Atsākam mācīties klātienē

Aldis Rakstiņš, direktors

Labdien!

Esam saņēmuši oficiālu informāciju par atļauju klātienes mācību atsākšanai mūsu skolā ar 19.04.2021. Protams ir jāievēro SPKC prasības:

Visas piecas dienas klātienē mācās 1.-6.klases un 12.klase; 7-11.klases mācās pēc rotācijas principa; skolēni, skolotāji un darbinieki skolā lieto sejas maskas (var lietot savu vai ieejot skolā pie dežuranta varēs saņemt); regulāri veicam roku mazgāšanu,dezinfekciju un klašu vēdināšanu; ievērojam distanci 2m starp klasēm; neaizmirstam par maiņas apaviem; lūdzu vecākus par organizatoriskiem u.c. jautājumiem sazināties ar klases audz.telefoniski un skolā, drošības apsvērumu dēļ, neienākt; skolotāji, darbinieki un 12.klases skolēni skolā veic, nedēļā reizi, siekalu testu. Lasīt tālāk …

Pētījums par plazmolīzi augu šūnās ar 7. klašu skolēniem.

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Attālinātajās mācībās 7. klašu skolēni patstāvīgi pētīja sāls šķīduma ietekmi uz sarkanā sīpola virsmiziņas šūnu iekšējo spiedienu.Tika pagatavoti sāls šķīdumi ar atšķirīgu koncentrāciju un tajos ievietota sīpola plēvīte. Attēla kreisajā pusē apakšā redzam Kārļa Jančenko darbu, labajā pusē- Kārļa Gusarova novērojumu mikroskopā.Savukārt, augšējā attēla daļā Ramona Paegle atradusi un darbā ievietojusi attēlu- zīmējumu par pārmaiņām šūnā, zem tā – Emīla Vanaga izvēlētais attēls. Ko tad varēja novērot? Ja sīpola virsmiziņu ievieto sāls šķīdumā, kurā sāls koncentrācija ir tāda pati kā šūnās, tad pārmaiņas nenotiek, bet, palielinoties sāls koncentrācijai, citoplazma zaudē ūdeni un kopā ar membrānu atraujas no šūnapvalka. Šis kopsavilkums varētu palīdzēt izprast to, ko ne visiem izdevās novērot.

Mācību priekšmetu olimpiāžu sasniegumi.

Ilze Ieleja, direktora vietniece mācību darbā.

Priecājamies un lepojamies par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu 3. ceturkšņa sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.

Paldies skolēniem, skolotājiem par ieguldīto darbu!

Klase Skolēna vārds, uzvārds Olimpiādes, konkursi, sporta sacensības Sasniegumi Skolotājs
9.a Terēze Barkāne fizikas olimpiāde 2.posms 2.vieta Sintija Rūze
9.a Kristers Škapars fizikas olimpiāde 2.posms 3.vieta Sintija Rūze
10.a Laura Zīmele fizikas olimpiāde 2.posms 1.vieta Sintija Rūze
10.a Artūrs Eduards Vorps fizikas olimpiāde 2.posms 2.vieta Sintija Rūze
11.a Ieva Breča fizikas olimpiāde 2.posms 3.vieta Sintija Rūze
11.a Kalvis Kalniņš fizikas olimpiāde 2.posms atzinība Sintija Rūze
9.b Sintija Eva Zariņa ES Dabaszinātņu olimpiāde atzinība Daiga Martinsone
12.a Krista Verpele latviešu valodas un literatūras olimpiāde 2.posms 2. vieta Dzintra Znotiņa
12.a Patrīcija Pļenkova latviešu valodas un literatūras olimpiāde 2.posms atzinība Dzintra Znotiņa
10.a Laura Zīmele ģeogrāfijas olimpiāde 2.posms 1. vieta Ligita Miezīte
10.a Alvīne Medne ģeogrāfijas olimpiāde 2.posms 2.vieta Ligita Miezīte
10.a Sanija Petroviča ģeogrāfijas olimpiāde 2.posms 3.vieta Ligita Miezīte
11.b Katrīna Paula Jukna ģeogrāfijas olimpiāde 2.posms 2. vieta Ligita Miezīte
10.a Sanija Petroviča matemātikas olimpiāde 2.posms 1. vieta Inta Rūze
10.a Artūrs Eduards Vorps matemātikas olimpiāde 2.posms 2.vieta Inta Rūze
11.a Ieva Breča matemātikas olimpiāde 2.posms 1. vieta Ilze Ieleja
12.a Emīls Valdmanis matemātikas olimpiāde 2.posms 2.vieta Ināra Dika

Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde.

