Mana dziesma Latvijai.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

Es mīlu šo zemi,                                       Kad rudens uz pleciem

Šo savu Latviju mazo,                             Klāj Latvijai lakatu košu,

Kad vasara cauri,                                      Tā staro un laistās

Ar ziediem rokās tai iet,                           Un prieku dvēselei sēj.

18. novembris mūsu Latvijai, mūsu Skrīveriem un mums ir svētki. Svētki liek ieskatīties sevī… Ielikt vāzē pēdējo mārtiņrozi un rūgtajā smaržā iečukstēt vēlējumu:” Tev mūžam dzīvot, Latvija…”

         Šogad-lielās slimošanas laiks! Taču dzimšanas dienu neviens nav atcēlis.. un mēs- skolēni un skolotāji, kaut attālināti, sveicam savu dzimteni ar dziesmu. Katra klase, kas mācījusies klātienē, sagatavoja vienu dziesmu Latvijai.1.-3.klasei skolēni gatavoja dziesmas skolotājas Ivetas Biķernieces vadībā: 1.a „Dziesmiņa”,1.b „Mana maza valodiņa”,2.a „Lidojums ar gaisa balonu”,2.b” Vēja krāsa”,3.a” Laimīgā zeme”,3.b” Mieru, tikai mieru”. Sākumskolas skolēniem tas bija atbildīgs brīdis, jo dziesmas tika ierakstītas video, kuru varēja skatīties visi skolas skolēni un vecāki.4.-6. klašu skolēniem gatavoties palīdzēja mūzikas skolotāja Silva Upeniece. Šogad nenotika ,kā parasti, patriotisko dziesmu konkurss, taču tas nemazināja pasākuma nozīmīgumu. 4. klases priekšnesumā aktīvi-ar ģitāras spēli iekļāvās klases audzinātāja Maija Arcihoviča, spēlējot pavadījumu dziesmai ”Div´ dūjiņas gaisā skrēja”. Tas bija liels atbalsts skolēniem. 5.a uzstājās ar dziesmu „Nu, ardievu, Vidzemīte!”, 5.b un audzinātāja Guna Voldeka bija sagatavojusi dziesmu „Tik un tā”. Savukārt, 6.a klase un  audzinātāja Danute Podvinska sarūpēja dziesmu „Austi, saules dziesma!”  Un video koncerta ”Mana dziesma Latvijai” noslēgumā 6.b klase un Daiga Martinsone parūpējās , lai godam noslēgtu svētku koncerta ierakstu ar skanīgu dziesmu „Es, karā i aiziedams”. Izveidoto video koncertu varēja noskatīties 18.novembrī.

    Skolēnu apsveikumam, no visas sirds, pievienojas arī skolotāji un skolas darbinieki: „Tev mūžam dzīvot, Latvija!” Paldies mūzikas skolotājām Ivetai Biķerniecei un Silvai Upeniecei par sadarbību un atbalstu!

Vai man ir Lāčplēša spēks?

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

Ik gadu 11.novembrī,Lāčplēša dienā , iedegas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts uzvaru pār Bermonta karaspēku. Pieminot šo notikumu, daudzās skolā  skolēni piemin arī mitoloģisko varoni-Lāčplēsi, kurš kļuvis kā simbols spēkam un varonībai. Parasti mūsu skolā sporta stundās skolēni pārbauda spēka līmeni uz doto brīdi. Viņi sacenšas spēkā, veiklībā,ātrumā. Paldies sporta skolotājiem Reinim Krasovskim  un Ritai Lielajai!

Mārtiņi.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

10.novembris- latviešiem šī diena saistās galvenokārt ar rudens beigu darbiem un ziemas sākumu. Mūsdienu skolēni  ģimenēs diezgan maz ir saskārušies ar tradicionālajiem gadskārtu svētkiem. Bieži par to bērni uzzina bērnudārzā, no vecākajiem brāļiem, māsām. Tāpēc svarīgi par šiem svētkiem runāt skolā. Tā nu mēs katru gadu izspēlējam gadskārtu svētkus. Arī  šogad svinam jau otros rudens svētkus. Atkārtojam tradīcijas, minam mīklas, mācāmies latvisko rakstu zīmes, spēlējam spēles.Sakarā ar pandēmiju, par svētkiem  mācāmies ar katru klasi atsevišķi.

