Skolēnu atbalsta personāls

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis
Ligita Putāne Speciālais pedagogs
Lelde Salzemniece Sociālais pedagogs 26176816
Aelita Beitika Izglītības psihologs 29429275
Vēsma Bērziņa Izglītības psihologs 26499055
Inga Kočāne Logopēds 28696550
Liene Sakne direktora vietniece izglītības jomā 26477003
Ilze Ieleja direktora vietniece izglītības jomā  29429661
Vija Meroža direktora vietniece audzināšanas jomā 27071958
Inta Blumberga skolas māsa 26634282

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas

atbalsta personāla

darba grafiks 2022./2023.mācību gadā

 

  Izglītības psihologs

Vēsma Bērziņa

Izglītības psihologs

Aelita Beitika

Speciālais pedagogs

Ligita Putāne

Sociālais pedagogs

Lelde Salzemniece

Pirmdiena 8.00 – 15.30   7.45 – 15.15 9.00 – 15.00
Otrdiena 8.30 – 16.00     8.30 – 15.30
Trešdiena   8.00 – 17.00   9.00 – 15.00
Ceturtdiena 11.00 – 17.00   7.45 – 15.15 8.00 – 15.00
Piektdiena 8.30 – 15.00     9.00 – 13.00