Ilze Ieleja, direktora vietniece mācību darbā

45. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference

Apsveicam visus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnus un skolotājus, kuri ar lieliskām sekmēm 5. martā startēja Zemgales reģionālajā konferencē. Konferencē tika aizstāvēti seši 11. klašu skolēnu darbi:

Darba autors Darba tēma Konsultants Sasniegumi
Emīls Strazdiņš “Kosmisko raķešu dzinēji un degvielas” Agrita Sakse I pakāpe (izvirzīts uz valsti)
Franciska Jermuša “Skrīveri Kārļa Melnmata gleznās” Ruta Dišereite II pakāpe (izvirzīta uz valsti)
Jānis Straume „Zilās gaismas ietekme uz cilvēka veselību” Daiga Martinsone III pakāpe

 

Kalvis Kalniņš “Stundu sarakstu veidošana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā” Ilze Ieleja, Mārtiņš Skudra III pakāpe

 

Ieva Breča

 

„ Latvijas valsts mežu ilgtspējīga apsaimniekošana” Daiga Martinsone
Una Krjučkovska

 

„Trifeļu audzēšanas iespējas un trifeļu noieta tirgus Latvijā.” Silvija Starutmane

Lasīt tālāk …

4.klase lepojas ar Skrīveru ļaudīm.

Agate Anufrijeva, 4.klases skolniece

Visi labi zinām iedvesmojošo radījumu „Latvijas lepnums”, kurš parasti tiek rādīts ap Ziemassvētkiem, vai ne? Nu, protams, ka zinām! 4.klase šogad par to mācījās.  Mūsu izdomas bagātā skolotāja Maija Arcihoviča zināja, ka arī mēs esam radoši, tāpēc ,kā noslēgumu tēmai, lika mums izvēlēties kādu cilvēku, kuru mēs katrs varētu izvirzīt šai īpašajai balvai no Skrīveru novada un uztaisīt par viņu plakātu.

Patiesībā, bija nedaudz jāpadomā, kurš cilvēks tas varētu būt! Skolotāja atsūtīja dažādus jautājumus, uz kuriem atbildējām attālināto mācību laikā. Kad aizgājām uz skolu, bija atlicis noslēdzošais uzdevums – izveidot plakātu un pastāstīt par šo cilvēku klasei. Balvai izvēlētie cilvēki bija ļoti dažādi. Mēs rakstījām par ģimenes ārstiem, par skursteņslauķi, daži rakstīja par radiniekiem un ģimenes locekļiem, citi par vienkārši Skrīveros pazīstamiem cilvēkiem. Darbu prezentēšana bija ļoti interesanta: citi rādīja bildes, citi pašu veidotos zīmējumus.

Šis darbs mums lika saprast, cik daudz cilvēkos mēs varam saskatīt labās īpašības, spējas un sasniegumus, to, ko citās reizēs nemaz nepamanām.

Ceturtklasnieki-radoši bērni!

Agate Anufrijeva, 4.klases skolniece

Es ,patiešām, ļoti priecājos un lepojos, ka 4.klase ir tik radoša! Šogad mums dabaszinībās bija tēma “Kā rodas skaņa?”. Tēma bija grūta, kontroldarbā viegli negāja, toties tās noslēgumā bija superīgi radošs mājasdarbs – jāizveido mūzikas instruments. Neviens materiāls netika aizmirsts. Lietotas tika kartona kastes, stikla un plastmasas pudeles, plastmasas kastītes un spainīši, koka gabali un zari, gumijas, metāla stieples un vēl daudz, daudz citu lietu.

Tā mājās katrs prātojām un darbojāmies. Un tad nāca lielā prezentēšana, kad katrs par savu instrumentu stāstīja un to demonstrēja. Vispopulārākās bija bungas, grabulīši un pie kartona kastes piestiprinātas gumijas vai metāla stieples. Vēl bija arī dažas pana flautas.

Šis uzdevums mums deva iespēju mazliet pafantazēt un iztēloties savu mūzikas instrumentu, jo bija arī daži pavisam pašu izdomāti.

Diagnosticējošie darbi 3. un 6.klasei

Diagnosticējošie darbi

3.klasei

Līdz 2021.gada 2.martam – latviešu valoda (mutvārdu daļa)

2021.gada 3.marts – latviešu valoda (rakstu daļa)

2021.gada 9.marts – matemātika

6.klasei

Līdz 2021.gada 16.februārim – latviešu valoda (mutvārdu daļa)

2021.gada17.februāris- latviešu valoda (rakstu daļa)

2021.gada 25.februāris  – matemātika

2021.gada 4.marts – dabas zinības

Pumpurs

Liene Uzula, novada projektu koordinatore

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā šajā mācību gadā veiksmīgi turpina īstenot projekta “Pumpurs” aktivitāti “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šajā projektā patlaban iesaistījušies 6 pedagogi un 13 skolēni.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, savukārt skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem. Lasīt tālāk …

ZPD tiek aizstāvēti attālināti.

Ilze Ieleja, direktora vietniece izglītības jomā

2021.gada 25. janvārī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā attālināti notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Savus veiktos pētījumus prezentēja 23 skolēni trijās komisijās. Katra komisija atsevišķi uzklausīja un novērtēja skolēnu paveikto darbu. Komisijas vadītāji sniedza atziņas no šī gada zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas. Lasīt tālāk …

Attālinātās mācības 1.-4.klasēm