Pārsteigums 12.klases skolēniem.

 

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

Šodien, 8.05., uz skolu 12. klašu skolēni ģērbās svinīgāk, jo bija jāfotografējas absolventu stendam. Šo momentu izmantojām, lai sagatavotu pārsteigumu un sarīkotu pēdējā zvana pasākumu. Zāle tika iepriekš izdekorēta, izcepti  spēka maizes kukulīši, 11.klases zēni sagatavojuši apsveikuma dziesmu. Pēc angļu valodas konsultācijas audzinātāja ierosināja saviem audzēkņiem aiziet uz zāli nofotografēties.

Paveras zāles durvis un priekšā sarkanais paklājs, sāk skanēt skolas himna…Pārsteigums izdevās-12.klases skolēni izbrīnīti! Lasīt tālāk …

BSP nometne 2021

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja, attēlā- Marka Anufrijeva zīmējums nometnē

No 4. līdz 7. maijam sešiem mūsu skolas skolēniem bija iespēja piedalīties attālinātajā nometnē, kurā tāpat kā parastajās nometnēs bija atklāšanas ceremonija, radošās darbnīcas, lekcijas un noslēguma pasākums. Tajā iesaistījās Katrīna Borzova no 6.a klases, Agate Jeluškina no 6.b klases, Karīna Gaņina un Krista Posnija no 7.a klases, Beāte Babre no 7.b klses, Marks Anufrijevs no 8.a klases un arī skolotāja Daiga Martinsone. Īpaši jāuzslavē Beāte, kura drosmīgi prezentēja skolu, demonstrēja skaņas iegūšanu no glāzēm un savus video straumēšanas kanālā. Karīnas, Marka un Beātes vērtējums: Lasīt tālāk …

Par projektu”Sveiks, kaimiņ!”

Liene Paukšte-Uzula, novada projektu koordinatore

Šī gada 7.aprīlī notika pirmā tikšanās sešu jauniešu grupai, kas uzņēmās iniciatīvu un izveidoja Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešiem kopējo platformu Instagram vidē, ar nosaukumu @sveiks_kaimin, izvirzot sev par mērķi – parādīt sabiedrībai, ka jaunieši var aktīvi iesaistīties un sniegt ieguldījumu savas pašvaldības darbā ar jaunatni.

Kā paši jaunieši stāsta, tad Instagram platforma tiks pielietota Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4)* un Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu sadarbības popularizēšanai jaunatnes jomā. Bet tas ir tikai sākums! Profila mērķis ir aktualizēt un stāstīt arī par citiem jauniešu mērķauditorijai saistošiem notikumiem, visu sešu novadu kultūras pieminekļiem un apskates objektiem, kā arī darbošanos dažādās citās sfērās. Tiek plānotas arī dažādas aktivitātes, kā piemēram, tematisko nedēļu organizēšana. Tas viss, lai sabiedrību iepazīstinātu ar aktualitātēm un, protams, arī pašiem jauniešiem. Lasīt tālāk …

Skolā pieejamas individuālās karjeras konsultācijas.

Skolā pieejamas (bezmaksas) individuālās karjeras konsultācijas 7.-12. klašu skolēniem, kurās ir iespējams: 

izveidot savu karjeras attīstības plānu un

padziļināt izpratni par savu karjeras izvēles veidošanos un lēmuma pieņemšanu;

iegūt informāciju par profesijām, izglītības iespējām, darba tirgus situāciju,noderīgiem interneta resursiem;

izzināt savas spējas, prasmes, intereses, rakstura īpašības, vērtības;

uzzināt kā veidot CV, kā rakstīt motivācijas vēstuli, ko ņemt vērā, piedaloties darba intervijā.

Konsultācijas pieejamas pie karjeras konsultantes Lindas Briškas  tiešsaistē.  Pieteikties e-klasē vai pa tel. 24942386

Pasākums “Jaunietis darba tirgū” 11. un 12. klasēm.

Linda Brikša, pedagogs karjeras konsultants

27.aprīlī 11.un 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties Prakse.lv organizētajā seminārā “Jaunietis darba tirgū”.

Jaunieši ieguva daudz informācijas par to, kā rakstīt CV un  sagatavoties darba intervijai, kā gūt darba tirgū nepieciešamo pieredzi jau skolas un studiju laikā. Iepazīstot vietnes prakse.lv sniegtās iespējas, skolēni uzzināja, kā piedalīties virtuālajā praksē, kā noskaidrot darba devēju atzītākās augstskolu studiju programmas un cik vērtīgi ir piedalīties  ekskursijās uzņēmumos.

Atbildot uz jautājumiem interaktīvā veidā, tika dota iespēja paust savu viedokli par iespējamo karjeras izvēli pēc 12. klases, atzītākajām augstskolām un profesionālajām nozarēm, kā arī par to, kas visvairāk iedvesmo un palīdz izvēlēties katram savu karjeras ceļu.

Pasākums bija  ļoti motivējošs un sniedza jauniešiem daudz  informācijas, kas varētu noderēt jau tuvākajā laikā, izvēloties studiju programmu vai pirmo darba vietu.

 

 

“Latvijas skolas soma” 6.a klasei.

Nora Kārkliņa, 6.a klases skolniece

   Pandēmijas laikā ekskursijās doties nevar, tāpēc jāmeklē citādi risinājumi. 6.a klase,izmantojot “Latvijas skolas somas” piedāvāto finansējumu, apmeklēja attālināto ekskursiju Liepājas muzejā.

   Klase sapulcējās lielajā zālē un caur Zoom uz lielā ekrāna saslēdzās ar Liepājas muzeju. Ekskursija sākās ar jautājumiem par Liepājas muzeju un turpinājās ar vadītājas Annas stāstījumu par vizuālās mākslas žanriem. Pēc stāstījuma iesaistīja arī skolēnus.  Pirmajā uzdevumā uz ekrāna bija norādītas trīs gleznas un dažādi filmu žanri. Katram skolēnam bija jāizvēlas, viņuprāt, katram filmas žanram atbilstošākā glezna, jānostājas pretī . Daži arī paskaidroja, kādēļ viņi to izvēlējās.

 Otrajā uzdevumā skolēni sadalījās vairākās grupās un izvēlējās, kuru no dotajiem mākslas darbiem atveidot. No dotajiem materiāliem, meklējot visatbilstošākos un veidojot kompozīciju vai pārģērbjot grupas dalībnieku, atveidoja izvēlēto darbu. Pēc darba izveidošanas grupas minēja, kurš no mākslas darbiem ir atveidots un kādā žanrā. 

Šāda formāta ekskursija bija atšķirīga no ierastajām, bet  tikpat aizraujoša un interesanta.

Sertifikāts par dalību Ūdens dienā.

Daiga Martinsone, projekta koordinatore

UNESCO asociētā Baltijas jūras projekta koordinatori aicināja šajā gadā, strādājot attālināti, veikt dažādus interesantus ar ūdeni saistītus darbus -eksperimentus, video veidošanu, aprakstu veidošanu par ūdens vērtību u.c.
Mūsu skolēni ievietoja fotogrāfijas, kur sasalis ūdens veido neparastas formas ledus “sēni”, ledus eņģeli vai arī saulrietā iekrāsojas ugunssarkanā krāsā. Visvairāk sirsniņu bija ieguvusi Dāvida Meņšova fotogrāfija un apraksts. 7. klašu skolnieces veidoja video par ūdens pārvērtībām sala laikā, par ūdens ksilofonu un ūdens patēriņu kokvilnas un citu apģērbu ražošanā. 11. klašu skolēni apkopoja idiomas par ūdeni, no kurām “turēt galvu virs ūdens” var noderēt katram. Par skolas aktivitāti sešiem skolēniem būs iespēja no 4. maija līdz 7. maijam piedalīties attālinātajā nometnē, kuras laikā būs iespēja gan diskutēt angļu valodā ar citu valstu skolēniem, gan arī vērot un veikt eksperimentus.
Ar projekta kopsavilkumu var iepazīties sertifikātā norādītajā adresē.

Tiešsaistes iespējas iepazīt I.Kalniņu.

Agate Jeluškina , 6.b. klases skolniece

Pateicoties projektam”Latvijas skolas soma”,mums bija iespēja tiešsaistē piedalīties  koncertlekcijā par Imantu Kalniņu. Tā mēs uzzinājām daudz ko jaunu par Imantu Kalniņu. Kā mana klasesbiedrene teica: ” Es nezināju, ka Imants Kalniņš sakomponējis tik daudz populāru dziesmu”. Šī bija iespēja paplašināt savu redzesloku  par Latvijas komponistiem, pabūt (kaut neklātienē)mūzikas pasaulē.

Pasākuma beigās katram skolēnam bija iespēja izpildīt krustvārdu mīklu un pārbaudīt savas zināšanas  par Imantu Kalniņu.

Tiešsaistes semināru cikls skolēnu pašpārvaldēm.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā.

Pirmais seminārs ar nosaukumu ”Līdzdalības atoms-pašpārvaldes” notika tiešsaistē 12.aprīlī.

Pirmajā seminārā ar pašpārvaldes pārstāvjiem tikās IKVD izglītības novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols. Tika uzsvērts, ka pašpārvaldes mērķis ir pilnveidot mācību iestādes mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz skolēnu, pedagogu un administrācijas vajadzībām, saskaņojot tās.

  Pašpārvaldē skolēni mācās izvirzīt kvalitatīvus piedāvājumus, respektēt citu intereses, neapvainoties, ja izvirzītais priekšlikums nav pieņemts, bet censties saprast, kādi tam ir argumenti.

    Nākamais seminārs jau 14.aprīlī! Aicinām interesentus pieslēgties tiešsaistei: 14. aprīlī no plkst. 11:00 – 13:00: https://www.facebook.com/events/356452072407355/

 Pasaules Ūdens diena un angļu valoda.

Aija Ieleja, angļu valodas skolotāja.

11.a klases skolēni arī atbalstīja Baltijas jūras projektu saistībā ar Pasaules Ūdens dienu, meklējot idiomas un frazeoloģismus angļu valodā, kā arī pielāgojot tiem atbilstošus frazeoloģismus latviešu valodā, kas arī bija lielākais izaicinājums. Taču skolēni demonstrēja savu izdomu,radošumu un prasmi interpretēt, idiomas gan tulkojot, gan skaidrojot ar piemēriem, gan arī mēģinot tās ilustrēt. Populārākie starp skolēnu sameklētajiem frazeoloģismiem angliski  ‘feel like a fish out of water’ (justies ne savā ādā), ‘in hot water'(pamatīgā ķezā) , ‘walk on water’ (izvilkt kamieli caur adatas aci), bet atradās arī neparastāki izteicieni, piemēram,  ‘a big/tall drink of water’ ar nozīmi- gara auguma cilvēks, un ‘water under the bridge’ – daudz ūdens aiztecējis. Šī projekta aktivitāte noteikti ļāva skolēniem paplašināt vārdu krājumu gan angļu, gan dzimtajā valodā, kā arī nedaudz citādāk paraudzīties uz mūsu ikdienā tik ierasto ūdeni.

Visu  skolu paveikto var apskatīt šajā saitē.

Water idioms (padlet.com)

Lasīt tālāk …