Interešu izglītības programmas 2020./2021.mācību gadā

 

Nr.p.k. Laiki Kolektīva nosaukums Vadītājs Klase
1. P.15.30;C.15.30 Zēnu  vokālais ansamblis S.Upeniece 8.-11.
2. O.13.15;C.13.15 2.-3.klašu koris I.Biķerniece 2.-3.
3. O.14.40;C.14.00 4.-9.klašu koris S.Upeniece 4.-9.
4. Saksofonu ansamblis Z.Puķītis 3.-12.
5. C.14.00 Dizaina studija. D Podvinska 5.-12.
6. C.13.15 Esi radošs dizaina studijā!” I.Plakane 5.-12.
7. Individuālais grafiks. „Jaunie žurnālisti” D.Vancāne-Viļuma 2.-12.
8. Individuālais grafiks. Skolas mājas lapa “AUV. lv”
Vija Meroža 1.-12.
9. T.13.15-13.55 „Teātra māksla” Ruta Dišereite 6.-12.
10. O.10.45-2.b;11.30-2.a;

12.20-1.a,13.15-1.b;

T.8.30-3a,9.15-3.b

Ritmika Maruta Jostsone 1.-3.
11. O.18.30,Sv.10.00 „Karsējmeitenes” Maruta Jostsone 1.-9.
 
12. Se.9.30-11(3.-5.kl.) Tautas bumba
A.Rakstiņš 3.-5.
13. O.18.00-19.00;T.16.30 VFS R.Lielā 9.-12.
14. P.13.15 1.ab;14.002.ab;

T.13.15 2.ab;14.00 1.ab

Minihandbols R.Lielā 1.-2.
15. P.vsk.m.17.00;z.18.00 Sporta spēles+VFS R.Krasovskis 8.-12.
16. P.16.00; C.17.00 VFS R.Krasovskis 9.-12.
 
17. O.13.55 Vides izglītība un ZPD D.Martinsone 5.-12.
18. O.8.00,14.00;C.8.00 Vides izglītība skolā D.Podvinska 1.-12.
 
19. C.14.00(3.-4.kl.) Jaunie satiksmes dalībnieki A.Rakstiņš 3.-5.
20. O.14.00 Gidu pulciņš D.Vancāne- Viļuma 8.-12.
21. O.14.00-16.00;C.14.00-16.00 “Jaunais amatnieks” A.Katajs-Paeglis 4.-9.
22. C.13,15-13.55 “Senatnes pētnieki” Ruta Dišereite 4.-5.