Miķeļdienas dzirnavās.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

       29.septembris skolēniem saistās ar Miķeļdienu. Šī ir diena, kad ir nepieciešams vēlreiz atgādināt latviskās tradīcijas rudenī. Sākumskolas skolēni “ciemojās” dzirnavās. Saruna izvērtās par senlatviešu darba un atpūtas tradīcijām rudeni-Miķeļos. Bērni ar prieku minēja mīklas, veidoja maizes ceļu, gāja rotaļās, ”kūla” labību, dziedāja dziesmas…

        Ari 5.-8. klašu skolēniem audzināšanas stundas tēma bija ”Miķeļi”. Protams, skolēni pārrunāja svētku nozīmi latviešu dzīvē, atcerējās tradīcijas, ticējumus un noslēgumā no rudens veltēm tika pagatavots rudens vīriņš ”Miķelis”. Paldies visiem par dalību šajā pasākumā!

Sveicam konkursa ” Vērtību sakta ” laureātes!

Daiga Martinsone, klases audzinātāja

14. septembrī Rīgā, Esplanādē notika zīmējumu konkursa ” Vērtību sakta ” laureātu apbalvošana. 6. b klases skolniece Laura Arnicāne un 9. b. klases skolniece Beāte Rumpāne bija uzaicinātas uz šo pasākumu un saņēma laureātu balvas. Darbus meitenes izstrādājušas Mākslas skolā, sveicam viņas ar gūtajiem panākumiem!

Artūrs Zariņš uzvar spēlē!

Klases audzinātāja Daiga Martinsone

Bijām patīkami pārsteigti, kad saņēmām uzaicinājumu piedalīties televīzijas spēlē ” Gudrs, vēl gudrāks” , kura notiek 8. sezonu un kurā ir piedalījušies vairāki mūsu skolas skolēni. Artūra mācību rezultāti ir labi, ir sasniegumi olimpiādēs, arī mācības mākslas skolā un darbošanās kokapstrādes pulciņā skolā. Spēles ieraksts notika 10. septembrī, atšķirībā no citām reizēm tajā piedalījās tikai skolotājs un 2 līdzjutēji katram dalībniekam. Spēle bija nopietna un jautājumi, kā novērtēja Artūrs, bija vai nu ļoti viegli, vai ļoti grūti, vidēju nebija. Dzīves pieredze, zināšanas, vecāku ieinteresētība un spēja koncentrēties stresa apstākļos deva iespēju iegūt uzvaru šajā spēlē un piedalīties tālāk sesto klašu finālā, kā arī filmēt vizītkarti mūsu skolā. Lai veicas!

Ar policiju par drošību.

Vija Meroža, direktora vietniece audz.jomā

Mācību gada sākums –atbildīgs laiks. Šis laiks katrā skolā iezīmējas ar drošības pasākumiem. Arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskola nav izņēmums. Pagājusi vasara un Covid 19 izolācijas laiks. Skolēni piemirsuši par drošību. Pirmās klases skolēni iegājuši jaunā skolēnu dzīves posmā, tādēļ daudz kas ir jauns un nesaprotams.     8.09.skolā ciemojas nepilngadīgo lietu inspektore Sanita Zīmele. Ar 1.a,1.b,2.a,2.b klašu skolēniem tiek pārrunātas dažādas svarīgas lietas par drošību ceļā uz skolu un mājup; ugunsdrošība, pieminētas savstarpējās attiecības klases un skolas kolektīvā. Skolēni tika aicināti piekopt veselīgu dzīves veidu, neiesaistīties kompānijās, kas tendētas uz cilvēku miera traucēšanu, apkārtnes demolēšanu..    Šādas nodarbības vēl turpināsies arī citām klasēm.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola atklājusi 2020./2021.mācību gadu.

   Vija Meroža,direktora vietniece audzināšanas jomā.