Radošās darbnīcas RADADA apmeklējums.

Māra Lesiņa, 3.a klases audzinātāja

4.novembrī 3.a klase viesojās radošajā darbnīcā RADADA. Tas notika projekta „Latvijas Skolas soma” ietvaros. Strādājām radošajā darbnīcā, kas saistīta ar latvisko simbolu veidošanas metodi, izmantojot sietspiedes tehniku. Skolēni izvēlējās ornamentu vai zīmējumu maisiņam, ko ar RADADA saimnieču palīdzību izrotāja. Šos maisiņus pēc tam katrs ieguva sev. Tā bija laba dāvana mums pašiem – vairākas meitenes bija izvēlējušās tautumeitas attēlu, bet zēni – Lāčplēsi.

Karjeras nedēļas publicitāte.

Karjeras nedēļa 2.a klasē

Inese Uzula, klases audzinātāja.

Karjeras nedēļas ietvaros 2.a klasē ciemojās Annas Celmiņas tētis Kaspars. Viņa profesija ir ģeologs. Tā ir zinātne par zemi. Daudziem šķita šī profesija ļoti interesanta. Annas tētis rādīja attēlus un stāstīja par ceļojumiem pa Latviju un arī pa tālo Amerikas kontinentu, kur viņš bijis pieredzes apmaiņas braucienā senajās zelta raktuvēs, kurās tagad neviens vairs nestrādā. Bērni centās saskatīt kopīgo un atšķirīgo Latvijas un Dānijas dabas ainavās. Skolēni bija priecīgi, ka iepazinuši jaunu profesiju – ģeologs. Paldies Annas tētim!

Mana runa pārliecina.

Vija Meroža,direktora vietniece audzināšanas jomā

2020.gada 3.novembrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 6.a un 6.b klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina”, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Improvizācijas teātra aktrise Dita Nitiša nodarbībā “Mana runa pārliecina” izglītojamiem mācīja atbrīvoties no bailēm uzstāties. Caur smiekliem un jokiem iepazīstināja ar veidiem, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli. Balstoties uz improvizācijas teātra paņēmieniem, aktivitātēs tika iesaistīti visi skolēni un darīja to ar lielu aizrautību.

Nodarbībās apgūtās prasmes noderēs ,atbildot stundās, uzstājoties ar radošajiem darbiem, aizstāvot  izveidotās prezentācijas.

Sešu novadu jaunieši tiekas projektā “Sveiks, kaimiņ!”

SKRĪVERU JAUNIEŠI, kuri darbojas projektā “Sveiks, kaimiņ!”.
Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts atbalsta nodrošināšanu jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Sveiks, kaimiņ!” īstenošanu. Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši. Skrīveru novadu pārstāvēja Evija Mārtiņa (18 gadi), Meldra Spēka (16), Estere Appena (14), Herberts Legants (17)., Patrīcija Zālīte (19), Agate Albekeite (19), Guna Ingūna Lapsa (13), Patrīcija Pļenkova (18), Anete Zirnīte (16) un Juris Gavars (14 gadu). Projektu vada Liene Paukšte-Uzula sadarbībā ar Danuti Albekeiti un Edvartu Pāvulēnu.
Lasīt tālāk …

7.b bauda teātra mākslu.

Santa Krasovska, klases audzinātāja

Šī gada 10. oktobrī 7.b klase Devās uz Valmieru, lai ar “Latvijas skolas somas” atbalstu noskatītos izrādi “Cilvēkam vajag suni”, kas veidota pēc Regīnas Ezeras tāda paša nosaukuma daiļdarba. Mēs ar aizrautību vērojām izcilu aktierspēli, kas lika iejusties stāstā un dzīvot līdzi četru kucēnu liktenim. Vai visiem cilvēkiem vajag suni? Vai ikdienā atceramies, ka suns nav tikai rotaļlieta, bet dzīva būtne? Šī izrāde ir par atbildību par savām vēlmēm un izvēlēm.

4. klase izmanto iespēju iepazīt Skrīverus.

Daina Vancāne-Viļuma, latviešu valodas skolotāja,gidu vadītāja

Patīkami, ka 4.klase izmantoja iespēju iepazīt Skrīverus un kādreiz dzīvojošā rakstnieka Andreja Upīša dzīves vietas  Skrīveru novadā.

Agate Anufrijeva par braucienu raksta:  „Brauciena laikā uzzināju, kā veidojušies māju nosaukumi. Atceros pieminekli, kas bija veltīts romānam „Zaļā zeme” un aktieriem, kuri iestudēja šo darbu teātrī. RADADA ēkā kādreiz bija ugunsdzēsēju depo. Braucām garām Kraukļakmenim un Kraukļupītei, bet līdz šim es nekad nebiju aizdomājusies, kāpēc akmenim un upītei ir doti tādi vārdi.  Mēs bijām aizbraukuši uz A.Upīša dzimtajām mājām „Kalniņi”, bet daudzu māju, kur kādreiz dzīvoja rakstnieks bērnībā- „Vilkudobes”, „Baloži” –vairs nav, bet citām, kā „Jaunpuntūži”, pabraucām garām.

Gida profesija varētu būt ļoti interesanta, bet tas nozīmē, ka ir ļoti daudz jāzina.”

Markuss Ozoliņš sniedza savu vērtējumu par Skrīveriem :„Skrīveri ir mazs novads, centrālā ir Daugavas iela, bet ielu ir daudz, mēs pabraucām garām Tilta, Sporta, Pīlādžu, Ozolu, Robežu ielai, bet , braucot pa Purapuķes ielu, nokļuvām uz Rīgas-Daugavpils šosejas, no kuras nogriezāmies pa Skrīveru-Līgatnes ceļu un iepazinām dažādas ražotnes, kas saistās ar rakstnieka  Andreja Upīša darbos aprakstītām vietām, piemēram, Pārtikas kombināts, Zaula dzirnavas, daudzās upītes. Manā novadā ir laba vidusskola,  Mākslas un mūzikas skola, bibliotēkas, kultūras centrs. Skrīveros ir visskaistākā daba un visforšākie cilvēki. Man patīk dzīvot Skrīveros!”

Paulai Germanei pēc brauciena  veidojās savs viedoklis:„Skrīveri, senāk Remershofa, ir neliels novads, kurā ir daudz ielu, iestāžu, uzņēmumu. Izbraucot no centra, nokļuvām vietā, kur ir lielas un skaistas mājas, kurām ir interesanti nosaukumi- „Stirnas”, „Vīksnas”, „Ziemlauki”, „Vecveģi”, „Jaunveģi”, „Jaunpuntūži”, „Robežas”, „Kalniņi” u.c. Mūsu novadā kādreiz bija Kalna krogs un Lejas krogs,bija Kaktiņa restorāns, tagad ir Klidziņa. Bija vairākas dzirnavas- Zaula dzirnavas, Tomsona dzirnavas, tagad  šādu uzņēmumu nav, bet ir Pārtikas kombināts,  Skrīveru saldējums, Skrīveru saldumi, Andreja Upīša muzejs, Aizkraukles pilskalns un citi kalni, precīzāk, pauguri-Klaucēnkalns, Mūrniekkalns, Ercu kalns, Meteņu kalns. Andrejs Upīts daudzās grāmatās piemin Skrīveru vietas un notikumus.

Skrīveri ir ļoti laba vieta, kur atbraukt ekskursijā! Es dzīvoju Skrīveros un man tas ļoti patīk!”