Tehniskais personāls

 

 1. Jānis Arcihovičs, saimniecības vadītājs
 2. Zigrīda Baumane, apkopēja (internātā)
 3. Gatis Bimbers, tehniskais strādnieks
 4. Inta Blumberga, skolas māsa
 5. Zita Breidaka, apkopēja
 6. Dangole Brokāne, apkopēja
 7. Mārīte Karņicka, ēkas dežurante internātā
 8. Iveta Lagzdiņa, daiļdārzniece
 9. Edīte Lēle, kopētāja
 10. Ingūna Lisovska, apkopēja
 11. Velta Ločmele, ēkas dežurants internātā
 12. Gatis Miezāns, sētnieks
 13. Gunita Ozoliņa, dienas apkopēja
 14. Inese Paegle, apkopēja
 15. Mārtiņš Paškēvičs, sētnieks
 16. Svetlana Plukša, apkopēja
 17. Viktors Plukšs, apkopējs
 18. Gunta Salmiņa, sekretāre
 19. Anita Skaba, ēkas dežurante
 20. Jānis Sniedziņš, datortehnikas mehāniķis
 21. Kira Spulde ēkas dežurante internātā
 22. Maija Strautniece, ēkas dežurante
 23. Oskars Vanags, tehniskais strādnieks
 24. Ilze Vērdiņa, dabaszinātņu laborante
 25. Vita Zirnīte, apkopēja