  Silts un saulains 1.septembra rīts. Skrīveros valda rosība. Skolēni pēc gara laika atgriežas skolā. Viss ir pārvērties: skaisti, izremontēti gaiteņi, četri jauni skolotāji, ziedi un smaidīgas sejas.    Pirmā visiem ir audzināšanas stunda, kurā iepazīstam jaunos skolēnus, dalāmies ar brīvdienu piedzīvojumiem, veidojam nākotnes mērķus un stratēģijas…Tāds skanīgāks šogad 1.septembra rīts ir pirmklasniekiem. Viņus sagaida Tipsis un Topsis, uzdāvinot burvju atslēgu uz Gudrības pasauli. Taču viltīgā ragana to nozog. Lai atslēgu atgūtu, pirmklasniekiem jāuzmin apsveikumu telegrammu autorus…..Protams, viss beidzas laimīgi un noslēgumā skolēni izmanto Domes dāvāto dāvanu-rotaļnieka-klauna rotaļas un burbuļpūtēja atrakcijas.

Saziedota skolas bibliotēkas atjaunošanai nepieciešamā naudas summa!

Aldis Rakstiņš, skolas direktors.

          Pateicamies 64 absolventiem, kuri ziedoja no 5 līdz 200 eiro un īpašs paldies lielajiem ziedotājiem, arī mūsu skolas absolventiem – Aivara, Uģa un Ulda Dronku ģimenēm (SIA “Latvijas šķirnes sēklas”) – 2000 eiro, Gunāram Dzenim (SIA “Kokpārstrāde 98”) – 5000 eiro, Aivaram Milleram un 13.izlaiduma absolventiem – 5000 eiro. Kopā saziedoti – 15 790 eiro.

          Nepieciešamā summa ir saziedota, tagad jāiegādājas video un audio aparatūra, pasūtītas mēbeles. Oktobrī plānota oficiāla  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas bibliotēkas atklāšana.

Tiksimies pavasarī AUSV – 155 salidojumā!

 

”Sveicens vecākiem 2020./2021. mācību gadā!”

  Aldis Rakstiņš, skolas direktors.

Labdien, vecāki!   1.septembrī skolēni un skolotāji tiksies klātienē pēc vairāk kā piecu mēnešu pauzes.Sveicu vecākus ar jauno mācību gadu!

   Mūs sagaida izaicinājumi mācību satura pieejas maiņā, īpašie nosacījumi veselības drošībai. Aicinu vecākus skolas mājas lapā iepazīties ar publicētajiem noteikumiem  COVID – 19 laikā. Tāpat mājaslapā būs informācija par: skolēnu autobusu kustības maršrutiem un laikiem (ar 02.09.2020.), mācību stundu sarakstu (ar 02.09.2020.), komplekso pusdienu ēdienkarte (ar 02.09.2020.). Šogad svinīga kopā būšana plānota tikai pirmklasniekiem, 2.-12.klašu skolēniem būs klases audzinātāja stunda. Lasīt tālāk …

Svētība skolēniem, skolotājiem un vecākiem jaunajam mācību gadam.

Aicinām skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties dievkalpojumā un saņemt svētību jaunajam mācību gadam. Dievkalpojums notiks Skrīveru katoļu baznīcā 30. augustā plkst.9.00.

Skrīveru katoļu draudze un skolas administrācija

Zinību diena Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 1.septembrī!

 

No kļavas pirmā lapa ris,

Nāk skolas sētā septembris..

 

 

 

           1.klašu skolēniem                                                2.-12.klašu skolēniem

plkst.10.00 klases stunda kopā ar vecākiem              plkst.10.00 klases stunda skolēniem

plkst. 11.00 svinīgs pasākums stadionā

(lietus gadījumā-sporta zālē)

  Vēlam izjust Zinību dienas īpašo auru un labas sekmes mācībās!

Skolas administrācija

 

 

63.izlaidumā 34 absolventi.

Daina Vancāne-Viļuma, 63.izlaiduma absolventu audzinātāja

24.jūlijs – 12. klašu atestātu un sertifikātu saņemšanas diena. Skola gatavojas jaunam darba cēlienam, tāpēc svinīgais atestātu saņemšanas brīdis Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 2019./2020. mācību gada 63.izlaiduma absolventiem notika Skrīveru kultūras centrā. Pēc kopīgas valsts himnas nodziedāšanas un jaukajiem skolas direktora Alda Rakstiņa novēlējumiem, stipros ceļa vārdus teica Skrīveru novada domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Jansone. Direktora vietniece izglītības jomā Ingrīda Mačuļska nolasīja ierakstu skolas Goda grāmatā.

Vairāk foto: https://www.auv.lv/galerija/63-izlaidums/

Lasīt tālāk …