Par projekta īstenotājorganizāciju

Biedrība “JES” (pirms tam sabiedriskā organizācija “Jaunie eksperti Skrīveriem”) tika reģistrēta 2000.gada 8.maijā, bet ar jauno nosaukumu pārreģistrēta 2006.gada 14.februārī. Biedrības “JES”  biedri raksta projektus jaunatnes attīstībai, organizē pasākumus (orientēšanās pasākumi, jauniešu komandu konkursi), seminārus, līderu apmācības, sadarbojas ar bērnu namu, atbalsta apmaiņas projektus ar ārvalstīm. Aktīvi iesaistāmies jaunu, daudzpusīgu projektu rakstīšanā visam Skrīveru novadam, iesaistot arī kaimiņ novadus.