Kalvis ēno Šveicē.

Skrīks.

Aprīlis skolēniem ir tāds “ēnošanas” mēnesis, kad  dažāda vecuma skolēni izvēlas kādas noteiktas profesijas pārstāvi, uzrunā viņu un  vienu dienu pavada kopā ar šo cilvēku, lai iepazītu profesionāļa ikdienu, darba specifiku un iespējas.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  12.a klases  skolēns Kalvis Kalniņš šogad, varētu teikt, bija desmitkāršs ieguvējs– viņa “ēnošana” nenotika Latvijā, bet gan Šveicē.

Skrīks. Kalvi, protams, ir skaidrs, kāpēc divpadsmitās klases skolnieks izvēlas “ēnot”: tiek likti eksāmeni,  jābeidz vidusskola, jāizvēlas augstskola un jābūt garantam, ka vēlos strādāt tieši  šajā jomā. Kāds iemesls bija Tev, ēnojot šajā mācību gadā?

Kalvis. Kad uzzināju par šo iespēju, ēnot CERN zinātnieku, neredzēju iemeslu, kāpēc nepieteikties. Fizika mani vienmēr interesējusi, un šī bija lieliska iespēja uzzināt, kādas ir darba iespējas, beidzot fizikas studijas.

Skrīks. Tu ēnoji daļiņu fiziķi un RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju  centra direktoru Kārli Dreimani. Kāpēc šāda izvēle? Lasīt tālāk …

Tiekamies ar bijušajiem absolventiem.

Daina Vancāne- Viļuma, latviešu valodas skolotāja.

Piektdiena, 25.marts – karjeras diena  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā .

Kupli apmeklēta bija Evijas Mārtiņas lekcija. Viņa mācās LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē.  Mūsdienās pieprasīta specialitāte.

Skrīks. Evija, labdien, sāksim ar to, ka Tu atklāsi iemeslu, kas Tevi mudināja studēt šajā fakultātē. Kas  tajā ir interesantāks, nekā pārējās LLU 7 fakultātēs?

Evija. Sveiks, Skrīk! Pašā LLU studēt jau domāju jau 11. klasē, kad ZPD Zemgales reģionā ieguvu otro pakāpi un līdz ar to budžeta vietu kādā no LLU fakultātēm. Bet tieši IT sāka saistīt 10.klasē, kad sākās programmēšana un atklāju plašāku  pasauli aiz video spēlēm.

LLU fakultāšu klāsts ir ļoti krāsains, taču ITF mani piesaistīja tieši programmas un modernā iekārtojuma dēļ. Lasīt tālāk …

Agate Albekeite ciemojas bijušajā skolā.

Daina Vancāne- Viļuma, latviešu valodas skolotāja.

Piektdiena, 25.marts,  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā aizritēja radošā gaisotnē, kad jautājumi mijās ar atbildēm, kad interese par savu nākotnes augstskolu bija tik liela, ka jauniešiem bija pat grūti izvēlēties, ar kuru esošo studentu tikties.

Ļoti apmeklēta bija Agates Albekeites lekcija. Viņa mācās LU Ģeogrāfijas uz  zemes  zinātņu fakultātē vides zinātni. Mūsdienīga un inovatīva izvēle.

Skrīks. Agate, labdien, sāksim ar to, kas Tevi mudināja studēt šajā fakultātē. Kas  tajā ir interesantāks, kā citās fakultātēs. Lasīt tālāk …

Tavu nākotni izšķirs tava izvēle! Karjeras diena AUSV.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

  Laiks skrien un nemanot pienāk brīdis, kad ir jāizlemj, ko iesākt pēc vidusskolas. Tas nav viegli. Bail kļūdīties. Gribas, lai izvēlētā skola, profesija sagādātu prieku un  gandarījumu.

Tāpēc mēs-skola uzskatām par pienākumu kaut nedaudz palīdzēt saviem audzēkņiem šajā grūtajā izvēlē.

   Tādēļ veicām vidusskolas klašu skolēnu aptauju par nākotnes skolas izvēli. Balstoties uz šīm aptaujām 25.martā sazinājāmies ar vairākām augstskolām, par kurām skolēni vēlējās uzzināt vairāk. Piekrišanu saņēmām no Latvijas universitātes, Latvijas lauksaimniecības universitātes, Rīgas tehniskās universitātes, Banku augstskolas, Kultūras akadēmijas.

   Katrs skolēns apmeklēja divu augstskolu informatīvās nodarbības, tikās ar divām mūsu skolas absolventēm: Agati Albekeiti un Eviju Mārtiņu. Prieks, ka meitenēm veicas labi!

    Dienas noslēgumā 11.un 9. klašu skolēni tikās ar Satversmes tiesas zvērināto advokāti Maiju Tipaini, lai vairāk uzzinātu par šīs profesijas specifiku un uzzinātu par Satversmes darbības jomām.

