Par projektu

 

JAUNO LĪDERU SKOLA 2

Projekta apraksts

 

PROJEKTA IDEJA

Projekta ideja par apmācībām radās jau pagājušajā gadā, kad jaunieši dalījās pieredzē, kā organizēt pašiem savu- jauniešu dzīvi, kā padarīt to interesantāku, kā iesaistīt pašus jauniešus savas dzīves veidošanā. Edgaram Bērziņam radās doma – kāpēc gan mēs nevaram savu iegūto  pieredzi iepriekšējā Jauno līderu skolā tagad likt lietā, un veicināt līdzdalību Skrīveru sabiedrības dzīvē, rūpēties par sociāli apdraudētām grupām, organizēt pasākumus pagastā. Mums tā būtu iespēja pierādīt sev un citiem, ka mēs jau tagad spējam uzņemties atbildību, atrast veiksmīgus risinājumus problēmām, sadarboties ar vienaudžiem, pašvaldību.

 

MĒRĶIS

Veicināt jauniešu izaugsmi un toleranci laukos, parādot daudzpusību jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām,  veidot sociāli atbildīgus jauniešus Skrīveros.

 

UZDEVUMI

  1. Attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības garu un radošo domāšanu;
  2. Ļaut aktīvi un tieši iesaistīties pašu izplānotajos pasākumos, lai veicinātu jauniešu piedalīšanos  jaunatnes interešu aizstāvībā pašvaldības un Eiropas līmenī.
  3. Sekmēt jauniešu integrāciju un aktīvu pilsonisko apziņu, tādējādi uzlabojot viņu karjeras un nodarbinātības perspektīvu, kas šobrīd ir ļoti aktuāli.

 

NORISE

Projekta realizācijas laikā notiks 6 apmācību semināri (22.–24.02., 2.–3.03., 23.–24.03., 13.–14.04., 15.–16.06., 20.–21.07.) un noslēguma radošās darbnīcas 3.–4.08., kuras vadīs projektā iesaistītie jaunieši.

 

KOMANDA

Komandas kodolu veido pirmās Jauno līderu skolas absolventi un pieaicinātie profesionāļi, kuri dalīsies savās zināšanās un pieredzē.

Svarīgākās personas visu projekta norises laiku:

  • Projekta vadītājs: Edgars Bērziņš (e-pasts: edgars_berzins@inbox.lv)
  • Projekta atbalsta persona: Inguna Juhņēviča (e-pasts: jinguna@inbox.lv)