Skolas vadība un skolotāji

Administrācija

Aldis

Rakstiņš

Direktors

Ilze

Ieleja

Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskais darbs)

Liene

Sakne

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs)

Vija

Meroža

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Lilita

Paula

Direktora vietniece informātikas jomā

     

Skolotāji

Maija

Arcihoviča

Sākumskolas skolotāja

Aelita

Beitika

Izglītības psiholoģe

Vēsma

Bērziņa

Izglītības psiholoģe, psiholoģijas skolotāja

Iveta

Biķerniece

Mūzikas skolotāja

Ruta

Dišereite

Vēstures un sociālo zinību skolotāja

Evita

Dzērve

Sākumskolas skolotāja

Lolita

Ērgle

Kristīgās mācības un angļu valodas skolotāja

Ilze

Ieleja

Matemātikas skolotāja

Aija

Ieleja

Angļu valodas skolotāja

Inese

Jasaite

Sākumskolas skolotāja

Ineta

Jurgensone

Matemātikas skolotāja

Anita

Kataja-Paegle

Sākumskolas skolotāja

Aivars

Katajs-Paeglis

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Inga

Kočāne

Logopēde

Santa

Krasovska

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Reinis

Krasovskis

Sporta skolotājs

Māra

Krūmiņa

Sākumskolas skolotāja

Anda

Kudiņa

Sākumskolas skolotāja

Ance

Kurzemniece

Sākumskolas skolotāja

Māra

Lesiņa

Sākumskolas skolotāja

Rita

Lielā

Sporta skolotāja

Daiga

Martinsone

Bioloģijas, dabaszinību un veselības mācības skolotāja

Santa

Mārtinsone

Angļu valodas skolotāja

Vija

Meroža

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Ligita

Miezīte

Ģeogrāfijas skolotāja

Lilita

Paula

Informātikas skolotāja

Daina

Pētersone

Krievu valodas skolotāja

Elvis

Piterāns

Programmēšanas skolotājs

Ināra

Plakane

Vizuālās mākslas skolotāja

Danute

Podvinska

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Ziedonis

Puķītis

Interešu izglītības skolotājs

Ligita

Putāne

Speciālās izglītības skolotāja

Daiga

Reine

Pamatizglītības skolotāja

Sintija

Rūze

Fizikas un matemātikas skolotāja

Inta

Rūze

Matemātikas skolotāja

Liene

Sakne

Matemātikas skolotāja

Agrita

Sakse

Ķīmijas skolotāja

Lelde

Salzemniece

Sociālais pedagogs, AWARD koordinatore

Silvija

Strautmane

Krievu valodas, sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Silva

Upeniece

Mūzikas skolotāja

Olga

Urtāne

Sākumskolas skolotāja

Inese

Uzula

Sākumskolas skolotāja

Daina

Vancāne-Viļuma

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Guna

Voldeka

Angļu un vācu valodu skolotāja

Dzintra

Znotiņa

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Aija

Zvaigznīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre