Kontakti

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Adrese: Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125
Tālr./fakss: +371-65197626, mob.: 27875376
E-pasts: admin@auv.skriveri.lv
Mājas lapa: https://www.auv.lv

Vārds, uzvārds Amats / Vieta Tālrunis E-pasts Pieņemšanas laiks
Aldis Rakstiņš Direktors 29105065 aldis@skriveri.lv Pirmd.- 15.00 -17.00, Ceturtd.- 8.00-11.oo
Liene Sakne Direktora vietniece izglītības jomā 65197626 lienesakne@inbox.lv Pirmd. 15.00-17.00
Ilze Ieleja Direktora vietniece izglītības jomā 65197626 ieleja.ilze@inbox.lv Otrd. 10.00 -16.00
Vija Meroža Direktora vietniece audzināšanas jomā 65197626 vija.meroza@inbox.lv
Lilita Paula Direktora vietniece informātikas jomā 65197626 paulit@inbox.lv
Gunta Salmiņa Sekretāre 65197626, 27875376 gunta.salmina@skriveri.lv Katru dienu,          7.40 – 16.00
Jānis  Arcihovičs Saimniecības vadītājs 26545889 admin@auv.skriveri.lv
Inta Blumberga Medmāsa 26634282
Internāts  20221015

Rekvizīti:

Maksātājs:
Skrīveru novada dome
Reģ. Nr. 90000074704
Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Nor. konts LV54HABA0551028435371
AS “SWEDBANK”, kods HABALV22

Pakalpojuma saņēmējs:
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125