Tiešsaistes iespējas iepazīt I.Kalniņu.

Agate Jeluškina , 6.b. klases skolniece

Pateicoties projektam”Latvijas skolas soma”,mums bija iespēja tiešsaistē piedalīties  koncertlekcijā par Imantu Kalniņu. Tā mēs uzzinājām daudz ko jaunu par Imantu Kalniņu. Kā mana klasesbiedrene teica: ” Es nezināju, ka Imants Kalniņš sakomponējis tik daudz populāru dziesmu”. Šī bija iespēja paplašināt savu redzesloku  par Latvijas komponistiem, pabūt (kaut neklātienē)mūzikas pasaulē.

Pasākuma beigās katram skolēnam bija iespēja izpildīt krustvārdu mīklu un pārbaudīt savas zināšanas  par Imantu Kalniņu.

Tiešsaistes semināru cikls skolēnu pašpārvaldēm.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā.

Pirmais seminārs ar nosaukumu ”Līdzdalības atoms-pašpārvaldes” notika tiešsaistē 12.aprīlī.

Pirmajā seminārā ar pašpārvaldes pārstāvjiem tikās IKVD izglītības novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols. Tika uzsvērts, ka pašpārvaldes mērķis ir pilnveidot mācību iestādes mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz skolēnu, pedagogu un administrācijas vajadzībām, saskaņojot tās.

  Pašpārvaldē skolēni mācās izvirzīt kvalitatīvus piedāvājumus, respektēt citu intereses, neapvainoties, ja izvirzītais priekšlikums nav pieņemts, bet censties saprast, kādi tam ir argumenti.

    Nākamais seminārs jau 14.aprīlī! Aicinām interesentus pieslēgties tiešsaistei: 14. aprīlī no plkst. 11:00 – 13:00: https://www.facebook.com/events/356452072407355/

 Pasaules Ūdens diena un angļu valoda.

Aija Ieleja, angļu valodas skolotāja.

11.a klases skolēni arī atbalstīja Baltijas jūras projektu saistībā ar Pasaules Ūdens dienu, meklējot idiomas un frazeoloģismus angļu valodā, kā arī pielāgojot tiem atbilstošus frazeoloģismus latviešu valodā, kas arī bija lielākais izaicinājums. Taču skolēni demonstrēja savu izdomu,radošumu un prasmi interpretēt, idiomas gan tulkojot, gan skaidrojot ar piemēriem, gan arī mēģinot tās ilustrēt. Populārākie starp skolēnu sameklētajiem frazeoloģismiem angliski  ‘feel like a fish out of water’ (justies ne savā ādā), ‘in hot water'(pamatīgā ķezā) , ‘walk on water’ (izvilkt kamieli caur adatas aci), bet atradās arī neparastāki izteicieni, piemēram,  ‘a big/tall drink of water’ ar nozīmi- gara auguma cilvēks, un ‘water under the bridge’ – daudz ūdens aiztecējis. Šī projekta aktivitāte noteikti ļāva skolēniem paplašināt vārdu krājumu gan angļu, gan dzimtajā valodā, kā arī nedaudz citādāk paraudzīties uz mūsu ikdienā tik ierasto ūdeni.

Visu  skolu paveikto var apskatīt šajā saitē.

Water idioms (padlet.com)

Lasīt tālāk …

Lieldienas manā ģimenē.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

Pagājuši pavasara svētki-Lieldienas. Šogad diezgan neparasti-pandēmijas režīmā. Tomēr katrai ģimenei (īpaši bērniem) ļoti gribējās izbaudīt šos jaukos pavasara atmodas svētkus. Skolēniem tika piedāvātas Lieldienu krustvārdu mīklas, foto kolāžas “Kā manā ģimenē svin Lieldienas?”. Īpaši čaklas bija 5.b, 6.b, 7.c un 5.a klases.

Kā nu kuram tie izdevās- varat vērot Lieldienu foto galerijā: Galerija.

 

 

Izglītojoša nodarbība “Viss, kas man jāzina par reproduktīvo veselību”

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

6. aprīlī Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) studentes Ieva Morozova un Sindija Kezika visiem septīto un astoto klašu skolēniem attālināti Zoom vidē novadīja nodarbību par reproduktīvo veselību. Nodarbība bija sadalīta trijās daļās, ar skolēniem tika pārrunāti jautājumi par pārmaiņām pusaudžu ķermenī, par reproduktīvo sistēmu un ar to saistītajām slimībām, kā arī drošību. Katras nodaļas beigās tika piedāvāti jautājumi Kahoot lietotnē, un skolēni varēja pārbaudīt, kā viņi ir sapratuši skaidrotos jautājumus. Skolēniem bija iespēja lejuplādēt izglītojošu bukletu , ko varēs izmantot vēlāk. Nodarbības beigās skolēniem tika dota iespēja anonīmi uzdot sev interesējošos jautājumus un lektores sniedza atbildes uz tiem.

