Arī šajā mācību gadā godalgotas vietas O.Kalpakam veltītajā konkursā

Daina Vancāne-Viļuma, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ir noslēdzies pulkvedim Oskaram Kalpakam veltītais  literārais jaunrades konkurss. No Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas uz konkursa svinīgo noslēgumu 27.martā plkst. 13.00 Rīgā , Skrindu ielā 1 (O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā) ir uzaicināti gan pamatskolas skolēni, gan arī vidusskolēni- konkursa laureāti- Liega Krasovska, Alise Leitāne un Patrīcija Zālīte (sagatavoja sk.D.Vancāne-Viļuma) un Egija Matuseviča un Ēriks Siliņš (sagatavoja sk. E.Bērziņš).

Lasīt tālāk …

Aizvadīts konkurss “Man tuva sociālo zinību tēma”

Santa Krasovska, sociālo zinību skolotāja 

Piektdien, 13.martā, Aizkrauklē notika prezentāciju konkurss “Man tuva sociālo zinību tēma”. Tajā piedalījās Aizkraukles Novada ģimnāzijas, Aizkraukles 1.vidusskolas, Daudzeses pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 7.-9.klašu skolēni.

Lasīt tālāk …

Aizvadīts konkurss “Pazīsti savu organismu”

www.staburags.lv

12. martā, Aizkraukles novada ģimnāzijā 17 zinošākie skolēni bioloģijas priekšmetā no Skrīveriem, Jaunjelgavas, Neretas un Aizkraukles piedalījās konkursā “Pazīsti savu organismu”. Jaunieši savas zināšanas pārbaudīja anatomijā, fizioloģijā un higiēnā. Rakstiskajā daļā vajadzēja atbildēt uz desmit jautājumiem un risināt uzdevumus.

Lasīt tālāk …

Konkurss “Mēs varam labāk!”

D.Martinsone

Konkursu Mēs varam labāk! rīko E-klase un Skolas Diena, un maija beigās kļūs skaidrs, kuras klases šajā sacensībā kļuvušas par uzvarētājām – kuru vidējā atzīme, ja salīdzina pirmā semestra noslēgumu un mācību gada beigu rezultātus, būs piedzīvojusi lielāko izaugsmi. Laureāti katrā klašu grupā tiks īpaši sumināti, taču esam pārliecināti, ka ikviens skolēns, kam būs izdevies pakāpties kaut par kripatiņu augstāk paša personīgajos mācību sasniegumos, sajutīsies kā ieguvējs un uzvarētājs. Klases, kuras sasniegušas lielāko progresu (%) sekmju vērtējumos,salīdzinot ar pirmā semestra noslēguma vērtējumiem: 8.klases: 1.vieta Ulbrokas vidusskola 8.a klase 7,025%,2.vieta Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 8.a klase 5,768%, 3.vieta Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 8.c klase 5,088%!

Skolēnu konkursa rezultāti bioloģijā

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Starpnovadu konkursā „Pazīsti savu organismu” piedalījās 17 9.-12. klašu skolēni skolēni, kuri sacentās gan teorijas jautājumos, gan veica dažādus laboratorijas darbus. Konkursa rezultāti: 9. klašu grupā 1. vieta – Ilva Viļuma , Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, 2. vieta- Elvis Piterāns- Seces pagasta pamatskola, atzinība- Egita Bite– Andreja Upīša Skrīveru vidusskola. Vidusskolas grupā- 1. vieta- Dace Osīte- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, 2. vieta- Lelde Kalniņa-Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Dāvis Gorbačovs-Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, 3. vieta- Elza Elizabete Liepiņa – Andreja Upīša Skrīveru vidusskola. Uz valsti izvirzītas abas 1. vietas ieguvējas.Vēlam veiksmi Ilvai Viļumai!

Konkurss jaunajiem kino entuziastiem „Mūsu 4. maija deklarācija”

Zane Ozola, Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante

Valsts kanceleja un Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolēnus un studējošos veidot video par 1990. gada 4. maijā pieņemto Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarāciju, tās vēstījumiem un nozīmi mūsdienu sabiedrībai. 

