Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2022./2023. mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi – 9.klasei

Centralizētie eksāmeni notiek:

 1. angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 25. un 26. maijā;
 2. latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 30. maijā, 1.jūnijā;
 3. matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi – optimālā mācību satura apguves līmenis

Centralizētie eksāmeni notiek:

 1. latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 8. jūnijā;
 2. matemātikā (rakstiski) optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1. jūnijā;
 3. angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 6. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi – augstākā mācību satura apguves līmenis

Centralizētie eksāmeni notiek:

 1. latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 15. maijā;
 2. matemātikā (rakstiski):
  • augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2. daļa) – 2023. gada 1. jūnijā;
  • augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4. daļa) – 2023. gada 2. jūnijā;
 3. angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 7.jūnijā;
 4. bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 12. jūnijā, praktiskā daļa – 13. jūnijā;
 5. fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. jūnijā, praktiskā daļa – 16. jūnijā.

Elektroniskie sertifikāti par pamatizglītību 2023. gada 21. jūnijā un par vispārējo vidējo izglītību – 2023. gada 11. jūlijā.

 

Diagnosticējošie darbi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 2022./2023. mācību gadā

3.klasei

 • Latviešu valodā – 2023.gada 22.februārī
 • Matemātikā – 2023.gada 8.martā

6.klasei

 • Dabaszinībās – 2023.gada 23.februārī
 • Latviešu valodā – 2023.gada 28.februārī
 • Matemātikā – 2023.gada 9.martā

9.klasei

 • Starpdisciplinārais darbs – 2023.gada 25.aprīlī