Skolēnu saniegumi 1. semestrī

Priecājamies un lepojamies par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu 1. semestra sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.

 

Laura Zīmele , Katrīna Celmiņa- GVG dalībnieces.

Inta Rūze, 10.klases audzinātāja
Erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” pusfinālam 10. klašu grupā tika izraudzītas divas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10.a klases meitenes – Laura Zīmele un Katrīna Celmiņa. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10. klases audzinātāja Inta Rūze par Katrīnu un Lauru saka: “Abas meitenes ir ļoti gudras, draudzīgas, izpalīdzīgas, sportiskas, mērķtiecīgas, ar izteiktām līdera spējām, viņas nebaidās izmantot dzīves sniegtās iespējas.” 13.01.2021 Katrīna Celmiņa piedalījās 1. raidījumā un cīnījās ar 11 citu skolu gudrākajiem un talantīgākajiem skolēniem, tiekot līdz otrās kārtas papildjautājumiem. Savukārt, Laura Zīmele piedalījās 2. raidījumā un tikai viens punkts šķīra no iekļūšanas ceturtajā kārtā.
Šoreiz gan bija liegta iespēja izbaudīt spēli klātienē LTV studijā, bet visa filmēšana notika dalībniekiem saslēdzoties tiešsaistē, katram skolēnam atrodoties savās mājās vai skolas datorklasē.
Raidījumus būs iespējams vērot LTV1 piektdienas vakaros 18:50, datumiem sekot LTV1 programmā.

Arī 2021.gadā karjeras atbalsta darbs turpinās.

Silvija Brīgere, pedagogs karjeras konsultants

2020./2021.mācību gadā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tiek turpināta darbība  karjeras atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiek nodrošināts karjeras izvēles atbalsts 7.-12. klašu skolēniem –  grupu un individuālās karjeras konsultācijas,  informatīvi un izglītojoši pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem. Darbs tiek turpināts arī 1.-6. klašu skolēniem.

Ziemassvētki apkārt zemeslodei.

Vija Meroža,direktora vietniece audzināšanas darbā.

Katrā no mums mīt liels vai vēl lielāks mūziķis, bet ne katram ir bijusi iespēja izkopt savu muzikalitāti un realizēt sapņus, tādēļ, inovatīvā jaunrades muzikālā apvienība(Arta Abaronina, Lelde Zaržecka, Inese Fedorovska), piedāvāja pavisam oriģinālu iespēju vienuviet gan dzirdēt, gan redzēt, gan iepazīt visus četrus klasiskos stīgu mūzikas instrumentus – vijoli, altu, čellu un kontrabasu. Projektam “Latvijas skolas soma “LV100 tika radīta aizraujoša programma, kas lieliski piemērota skolas vecuma bērniem, kurā ir iespējams  iepazīties ar klasiskajiem mūzikas instrumentiem caur aktuālu latviešu un ārzemju mūziku. AUSV audzēkņiem tika piedāvāts  arī paklausīties jaukas Ziemassvētku melodijas koncertprogrammā ”Ziemassvētki apkārt zemeslodei” 18.12. zoom platformā, tādējādi radot svētku noskaņojumu daudzās, jo daudzās sirdīs .

Virtuālais sveiciens.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

“Vizuļo istabās puzuri kārti.

Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc.

Celiņi slaucīti, atcelti vārti:

Rakstītās kamanās Ziemsvētki brauc.

        Nomirgo kumeļiem sudraba groži,

        Zvaniņiem skanot, kamanas stāj.

         Eglītēs iedegas svecītes spoži,

         Ziemsvētku vecītis draudzīgi māj.

Atveras gaidītie dāvanu maisi.

Bērniņiem līksmi pukstēt sāk sirds.

Pilna ar prieku top zeme un gaisi,

Ziemsvētku zvaigzne pār pasauli mirdz.” 7.b klase

    Laiks rit savu gaitu, kā jau vienmēr…Domas traucas vēja spārniem…Vien sirsnīgs vārds paliek tai sirsniņā, kurai esi to veltījis. Ziemassvētku laiks ir laiks, kad jāpateicas visiem, kuri ir tev palīdzējuši grūtā brīdī.Tas ir laiks, kad jāsamīļo visus, kurus tu mīli. Jāapsveic visus, kurus cieni, kuriem vēli to labāko.      Šogad svētki ir citādāki. Mēs mazāk tiekamies un nevaram visus apsveikt klātienē. Tāpēc sūtām sveicienus elektroniski. Šādus apsveikumus sagatavojuši 7.b,7.c,12., pašpārvaldes un citu klašu skolēni. Paldies viņiem!


 

 

Arī sportā rotā egli!

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

Ziemassvētki aizrāvuši visu cilvēku prātus. Pat sportā skolēni izmanto laiku un iespējas pabūt kopā klātienē 1.-4.klasēs un gatavoties šiem īpašajiem svētkiem. Prieks, ka mūsu jaunie skolotāji ir izdomas bagāti un sagādā skolēniem kādu jautrus, patīkamus brīžus- tematisko stundu “Arī sportā rotā egli”. Skolotājs Reinis Krasovskis piedāvāja bērniem izveidot vairākas egles no sporta inventāra, kuru vajadzēja izrotāt radoši. Skolēni meklēja dažādas iespējas, lai viņu eglīte būtu skaistāka par citām. Tika izmantoti sportam derīgi priekšmeti, inventārs, paši skolēni veidoja dažādas figūras. Paldies skolotājam, kurš radīja bērniem svētkus!

Ziemassvētku vecīša profesijas.

Vija Meroža,direktora vietniece audzināšanas jomā

Ticiet vai neticiet, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai pienāca sveicieni no paša Ziemassvētku vecīša! Šorīt-17.decembrī, skolā ieradās rūķītis ar vecīša uzdevumu :uzskaitīt profesijas, kuras viņam jāapgūst, gatavojoties Ziemassvētku braucienam pie bērniem. Ziemassvētku vecīša uzdevums tika uzticēts cilvēkam, kas visvairāk zina par profesijām- pedagogam karjeras konsultantam Silvijai Brīgerei. Tā nu rūķītis apstaigāja visas 7  klases, aprunājās ar visiem bērniem, kuri vēl mācās skolā klātienē, un  nonāca pie slēdziena, ka vecītim jāapgūst vairāk nekā 27 profesijas. Šķiet, ka tas nav iespējams, bet līdz nākamajam gadam laika vēl ir daudz….

 

Sveču liešana, Ziemassvētkus gaidot.

Agate Anufrijeva, 4. klases skolniece

Pavisam nesen mūsu klasē bija kāds interesants un radošs notikums – mēs lējām sveces. Pirms tam kopā ar skolotāju lasījām, kā tas viss notiks, kādi materiāli vajadzīgi. Nākamais solis bija visu laicīgi savākt – dažādus trauciņus, kuros liet sveces, parafīnu, visādus sīkumiņus – ziediņus, lapiņas, eļļiņas, kafijas pupiņas, fliterīšus, krāsainus vaska krītiņus utt. – ko pielikt klāt izkausētajam parafīnam, lai sveces būtu skaistas un smaržīgas. Vēl bija jāuzzīmē, kādas varētu izskatīties tavas izlietās sveces.        Un tad pienāca beidzot „lielā” diena. Tā kā mums nebija pietiekami daudz plītiņu, uz kurām kausēt parafīnu, nācās to darīt pa mazākām grupiņām. Kamēr vieni gatavojas sveces, citi klasē pildīja skolotājas dotos uzdevums. Diena izvērtās ļoti interesanta un darbīga. Daži pat gribēja palikt ilgāk pēc stundām, lai pagatavotu vēl vairāk sveču.       Nākamajā rītā prieki turpinājās – ņēmām sveces ārā no trauciņiem un pētījām, kas nu kuram bija sanācis. Pilnīgi visas sveces izskatījās ļoti skaisti. Tas bija tiešām brīnišķīgs piedzīvojums ar jauku rezultātu.

Projekts “Sveiks, kaimiņ!”

Tiek izsludināts Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” (ID NR. VP2020/1.2-4) ietvaros izstrādātais Nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu. Lasīt tālāk …

Profesiju māja-medicīnas centrs.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola aktīvi iesaistās karjeras atbalsta projektā. Kaut arī finansējums projekta ietvaros piešķirts, sākot no 7.klases, tomēr skolā tiek domāts par karjeras  jomas atbalstu arī 1.-6.klasei. Izmantojot iespēju, ka 5.-6.klašu skolēni mācās klātienē, pedagogs karjeras konsultants organizēja 24.11 un 1.12. nodarbību “Profesiju māja” 6.a un 6.b klasēs. Sakarā ar to, ka šajos apstākļos skolēni visvairāk iepazīst mediķu profesijas, izloze novirzījās  uz “Profesiju māja- medicīnas centrs”. Darbs radošājā darbnīcā tika organizēts  komandās.  Katra grupa veidoja savu profesiju māju-medicīnas centru. Prezentācijas laikā visi pārējie varēja iepazīties ar grupās  paveikto rezultātu, redzēt izveidoto plakātu, dzirdēt skolēnu stāstījumu, papildināt, iepazīt jaunas profesijas.