Tradīcijas

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas tradīcijas.

Laiks

Tradīcija.

Apraksts.

1. 09

Zinību diena.

Jaunā mācību gada atklāšana.

Pirmklasnieku un jauno skolēnu uzņemšana skolēnu saimē ar Aristoteļa līdzdalību. Vecāku tikšanās ar skolas vadību.

29.09.

Miķeļdiena.

1.-8.klašu skolēnu aktivitātes, kas saistās ar ražas vākšanu, lielākā kartupeļa svēršanu, mīklu minēšanu, ticējumu zināšanu…. .

09.

5.,10. klašu uzņemšanas svētki.

6.klases un 11.klases skolēni gatavo pārbaudījumus jaunākajiem biedriem, lai noslēgumā konstatētu, ka piektklasnieki un desmitklasnieki godam var nest skolas karogu.

10.

Skolotāju diena.

Skolēnu pašpārvalde organizē koncertu skolotājiem, veido apsveikumus, dažreiz

lielākie skolēni vada stundas mazākajiem.

10.

Vecāku diena.

Izglītojoša lekcija vecākiem.

10.11.

Mārtiņdiena.

1.-4.klašu pasākums, kurā skolēni ceļo pa stacijām, pildot  uzdevumus, vai arī tiek rīkots koncerts ar dažādām latviešu tautas rotaļām un dejām. Protams, dārzeņu izstādes skolā vai klasē.

11.-18.11.

Valsts svētku svinības.

1.Ierindas skate vidusskolēniem.

2.Patriotisko dziesmu konkurss 5.-8.klašu skolēniem.

3. 2.Patriotisko dziesmu konkurss 9.-12.klašu skolēniem.

4. Divi koncerti Latvijai.

5. Divi erudītu konkursi.

4.12.

Žetona vakars.

12. klašu skolēni veido savu uzvedumu, saņem skolas žetonus. Balle.

17.-21.12.

Ziemassvētku pasākumi.

1.-8. kl.koncerti ar pašu līdzdalību, dažādu pasaku inscenēšana.

9.-12.kl. skolēni pēc koncerta rīko balli.

02.

Meteņi.

1.-4.klašu skolēniem tiek rīkotas dažādas sacensības : ragavu vilkšanas, pikošanās,

sniegavīra celšanas, nobraucieni no kalna….

03.

Ritmu karuselis.

1.-6.klašu skolēni rāda savus talantus. Vērtē kompetenta žūrija.

04.

Lieldienas.

Dažādas izdarības:

Šūpošanās šūpolēs, mīklu minēšana, rotaļas svaigā gaisā, olu ripināšana, u.c.

04.

Teātra diena.

Teātra pulciņš rāda iestudētās lugas.

Katra klasē arī sagatavo iestudējumu.

04.

Vecāku diena.

Skolēnu koncerts vecākiem.

05.

Olimpiāžu uzvarētāju godināšana.

Skolotāji, skolēni  un viņu vecāki saņem pateicības. Viesmākslinieki sniedz koncertu. Noslēgumā – kopīga fotografēšanās un tiek apēsta kūka.

05.

Nākamo pirmklasnieku diena.

Koncerts nākamajiem pirmklasniekiem.

Vecāku tikšanās ar skolas vadību un nākamajiem skolotājiem.

05.

Pēdējais zvans.

Pēdējā stunda skolā( vada 11.kl.)

Sveicam nākošos absolventus.

06.

Izlaidumi 9. un 12. klašu skolēniem.

Svinīga apliecību par pamatizglītību (9. kl.) un apsveikumu saņemšana, priekšnesumi (9.,12. kl.)