Arī 2021.gadā karjeras atbalsta darbs turpinās.

Silvija Brīgere, pedagogs karjeras konsultants

2020./2021.mācību gadā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tiek turpināta darbība  karjeras atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiek nodrošināts karjeras izvēles atbalsts 7.-12. klašu skolēniem –  grupu un individuālās karjeras konsultācijas,  informatīvi un izglītojoši pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem. Darbs tiek turpināts arī 1.-6. klašu skolēniem.

Ziemassvētku vecīša profesijas.

Vija Meroža,direktora vietniece audzināšanas jomā

Ticiet vai neticiet, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai pienāca sveicieni no paša Ziemassvētku vecīša! Šorīt-17.decembrī, skolā ieradās rūķītis ar vecīša uzdevumu :uzskaitīt profesijas, kuras viņam jāapgūst, gatavojoties Ziemassvētku braucienam pie bērniem. Ziemassvētku vecīša uzdevums tika uzticēts cilvēkam, kas visvairāk zina par profesijām- pedagogam karjeras konsultantam Silvijai Brīgerei. Tā nu rūķītis apstaigāja visas 7  klases, aprunājās ar visiem bērniem, kuri vēl mācās skolā klātienē, un  nonāca pie slēdziena, ka vecītim jāapgūst vairāk nekā 27 profesijas. Šķiet, ka tas nav iespējams, bet līdz nākamajam gadam laika vēl ir daudz….

 

Profesiju māja-medicīnas centrs.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola aktīvi iesaistās karjeras atbalsta projektā. Kaut arī finansējums projekta ietvaros piešķirts, sākot no 7.klases, tomēr skolā tiek domāts par karjeras  jomas atbalstu arī 1.-6.klasei. Izmantojot iespēju, ka 5.-6.klašu skolēni mācās klātienē, pedagogs karjeras konsultants organizēja 24.11 un 1.12. nodarbību “Profesiju māja” 6.a un 6.b klasēs. Sakarā ar to, ka šajos apstākļos skolēni visvairāk iepazīst mediķu profesijas, izloze novirzījās  uz “Profesiju māja- medicīnas centrs”. Darbs radošājā darbnīcā tika organizēts  komandās.  Katra grupa veidoja savu profesiju māju-medicīnas centru. Prezentācijas laikā visi pārējie varēja iepazīties ar grupās  paveikto rezultātu, redzēt izveidoto plakātu, dzirdēt skolēnu stāstījumu, papildināt, iepazīt jaunas profesijas.

Karjeras nedēļas publicitāte.

Karjeras nedēļa 2.a klasē

Inese Uzula, klases audzinātāja.

Karjeras nedēļas ietvaros 2.a klasē ciemojās Annas Celmiņas tētis Kaspars. Viņa profesija ir ģeologs. Tā ir zinātne par zemi. Daudziem šķita šī profesija ļoti interesanta. Annas tētis rādīja attēlus un stāstīja par ceļojumiem pa Latviju un arī pa tālo Amerikas kontinentu, kur viņš bijis pieredzes apmaiņas braucienā senajās zelta raktuvēs, kurās tagad neviens vairs nestrādā. Bērni centās saskatīt kopīgo un atšķirīgo Latvijas un Dānijas dabas ainavās. Skolēni bija priecīgi, ka iepazinuši jaunu profesiju – ģeologs. Paldies Annas tētim!

Par karjeras nedēļu vēl vari skatīt…..

Silvija Brīgere, karjeras konsultants

Zemāk saites uz tiešraides diskusijām, bet visi video materiāli, kas tapuši 2020. gada Karjeras nedēļas laikā, atrodami VIAA Youtube kontā.

Visu vēl var redzēt!

“Priekšmetā iegūtās prasmes noderēs…”

Silvija Brīgere, pedagogs karjeras konsultants

Jau pirms Karjeras nedēļas priekšmetu skolotāji un audzinātāji iesaistīja skolēnus sava priekšmeta izpētes  darbā, veidojot plakātus par katra priekšmeta nozīmi karjeras ceļā.  Galarezultāts izdevās. To var redzēt nelielā foto galerijā.

Karjeras nedēļa 6.b klasē.

Daiga Martinsone, klases audzinātāja.

6.b klasei karjeras nedēļas ietvaros bija tikšanās ar Bruno vecmāmiņu Aizkraukles starpnovadu izglītības pārvaldes vadītāju Astru Siliņu. Viņa saistoši un interesanti pastāstīja par sevi, savu darbu un izglītību. Skolēni iesaistījās lomu spēlē par dažādu īpašību nozīmi, strādājot komandā, salīdzināja, kā ir mainījies darbs dažādās profesijās, piemēram, šofera un skolotāja. Personības attīstībā svarīgu lomu ieņem arī hobiji, Astrai tā ir klūdziņpīšana un ieskatīšanās nākotnē, šīs lietas palīdz līdzsvarot saspringtās situācijas, kas kādreiz rodas darbā. Skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem: kas ir mākslīgais intelekts, kas ir neklātienes studijas, kas ir akadēmiskais gads? Šī tikšanās noteikti paliks skolēnu atmiņā.

