Tehniskais personāls

 1. Vēsma Akmentiņa, apkopēja
 2. Jānis Arcihovičs, saimniecības vadītājs
 3. Zigrīda Baumane, apkopēja (internātā)
 4. Gatis Bimbers, tehniskais strādnieks
 5. Inta Blumberga, skolas māsa
 6. Zita Breidaka, apkopēja
 7. Dangole Brokāne, apkopēja
 8. Māra Burka , administratore
 9. Mārīte Karņicka, ēkas dežurante internātā
 10. Iveta Lagzdiņa, daiļdārzniece
 11. Edīte Lēle, kopētāja
 12. Ingūna Lisovska, apkopēja
 13. Velta Ločmele, ēkas dežurants internātā
 14. Gatis Miezāns, sētnieks
 15. Gunita Ozoliņa, dienas apkopēja
 16. Mārtiņš Paškēvičs, sētnieks
 17. Svetlana Plukša, apkopēja
 18. Gunta Salmiņa, sekretāre
 19. Anita Skaba, ēkas dežurants
 20. Dzintra Skuja, dabaszinātņu laborante ķīmijas kab.
 21. Jānis Sniedziņš, datortehnikas mehāniķis
 22. Kira Spulde ēkas dežurants internātā
 23. Vija Tretjakova, ēkas dežurants
 24. Oskars Vanags, tehniskais strādnieks
 25. Inese Zariņa, apkopēja
 26. Vita Zirnīte, apkopēja
 27. Jānis Znotiņš, saimniecības vadītājs