Kontakti

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Adrese: Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125
Tālr./fakss: +371-65197626, mob.: 27875376
E-pasts: ausv@aizkraukle.lv

Mājas lapa: https://www.auv.lv

Vārds, uzvārds Amats / Vieta Tālrunis E-pasts Pieņemšanas laiks
Ieviņa Piļka Direktore 27875376

26459610

ievina.pilka@aizkraukle.lv Pirmdiena – 15.00 -17.00,  Trešdiena – 9.00-11.oo
Liene Sakne Direktora vietniece izglītības jomā 65197626 lienesakne@inbox.lv Pirmdiena – 10.00-12.00
Ilze Ieleja Direktora vietniece izglītības jomā 65197626 ieleja.ilze@inbox.lv Piektdiena –  13.00 -15.00
Vija Meroža Direktora vietniece izglītības jomā 65197626 vija.meroza@inbox.lv Ceturtdiena – 13.00-15.00
Lilita Paula Direktora vietniece izglītības jomā 65197626 paulit@inbox.lv Otrdiena – 15.00-17.00
Gunta Salmiņa Sekretāre 65197626, 27875376 gunta.salmina@aizkraukle.lv Katru dienu –  8:00 – 16.00
Jānis  Arcihovičs Saimniecības vadītājs 26545889 ausv@aizkraukle.lv
Inta Blumberga Medmāsa 26634282
Internāts  20221015

Rekvizīti:

Maksātājs:

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācija Nr. 90000074812

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Banka:  AS “SEB Banka”

Kods: UNLALV2X

Konts:  LV28UNLA0035900130302

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Piegādes adrese:

Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125