Skolēnu atbalsta personāls

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis
Ligita Putāne Speciālais pedagogs
Lelde Salzemniece Sociālais pedagogs 26176816
Aelita Beitika Psihologs 29429275
Vēsma Bērziņa Psihologs 26499055
Inga Kočāne Logopēds 28696550
Ingrīda Mačuļska direktora vietniece izglītības jomā 29246223
Ilze Ieleja direktora vietniece izglītības jomā  29429661
Vija Meroža direktora vietniece audzināšanas jomā 27071958
Inta Blumberga skolas māsa 26634282

Skolas psihologu darba laiks:
Pirmdiena (V.Bērziņa) no 8.00 līdz 15.30;
Otrdiena (V.Bērziņa) no 8.30 līdz 17.00;
Trešdiena (A.Beitika) no 8.00 līdz 17.00;
Ceturtdiena (V.Bērziņa) no 8.30 līdz 15.30;
Piektdiena (V.Bērziņa) no 8.30 līdz 13.00.

 

BIBLIOTĒKAS

darba laiks 2020./2021.mācību gadā

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Tiks precizēts Tiks precizēts Tiks precizēts Tiks precizēts Tiks precizēts