Lasīt tālāk …

Andreja Upīša grāmatas „Sūnu ciema zēni” atvēršanas svētki AUSV

Daina Vancāne-Viļuma,  Latviešu valodas skolotāja, foto: www.staburags.lv

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 11.martā notika Andreja Upīša grāmatas „Sūnu ciema zēni” atvēršanas svētki. Grāmata tika izdota izdevniecībā Jumava  ar Latvijas Zaļā punkta atbalstu. Ar skolēniem un skolotājiem tikās izdevniecības Jumava vadītājs Juris Visockis. Viņš savu uzrunu sāka ar vārdiem: ”Tā ir mūsu klasika, tas ir darbs, kurš savu aktualitāti saglabājis līdz pat šodienai. Esam priecīgi, ka ar Latvijas Zaļā punkta atbalstu varam to izdot ar Indriķa Zeberiņa ilustrācijām- tāpat kā grāmatas pirmajā izdevumā.”

Lasīt tālāk …

Aicinām piedalīties Zemgales reģiona vienaudžu izglītotāju apmācībā “JAUNIETIS JAUNIETIM”

VIENAUDŽU IZGLĪTĪBA ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas. Apmācības notiks: 2015. gada 10. – 12. aprīlim, viesu namā “Bērzkalni”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā (http://www.berzkalni.lv/karte.htm) (Pieteikšanās šeit: http://ieej.lv/dyk7L , pieteikšanās termiņš 27. marts, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 30. martam) 

Lasīt tālāk …

Apkopoti aktualitāšu konkursa februāra 4.nedēļas un mēneša kopējie rezultāti

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Noslēdzies aktualitāšu konkursa februāra mēneša 4.nedēļas konkurss. Kā redzams diagrammā, rezultāti salīdzinot ar aizvadīto 3.nedēļas konkursu ir vidēji par 15% zemāki saistībā ar sagatavotajiem jautājumiem nevis skolēnu pašu rakstītajām aktualitātēm. Būtiski, ka tas nebija šķērslis skolēnu zināšanu apliecināšanai – vidējais rādītājs ir 41,2% Apsveicu 4.nedēļas konkursa uzvarētājus – 11.a, 8.a un 12.a klasi! Pārējie rezultāti skatāmi diagrammā!

Atskatoties uz februāra mēnesi kopumā varam redzēt, ka līderpozīcijas joprojām saglabā 11.a klase, par vairāk kā 10% apsteidzot 2.vietas ieguvējus. Jāuzsver, ka šis mēnesis bija daudziem un dažādiem notumiem bagāts, līdz ar to arī rezultāti ir acīmredzami dažādi klašu grupās. Priecē, ka pamatskoals klases spēj uzrādīt tikpat augstus rezultātus un pat apsteigt vidusskolas klases. Apsveicam uzvarētājus! 

Vidusskolēni dodas lūkot nākotnes mācību iestādes un baudīt kultūru

Elīna Gabaliņa, 12. klase 

28.februārī visas vidusskolas klases devās mācību ekskursijā uz Rīgu. 10., 11.b un 12. klases skolēni apmeklēja izstādi Ķīpsalā “Skola 2015’’, kur varēja uzzināt gan par mācīšanās iespējām Latvijas un ārvalstu augstskolās, gan arī tehnikumos un profesionāli tehniskajās skolās. Apskatījām arī plašo grāmatu izstādi. 12. klases skolēni meklēja savu izvēlēto augstskolu, lai konkretizētu vēl neskaidros jautājumus un pārliecinātos par savas izvēles pareizību, bet daži mainīja domas un ņēma vērā Aizkraukles Karjeras izvēles centra pārstāves norādes par savām interesēm, kuras noskaidrojām audzināšanas stundā 24. februārī.

Lasīt tālāk …