Tehniskais personāls

 

 1. Jānis Arcihovičs, saimniecības vadītājs
 2. Zigrīda Baumane, apkopēja (internātā)
 3. Gatis Bimbers, tehniskais strādnieks
 4. Inta Blumberga, skolas māsa
 5. Zita Breidaka, apkopēja
 6. Dangole Brokāne, apkopēja
 7. Mārīte Karņicka, ēkas dežurante internātā
 8. Iveta Lagzdiņa, daiļdārzniece
 9. Edīte Lēle, kopētāja
 10. Ingūna Lisovska, apkopēja
 11. Velta Ločmele, ēkas dežurants internātā
 12. Gatis Miezāns, sētnieks
 13. Gunita Ozoliņa, dienas apkopēja
 14. Mārtiņš Paškēvičs, sētnieks
 15. Svetlana Plukša, apkopēja
 16. Gunta Salmiņa, sekretāre
 17. Anita Skaba, ēkas dežurants
 18. Jānis Sniedziņš, datortehnikas mehāniķis
 19. Kira Spulde ēkas dežurants internātā
 20. Vija Tretjakova, ēkas dežurants
 21. Oskars Vanags, tehniskais strādnieks
 22. Inese Zariņa, apkopēja
 23. Vita Zirnīte, apkopēja