stāvā
7. 4.a Inese Uzula V-11. vecā korpusa 2.stāvā
8. 4.b Aija Ieleja V-12. vecā korpusa 2.stāvā
9. 5.a Lilita Paula 307. jaunā korpusa 3.stāvā, informātikas  kab.
10. 5.b Santa Mārtinsone V-27. vecā korpusa 2.stāvā, angļu valodas kab.
11. 6.a Inga Kočāne 103. jaunā korpusa 1.stāvā, mūzikas kab.
12. 6.b Ināra Plakane V-25. vecā korpusa 2.stāvā, vizuālās mākslas kab.
13. 7.a Lelde Salzemniece 106. vecā korpusa 1.stāvā, matemātikas kab.
14 7.b Guna Voldeka 305. jaunā korpusa 3.stāvā, svešvalodu kab.
15. 8.a Danute Podvinska V-2. vecā korpusa 1.stāvā, mājturības kab.
16. 8.b Daiga Martinsone 108. jaunā korpusa 1.stāvā, bioloģijas kab.
17. 9.a Daina Pētersone 101. jaunā korpusa 1.stāvā, krievu val. kab.
18. 9.b

Santa Krasovska

302.

jaunā korpusa 3.stāvā, latviešu valodas kab.
19. 9.c          Silvija Strautmane 303. jaunā korpusa 3.stāvā, ekonomikas kab.
20. 10.a               Aija Zvaigznīte 203. jaunā korpusa 2.stāvā, latviešu valodas kab.
21. 11.a Rita Lielā 207. jaunā korpusa 2.stāvā, vēstures  kab.
22. 12.a Inta Rūze
206. jaunā korpusa 2.stāvā, matemātikas kab.