Nodarbība tika organizēta sadarbībā ar RSU un projektu Soroptimist International.

Par projektu “Sveiks,kaimiņ!”

 

Līga Kriškijāne ,Aizkraukles Interešu izglītības centra Jaunatnes lietu speciāliste 

Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie vērtēja jaunatnes jomu Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novados, rodot jaunas idejas sadarbības stiprināšanai un jomas attīstīšanai nākotnē!

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Projekta īstenošanas laikā tiek veidota sistēma, kura nodrošina iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu ietvaros un starp novadiem, jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratnes veicināšanu par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem novadu kopējās Jaunatnes politikas veidošanā. Lasīt tālāk …

Nu atnāca sengaidītā Lieldieniņa!

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

Pavasaris pienāca nemanot un pie sliekšņa Lieldienas… Pirmssvētku nedēļā Lieldienu zaķis apciemoja Skrīveru sākumskolas skolēnus un pārbaudīja, vai viņi gatavi godam sagaidīt svētkus, vai zina Lieldienu tradīcijas un spēles. Protams, bērni atkārtoja , ka pavasara saulgriežu simbols ir ola, apzīmējot saules gaismu, jaunu dzīvību un pilnību. Neatņemama šo svētku tradīcija ir olu krāsošana. Lasīt tālāk …

Zinātnes un mākslas krustpunkti.

Daiga Martinsone, 6.b klases audzinātāja

Projekta”Latvijas skolas soma”interaktīvā nodarbībā 29.martā 6.b klases skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot Latvijas filmu “Dvēseļu putenis”, tika rādīts, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, mākslīgo sniegu, rētas, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri . Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām. Ieskatījāmies aizkulisēs, lai saprastu, kā rodas kino un teātra māksla. Nodarbībā  skolēni varēja brīvi komunicēt ar programmas vadītāju, uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz tiem. Daži eksperimenti ir atkārtojami mājās.

Ēnu dienās”Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību!”

Pieteikšanos pasākumā jaunieši veic ar saviem profiliem www.enudiena.lv

“Ēnu dienas” laikā paredzēta aizraujoša ekskursija Valsts probācijas dienesta vēsturē, kuras laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar kriminālsoda izpildes attīstību nonākot līdz atjaunojošā taisnīguma koncepcijām un metodēm.

Adrese: Microsoft Teams

Pieejamais laiks: 20. aprīlis 10:00 -11:30

Dalībnieku skaits: Min 20 Max 200

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Sagaidāmais rezultāts: Dalībnieki tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta darbu, sabiedrības līdzdarbības iespējām, brīvprātīgā darba nozīmi un brīvprātīgo izlīguma starpnieku ikdienu. Pasākumā iesakām piedalīties skolēniem no 10.-12.klasei .

Ūdens dienas aktivitātes.

Daiga Martinsone, projekta koordinatore

Tradicionāli Baltijas jūras projekta organizatori aicina atzīmēt Pasaules Ūdens dienu ar dažādām aktivitātēm, šogad tās ir citādākas nekā parasti. Mūsu skolēni iesaistījās fotogrāfiju, video un aprakstu veidošanā par ūdens nozīmi. 11. klašu skolēni skolotājas Aijas Ielejas vadībā meklēja idiomas par ūdeni un to tulkojumu angļu valodā, kā arī tiešo tulkojumu . Tekstam tika piemeklēti atbilstoši attēli. Skolēni no  9 dalībvalstīm  šos darbus apkopo un ievieto kopīgā saitē, katrs var tos apskatīt un novērtēt.

E.Sparāna apraksts: “ Ziema ir Latvijas aukstākais gadalaiks. Termometra stabiņš var noslīdēt līdz -30 grādiem pēc Celsija. Ziema un sniegs – tā ir burvība. Ja sniegs ir mitrāks un lipīgāks var celt sniegavīrus un pikoties. Cik skaisti ir apsnigušiei koki un krūmi ar sniegu! Kā lielas un milzīgas sniega kupenas! Man ziema patīk, jo sniegā var taisīt sniega enģeļus, var slēpot pa mežu un baudīt skaisto ziemu. “  Teksts tika tulkots angļu valodā un tam pievienota atbilstoša skolēna uzņemta fotogrāfija.