Mājas lapas lietošanas noteikumi

Paldies, ka esat apmeklējuši Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas mājas lapu www.auv.lv, kas ir izveidota, pateicoties Skrīveru novada domes finansiālam atbalstam. Ļoti ceram, ka šeit jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par aktualitātēm skolas dzīvē un šī mājas lapa jums kļūs par svarīgu informācijas avotu. Lai nerastos dažādi, tostarp, juridiska rakstura pārpratumi, aicinām iepazīties ar mūsu mājas lapas lietošanas noteikumiem.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas mājas lapas www.auv.lv lietošanas noteikumi:

 1. www.auv.lv mājas lapas (turpmāk – Mājas lapa) īpašnieks un administrators ir Andreja Upīša Skrīveru vidusskola (turpmāk – AUSV). AUSV ir tiesības grozīt un papildināt Mājas lapas lietošanas noteikumus.
 2. Ieejot Mājas lapā, tās lietotājs piekrīt šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem.
 3. AUSV nenes atbildību par Mājas lapas pieejamību lietotājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās no AUSV neatkarīgu iemeslu dēļ.
 4. AUSV patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Mājas lapā vai tās saturā, kā arī jebkurā laikā ierobežot brīvu pieeju tai.
 5. Mājas lapā ievietotajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs.
 6. AUSV neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas var rasties Mājas lapas izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā.
 7. Mājas lapa var saturēt saites uz citām fiziskām vai juridiskām personām piederošām vai pārraudzītām mājas lapām. AUSV neuzņemas atbildību par citu fizisko vai juridisko personu piederošo vai pārraudzīto mājas lapu saturu vai piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās saites.
 8. Nedrīkst veikt vai pieļaut darbības, kas būtu vērstas pret Mājas lapas sistēmas drošību, stabilitāti un ātrumu. Aizliegts veikt jebkādas darbības, kā rezultātā tiek mainīts Mājas lapas kods, funkcionalitāte vai saturs.
 9. AUSV Mājas lapā esošie autoru darbi, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija ir AUSV īpašums un autortiesību objekts. Mājas lapas vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai kāda citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot, ja ir saņemta AUSV rakstiska piekrišana.
 10. Nosūtot Mājas lapai informāciju, sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par tās saturu, tā nedrīkst būt inficēta ar datorvīrusiem, šai informācijai ir jāpieder informācijas nosūtītājam vai viņam ir jābūt tiesībām to lietot un nodot AUSV. Ja informācijas nosūtītājam, nosūtot informāciju AUSV, nebija tiesību to darīt un ar šādu informācijas nosūtīšanu ir pārkāptas trešo personu tiesības, kurām pieder šī informācija vai kurām ir tiesības to lietot, tad AUSV neatbild par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas būs nodarīti trešajai personai ar šādu trešās personas nelikumīgu informācijas izmantošanu.
 11. Ja netiek ievēroti Mājas lapas lietošanas noteikumi AUSV ir tiesības bez brīdinājuma liegt piekļuvi Māja lapai.

www.auv.lv administrācija

2013.01.23