Domājam par karjeru!

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

           Vidusskolas gadi! Tas ir laiks, kad beidzot jādomā par savu karjeru, kad jāizvēlas nākamā studiju iestāde. Te, protams, var nākt palīgā vecāki, skola, klašu audzinātāji, skolas psihologs… Šogad karjeras atbalsta diena būs 11.februāris, kurā tiek aicināti sešu augstskolu studenti -pārsvarā mūsu absolventi. Ceram sagaidīt RTU, LLU, RSU, LU, KA, BA pārstāvjus, lai klātienē tiktos,  dzirdētu un saprastu, kādas ir augstskolu prasības, ieteikumi, sagatavošanās kursu iespējas…                                                                                         Lai mūsu absolventi jūt atbalstu!

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLĀ

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLĀ

 

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Lasīt tālāk …

Skolā pieejamas individuālās karjeras konsultācijas.

Skolā pieejamas (bezmaksas) individuālās karjeras konsultācijas 7.-12. klašu skolēniem, kurās ir iespējams: 

izveidot savu karjeras attīstības plānu un

padziļināt izpratni par savu karjeras izvēles veidošanos un lēmuma pieņemšanu;

iegūt informāciju par profesijām, izglītības iespējām, darba tirgus situāciju,noderīgiem interneta resursiem;

izzināt savas spējas, prasmes, intereses, rakstura īpašības, vērtības;

uzzināt kā veidot CV, kā rakstīt motivācijas vēstuli, ko ņemt vērā, piedaloties darba intervijā.

Konsultācijas pieejamas pie karjeras konsultantes Lindas Briškas  tiešsaistē.  Pieteikties e-klasē vai pa tel. 24942386

Pasākums “Jaunietis darba tirgū” 11. un 12. klasēm.

Linda Brikša, pedagogs karjeras konsultants

27.aprīlī 11.un 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties Prakse.lv organizētajā seminārā “Jaunietis darba tirgū”.

Jaunieši ieguva daudz informācijas par to, kā rakstīt CV un  sagatavoties darba intervijai, kā gūt darba tirgū nepieciešamo pieredzi jau skolas un studiju laikā. Iepazīstot vietnes prakse.lv sniegtās iespējas, skolēni uzzināja, kā piedalīties virtuālajā praksē, kā noskaidrot darba devēju atzītākās augstskolu studiju programmas un cik vērtīgi ir piedalīties  ekskursijās uzņēmumos.

Atbildot uz jautājumiem interaktīvā veidā, tika dota iespēja paust savu viedokli par iespējamo karjeras izvēli pēc 12. klases, atzītākajām augstskolām un profesionālajām nozarēm, kā arī par to, kas visvairāk iedvesmo un palīdz izvēlēties katram savu karjeras ceļu.

Pasākums bija  ļoti motivējošs un sniedza jauniešiem daudz  informācijas, kas varētu noderēt jau tuvākajā laikā, izvēloties studiju programmu vai pirmo darba vietu.

 

 

Ēnu dienās”Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību!”

Pieteikšanos pasākumā jaunieši veic ar saviem profiliem www.enudiena.lv

“Ēnu dienas” laikā paredzēta aizraujoša ekskursija Valsts probācijas dienesta vēsturē, kuras laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar kriminālsoda izpildes attīstību nonākot līdz atjaunojošā taisnīguma koncepcijām un metodēm.

Adrese: Microsoft Teams

Pieejamais laiks: 20. aprīlis 10:00 -11:30

Dalībnieku skaits: Min 20 Max 200

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Sagaidāmais rezultāts: Dalībnieki tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta darbu, sabiedrības līdzdarbības iespējām, brīvprātīgā darba nozīmi un brīvprātīgo izlīguma starpnieku ikdienu. Pasākumā iesakām piedalīties skolēniem no 10.-12.klasei .

12.tie tiekas ar RTU pārstāvjiem online.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

4.martā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 12. klases skolēni uzzināja, ka Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par trešās paaudzes tipa universitāti, kas nodrošina ne tikai augstas kvalitātes izglītību, bet arī izcilu pētniecību  — inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, tādējādi zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē.

RTU deviņās fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU mērķtiecīgi attīsta savu infrastruktūru, Ķīpsalā būvējot Latvijā pirmo studentu pilsētiņu, kas pēc būvniecības pabeigšanas kļūs par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru, kur būs koncentrētas RTU fakultātes, moderns laboratoriju korpuss, Zinātniskā bibliotēka un administratīvās ēkas.

Pēc vebināra aptaujas 8 skolēni atzinās, ka, iespējams, mācīsies RTU. Lai veicas mūsu skolēniem un piepildās viņu ieceres!