Direktores sleja

Vistumšākais laiks

No sirds Tavas prasa

Viskošāko gaismu.

Es zinu,-

Tu vari to dot.

Un tu zini, kā.

Mīlot.

(M.Sviķe)

 

 

Ziemassvētku mirdzums ir visgaišākais pārdzīvojums ziemas dziļajā tumsā. To mēs atceramies jau kopš bērnības. Eglīte mājas klusajā mīļumā, eglīte skolas drūzmainajā spožumā.

Kādi, šajā starojumā esam mēs paši? Ļoti dažādi. No aizvadītā pusgada varu pieminēt daudz pasākumu un konkursu, skolēnu sasniegumus gan individuāli, gan kolektīvos.

Paldies skolēniem par sasniegumiem un mācīšanos ar prieku. Paldies skolotājiem, kuri spēj katram skolēnam parādīt, cik plaša ir pasaule, cik daudz tajā dažādu iespēju un cik daudzveidīgi ir ceļi uz kalnu virsotnēm. Visu noteicošais ir ikdienas darbs, ikdienas atdeve, ikdienas pienākums, kas prasa izturību, nostiprina raksturu, audzina gribasspēku.

Paldies skolēnu vecākiem par sadarbību, paldies skolas sadarbības partneriem, visiem, visiem labas gribas cilvēkiem un atbalstītājiem!

Stiprināsim sevi pārliecībā, ka mums kopā izdosies gaidītais un iecerētais! Lai katru dienu varam kāda sirdī iedegt prieku ar laipnu skatu, ar mīļu vārdu, ar labi izdarītu darbu.

Lai Ziemassvētku miers un gaisma ienāk jūsu sirdīs, katrā ģimenē un dod spēku ikdienas gaitās!

Lai Jaunais gads ir uzticības pilns dzīvei un cilvēkiem!

 

 

Jūsu direktore Ieviņa Piļka