Laura Arnicāne ,6.b klases skolniece.

Otrdien,  27. oktobrī audzināšanas stundas laikā pie mums viesojās Bruno vecmāmiņa Astra. Viņa stāstīja par savu karjeru un izglītību. Astra ģimenē bija jaunākais bērns, un skolā viņu bieži vien salīdzināja ar savu māsu, kurai bija izcilas sekmes. Lai pierādītu, ka viņa nav sliktāka, Astra spītīgi turpināja mācīties. Viņa ir mācījusies dažādas vielas un strādājusi dažādās profesijās, un tas viss pateicoties tās lielajai apņēmībai. Astrai ir daudz dažādu zināšanu, un jaunas zināšanas vienmēr noder! Šobrīd viņa strādā par Aizkraukles izglītības pārvaldes vadītāju.

Karjeras nedēļa 6.a klasē.

Katrīna Borzova, 6.a klases skolniece

Otrdien, 27. oktobrī Karjeras nedēļā pasākumā “Pielaiko vecāku profesijas”, manai 6.a klasei par savi stāstīja mūsu klases audzinātāja Danute Podvinska, kura ir arī trīs bērnu māmiņa. Skolotājas viena no profesijām ir grāmatsējējs – restaurētājs. Pirms septiņiem gadiem viņai pat doma nebija, ka strādās skolā par mājturības un tehnoloģiju skolotāju. Pēc audzinātājas izglītības, viņa tagad varētu strādāt arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par grāmatsējēju un restaurētāju. Danute Podvinska mums stāstīja un rādīja, kā viņa ir sējusi grāmatas un arī dažas, kuras pati bija restaurējusi. Man ļoti patika audzinātājas stāstījums par savu karjeru, kura vēl nav beigusies. Liekas, ka neviens klasē nezināja par viņas profesiju, taču interesantais stāstījums daudzus no mums rosinās par šo nodarbi uzzināt vēl vairāk.

Karjeras nedēļa AUSV.

Silvija Brīgere, pedagogs karjeras konsultants

No 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā norisinās ikgadējā Karjeras nedēļa. Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, lielākā daļa karjeras lēmumam veltīto pasākumu reģionos un skolās šogad notiek attālināti un tiešraidēs, tostarp abas diskusijas vecākiem un jauniešiem, kuras pēc to norises varēs vērot arī ierakstā. Otrdien, 27.oktobrī, plkst.19 notiks tiešsaistes diskusija jauniešu vecākiem un citiem interesentiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?” Savukārt trešdien, 28.oktobrī, plkst.10 notiks karjeras tēmai veltītā tiešsaistes diskusija jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”.  Diskusijas “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?” galvenā tēma ir ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, ar kurām saskaras mūsdienu jaunieši. Tāpat diskusijas viesi dalīsies ar pieredzi un noderīgiem ieteikumiem, kā ar jaunieti runāt par karjeras tēmu. Diskusijā moderatora Edija Boša vadībā piedalīsies sociālais un organizāciju psihologs, personāla izpētes un testēšanas firmas “CreaTest” vadītājs Reinis Lazda, ārsts psihoterapeits un personālatlases vadītājs Andris Jansons, karjeras konsultante Ilze Rūtenberga, kā arī TV un radio personība un divu meitu mamma Baiba Sipeniece – Gavare.  Savukārt diskusijā jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”, kuru vadīs moderators Magnuss Eriņš, paredzēta virtuāla pieslēgšanās trīs dažādu nozaru uzņēmumiem Latvijā – starptautiskajam drukas produktu ražotājam “Printful”, inovatīvajam metālapstrādes uzņēmumam “ERGO E.B.F”, kā arī modernajam RSU zobārstniecības studiju centram Rīgas Stradiņa universitātē. Tāpat pasākumā par savu ikdienu un pieredzi stāstīts panākumus guvuši jaunieši, kuru vidū ir pludmales volejboliste Tīna Graudiņa un elektronikas inženieris un “Lightspace Technologies” pārstāvis Roberts Gotlaufs.  Diskusijā piedalīsies arī Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins, ekstrēmā sporta biedrības “RAVE team” dibinātājs, BMX braucējs un treneris Roberts Klēpis, kā arī dziedātāja Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča jeb Patrisha.  Abas diskusijas tiešsaistē varēs vērot Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai/. Diskusiju ieraksti pēc norises būs pieejami gan Facebook, gan VIAA Youtube kontā: youtube.com/VIAAlv. Karjeras nedēļas laikā izglītības iestādēs Latvijā notiek arī dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi. Arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. Tos var redzēt klāt pievienotajā afišā.