Barikāžu laiks.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā.

Uzvijas dzirksteļu spieti,
pār laukumiem, ceļiem un tiltiem…

13.-27.janvāris-Barikāžu laiks. Šis laiks vienmēr smaržos pēc ugunskura dūmiem, kas atsauc atmiņā 1991. .To ir vērts pieminēt, par to ir vērts zināt un runāt. Arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tiek atvērta vēstures lappuse par šo laiku. 20.janvārī skolas radio aicinās skolēnus un skolotājus kaut domās pateikties Barikāžu dalībniekiem par paveikto.  Audzināšanas stundā skolēni skatās video, klausās Barikāžu dalībnieku liecības par nesenās pagātnes notikumiem. Uz klases durvīm skolēni piestiprinājuši pašgatavoto Barikāžu ugunskuru darinājumus ar tā laika raksturojošiem atslēgas vārdiem. Pašpārvaldes pārstāvji sākumskolas skolēniem izveidojuši savu redzējumu par Barikāžu tēmu un dodas apciemot jaunāko klašu skolēnus ar savu stāstījumu par skaudrajām janvāra dienām.

Lai mūsu iedomāto ugunskuru liesmas aiznes pateicības vēstījumu visiem, kas piedalījušies šajā Barikāžu laikā…

Visus darbus un pienākumus uztveru ļoti nopietni.

 

Daina Viļuma-Vancāne, latviešu valodas skolotāja

Pēc ceturtās Adventes uz sarunu aicināju 10.klases skolnieku Kristeru Škaparu. Vispusīgs jaunieties, kuram ir rezultāti mācībās, sportā, dažādos konkursos. Kristers savu vienaudžu vidū atšķiras ar to, ka ir mērķtiecīgs, viņš ir jaunietis ar stingru raksturu, gribasspēku un milzīgām darba spējām.

1.(Skrīks)Gada nogalē parasti atskatāmies uz padarīto, realizēto un sasniegto. Kāds Tev, Krister, ir bijis šis gads?

K.Š. (Kristers Škapars) Šis gads nebija viegls. Grūtības sagādāja mācīšanās attālināti, kas prasīja daudz laika un pacietības. Neskatoties uz grūtībām, pabeidzu pamatskolu un nolēmu turpināt mācības tepat, vidusskolā. Piedalījos arī dažādos konkursos un olimpiādēs, kuros guvu godalgotas vietas. Lasīt tālāk …

Vēl nepateiktais, brīnumu gaidot.

Daina Viļuma-Vancāne,latviešu valodas skolotāja

Pagājis Ziemassvētku laiks. Skolas ikdienas ritms teju pieklusis, aizmirsusies steiga, rakstot kārtējo kontroldarbu vai ieskaiti. Tāpēc  esam atraduši brīdi, lai uz sarunu uzaicinātu 9.b klases skolnieci Lauru Lielo.

1.“Skrīks”/Skrīveru Laiks. Laura, šodien vēlētos uzklausīt Tevi un uzzināt, kā Tu dienas laikā tik daudz paspēj, kāds ir Tavs  dienas režīms?

L.L. Dienas režīms ir diezgan sasprings. Daudz laika veltu mācībām un pārējo laiku sportam, laiku cenšos saplānot. Lasīt tālāk …

Pasākumu plāns 2021./22.m.g.

10.-14.01. Tālākizglītības aptauja 9.-12. kl.

20.01. Barikāžu aizstāvju piemiņai.

…..“Mūsdienu mākslas tendences” /Lss radošā nodarbība 12.ab klasēm./

 28.01. Erudītu konkurss.

31.-04.02. “Skolas x faktors”

07.-11.02. Atvērto durvju diena studentiem-absolventiem.

14..02. Valentīndiena.

21.-25.02. Ēnu dienas tiešsaistes ekskursijas./ www.tavaklase/

01.03. Meteņi.Tradīciju stundas.

14.-18.03. “Jaunietis darba tirgū”-lekcijas ar karjeras konsultantu.

28.-01.04.  Joku diena.

11.-15.04. Lieldienu pasākumi .

18.-22.04. Lielās talkas nedēļa.

22.04.  “Zemes stunda”.

28.04.Nākamo pirmklasnieku vecāku sanāksme(pasākums?)

02.-06. 05. Apsveikums -izstāde vecākiem.

09.-13.05. Olimpiāžu uzvarētājiem “Pateicības diena”.

13.05. “Pēdējais zvans” 12.klasēm.

24.05.  1.-4. veido prezentācijas.

25.05. (1.-4.-prezentē)-5.-11.veido prezentācijas

26.05. 5.-11.-prezentē,(1.-4. –vieglatlētika)

27.05. Noslēgumi, liecības.

Lasīt tālāk …

Skolēnu pašpārvaldes struktūra.

ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES STRUKTŪRA 2021./22.m.g./

9.-12.KLAŠU KOLEKTĪVI

PAŠPĀRVALDES PREZIDENTS-   Katrīna Celmiņa

VIETNIECE-   Elīna Zadzeiko

5.-8.KLAŠU KOLEKTĪVI

PAŠPŠRVALDES PREZIDENTS-Liene Korņejeva

VIETNIECE-Beāte Babre

MINISTRIJAS

VIDES- Estere Zālīte       , KULTŪRAS-  Lana Artjomenko       , IZGLĪTĪBAS-Estere Apena

, PRESES-  Terēze Barkāne

AUV skolēni sveic visus Ziemassvētkos

Lasīt tālāk …

Ziemassvētki sabraukuši…

Ir ziema. Un tas ir gadalaiks, kad gribas sagaidīt kādu brīnumu. Īpaši liela vēlme ir pašiem mazākajiem. Protams, vislielākais brīnums ir Ziemassvētki. Tiem mēs gatavojāmies cītīgi: izdekorējām skolu, kāpņu telpu, klases. Īpaši pacentās sākumskolas skolēni. Sirsnīgs paldies bērniem un skolotājiem! Arī pārējie skolēni neatpalika: svētku sajūtu bija uzbūruši visi, bet visvairāk pašpārvalde atzīmēja 11. klasi, 10. klasi un 8. c klasi. Paldies!

   Skolēni arī sagatavoja un ierakstīja svētku apsveikumu mūsu ļaudīm-arī “Ziedu gravas” iemītniekiem, kurus apciemosim 21. decembrī.

   20. un 21. decembrī svētku noskaņojumu centās radīt folkloras kopa ”Burdons” ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem. Bija viss: rotaļas, dziesmas mīklas un bluķa vilkšana….Visi nelabumi no skolas tika iesprostoti bluķī un vakarā sadedzināti ugunskurā.

Lai visiem laba veselība un labs prāts, sagaidot Ziemassvētkus!

Konkursa “Mana Daugava”rezultāti

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Mūsu skolas skolēni ar labiem rezultātiem jau sesto gadu pēc kārtas piedalās Daugavas savienības organizētajā konkursā “Mana Daugava”. Tā mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību vides un kultūrvēturiskajām problēmām un piedāvāt to risināšanas iespējas. Šogad mūsu skolu pārstāvēja seši darbi par kultūvēsturisko mantojumu, tā saglabāšanas iespējām mūsdienās un trīs darbi saistībā ar ekoloģiju un vides problēmām. Augstāko novērtējumu un 1. vietu ieguva 10. klases skolēna Kristera Škapara darbs “Skrīveru pagasta upju ūdens kvalitāte” (vadītāja skolotāja Daiga Martinsone). Kristers pētīja upju krastu stāvokli, pH līmeni, aļģu un ūdensaugu daudzveidību piecās paragu ņemšanas vietās gan pavasarī, gan arī rudens sezonā. 2. vietu ieguva 11. klases skolnieces Meldra Spēka un Laura Zīmele (vadītāja skolotāja Ruta Dišereite) ar veikto darbu – video materiālu par Aizkraukles pilsdrupām un to aizsargāšanas iespējām. Visi darbu autori saņems atzinības rakstus, bet laureāti- naudas balvas.

 https://failiem.lv/u/pbrxz9u52

Piedalies viktorīnā par Latviju!

Aizkraukles novada Jauniešu dome aicina visus Aizkraukles novada jauniešus un atbildīgos piedalīties attālinātajā tikšanās reizē par godu valsts svētkiem!
Tikšanās reize tiek plānota 20.11.2021. plkst.18.00, kurā:
  1. Sveiksim visus svētkos ar AIIC veidoto video sveicienu;
  2. Kahoot spēlē izspēlēsim viktorīnu par valsts svētkiem un Aizkraukles novadu;
  3. Aicināsim uz sarunu – Ko mūsdienu jaunietim nozīmē patriotisms? Kā tas izpaužas? Kā viņu to izjūt?
Lūgums būtu  jauniešus Jūs pašus pieslēgties un piedalīties!
Saite, lai pievienotos: https://meet.google.com/hsv-hjta-qpc

Mārtiņus tomēr svinam!

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

Katru gadu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tiek svinēti Mārtiņi jeb Mārtiņdiena, kas ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki. Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem un ziemas saulgriežiem, rudens beigām un ziemas sākumu. Mārtiņi-laiks ,kad jāiet ķekatās, rotaļās, jādejo..

Arī mēs-1.-3.klašu skolēni, šogad katra klase atsevišķi atzīmējām šos senlatviešu tradīciju svētkus ar tautasdziesmām, rotaļām, ticējumiem, mīklām, pužļu likšanu un konfektēm. Prieks par Mārtiņgaiļu izstādi, ko gatavoja paši bērni, gaidot pasākumu. .Paldies mazajiem censoņiem!