Skolas vadība un skolotāji

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas administrācija un skolotāji

Administrācija
Aldis Rakstiņš Direktors
Ingrīda Mačuļska Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs)
Ilze Gaņina Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskais darbs)
Vija Meroža Direktora vietniece audzināšanas jomā
Lilita Paula Direktora vietniece informātikas jomā
Skolotāji
Maija Arcihoviča Sākumskolas skolotāja
Aelita Beitika Izglītības psiholoģe
Vēsma Bērziņa Izglītības psiholoģe, psiholoģijas skolotāja
Edgars Bērziņš Vēstures un sociālo zinību skolotājs
Iveta Biķerniece Mūzikas skolotāja
Silvija Agita Brīgere Pedagogs – karjeras konsultants
Ināra Dika Matemātikas skolotāja
Ruta Dišereite Vēstures un sociālo zinību skolotāja
Evita Dzērve Sākumskolas skolotāja
Lolita Ērgle Kristīgās mācības un angļu valodas skolotāja
Ilze Gaņina Matemātikas skolotāja
Aija Ieleja Angļu valodas skolotāja
Ineta Jurgensone Matemātikas skolotāja
Maruta Jostsone Ritmikas skolotāja
Anita Kataja-Paegle Sākumskolas skolotāja
Aivars Katajs-Paeglis Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Dzintars Vilnis Korns Fizikas skolotājs
Inga Kočāne Logopēde
Santa Krasovska Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Māra Krūmiņa Sākumskolas skolotāja
Anda Kudiņa Sākumskolas skolotāja
Mārtiņš Leitis Sporta skolotājs
Māra Lesiņa Sākumskolas skolotāja
Rita Lielā Sporta skolotāja
Ingrīda Mačuļska Matemātikas skolotāja
Daiga Martinsone Bioloģijas, dabaszinību un veselības mācības skolotāja
Santa Mārtinsone Angļu valodas skolotāja
Vija Meroža Direktora vietniece audzināšanas jomā
Ligita Miezīte Ģeogrāfijas skolotāja
Lilita Paula Informātikas skolotāja
Daina Pētersone Krievu valodas skolotāja
Ināra Plakane Vizuālās mākslas skolotāja
Danute Podvinska Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Ziedonis Puķītis Interešu izglītības skolotājs
Ligita Putāne Speciālās izglītības skolotāja
Daiga Reine Pamatizglītības skolotāja
Sintija Rūze Fizikas un matemātikas skolotāja
Agrita Sakse Ķīmijas skolotāja
Lelde Salzemniece Sociālais pedagogs, AWARD koordinatore
Raisa Skrimble Matemātikas un bioloģijas skolotāja
Mārtiņš Skudra Programmēšanas skolotājs
Silvija Strautmane Krievu valodas, sociālo zinību un ekonomikas skolotāja
Inta Šreibere Matemātikas skolotāja
Silva Upeniece Mūzikas skolotāja
Olga Urtāne Sākumskolas skolotāja
Inese Uzula Sākumskolas skolotāja
Daina Vancāne-Viļuma Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Guna Voldeka Angļu un vācu valodu skolotāja
Dzintra Znotiņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Aija Zvaigznīte Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre

 

 

 

 

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt