Skolas vadība un skolotāji

Administrācija

Ieviņa

Piļka

Direktore

Ilze

Ieleja

Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskais darbs)

Liene

Sakne

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs)

Vija

Meroža

Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas un ārpusstundu darbs)

Lilita

Paula

Direktora vietniece izglītības jomā (informācijas tehnoloģijas)

     

Skolotāji

Maija

Arcihoviča

Sākumskolas skolotāja

Aelita

Beitika

Izglītības psiholoģe

Vēsma

Bērziņa

Izglītības psiholoģe, psiholoģijas skolotāja

Iveta

Biķerniece

Mūzikas skolotāja

Ruta

Dišereite

Vēstures un sociālo zinību skolotāja

Evita

Dzērve

Sākumskolas skolotāja

Lolita

Ērgle

Kristīgās mācības un angļu valodas skolotāja

Ilze

Ieleja

Matemātikas skolotāja

Aija

Ieleja

Angļu valodas skolotāja

Ineta

Jurgensone

Matemātikas skolotāja

Inga

Kočāne

Logopēde

Santa

Krasovska

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Reinis

Krasovskis

Sporta un veselības skolotājs

Māra

Krūmiņa

Sākumskolas skolotāja

Ance

Kurzemniece

Sākumskolas skolotāja

Rita

Lielā

Sporta un veselības skolotāja

Inese

Levinska

Sākumskolas skolotāja

Daiga

Martinsone

Bioloģijas, dabaszinību un veselības mācības skolotāja

Santa

Mārtinsone

Angļu valodas skolotāja

Vija

Meroža

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Ligita

Miezīte

Ģeogrāfijas skolotāja

Lilita

Paula

Datorikas skolotāja

Daina

Pētersone

Krievu valodas skolotāja

Elvis

Piterāns

Programmēšanas skolotājs

Ināra

Plakane

Vizuālās mākslas skolotāja

Danute

Podvinska

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Ziedonis

Puķītis

Interešu izglītības skolotājs

Ligita

Putāne

Speciālās izglītības skolotāja

Aldis

Rakstiņš

Sporta un veselības skolotājs

Daiga

Reine

Pamatizglītības skolotāja

Sintija

Rūze

Fizikas un matemātikas skolotāja

Inta

Rūze

Matemātikas skolotāja

Liene

Sakne

Matemātikas skolotāja

Agrita

Sakse

Ķīmijas skolotāja

Lelde

Salzemniece

Sociālais pedagogs, AWARD koordinatore

Liene

Sola

Sākumskolas skolotāja

Silvija

Strautmane

Krievu valodas, sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Marjana

Toroņi

Sākumskolas skolotāja

Silva

Upeniece

Mūzikas skolotāja

Inese

Uzula

Sākumskolas skolotāja

Daina

Vancāne-Viļuma

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Guna

Voldeka

Angļu un vācu valodu skolotāja

Līga

Volkova

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Aija

Zvaigznīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre