Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā aizvadīta Karjeras nedēļa.

Aizvadītajā nedēļā ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā atzīmēta Karjeras nedēļas desmitgade, un pasākumi norisinājušies arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. Skolēni iesaistījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajās diskusijās, apmeklēja uzņēmumus, piedalījās konkursos un mācībstundās, kā arī izzināja uzņēmējspējas pašu spēkiem, izmantojot izstrādāto digitālo rīku. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā notikuši arī pašu rīkotie pasākumi. Skolā ciemojās vecāki Diāna Turlaja, Jānis Korņilovs, Baiba Kauliņa, Beāte Kalnaraupa, Līga Ondzule, Tatjana Žiško, Inga Ļebedeva, vectētiņš Jānis Ondzulis,lai iepazīstinātu skolēnus ar savām profesijām. Par skolotāja  karjeru 12. klases audzēkņiem stāstīja skolotāja Daiga Martinsone.

Karjeras nedēļas laikā, no 17. – 21. oktobrim, skolēni apmeklēja arī vairākus uzņēmumus- Skrīveru galdniecību un stādu audzētavu ”Sedumi”. 5. klašu skolēni mācījās , kā praktiski var atrast informāciju par karjeras tēmu internetvidē. 9. klašu skolēni piedalījās onlain nodarbībā “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”, 7. klašu skolēni veidoja prezentācijas par savu vecāku profesijām.   Lasīt tālāk …

PIEEJAMIE  RESURSI UN TĀLĀKIZGLĪTĪBA

ES neformālās izglītības programma “Erasmus +”

Ikgadējā Jaunatnes politikas valsts programma  Lasīt tālāk …

4.klases uzzina par profesijām kokzāģētavā.

Inese Uzula, 4.a klases audzinātāja.

Karjeras nedēļā mēs abas 4.klases braucām izzinošā ekskursijā uz “Zaļo klasi” “Norupes”mežniecībā Rīgas mežu teritorijā.

Nodarbības laikā mūs sadalīja pa grupām un deva uzdevumu pēc darba lapās redzamajiem attēliem sameklēt objektus mežā un tos nofotografēt.

Vēlāk apskatījām lielajā angārā  nesen uzdīgušas eglītes.  Edgara un Mārtiņa tētis mūs iepazīstināja ar darbu kokzāģētavā. Vēlāk mūs mācīja stādīt eglītes.

Tas bija interesanti. Mums ļoti patika šī ekskursija!

Ak, šī jaukā karjeras nedēļa 3.b!

Inese Levinska, 3.b audzinātāja.

3.b klase karjeras nedēļā tikās ar trīs profesiju pārstāvjiem. 20.oktobrī pie mums ieradās Ramonas mamma, Baiba Kauliņa, lai pastāstītu par profesiju PEP mamma un zīdīšanas konsultants. Tā, kā bijām mācījušies, kas ir zīdītāji, tad Baiba mums pastāstīja par zoodārzā mītošu gorillas mammīti, kurai, nebrīvē augot, nebija skaidrības, kā zīdīt savu mazuli, taču talkā nāca PEP mamma un zīdīšanas konsultants, kura demonstrēja zīdīšanas procesu  un ,kopēšanas rezultātā, gorillas mamma iemācījās  barot savu bērniņu.

Savukārt, 21.oktobra rītā pie mums ciemos atnāca Elīzas krustmāte Beāte Kalnaraupa, kura pastāstīja, cik ilgi jāmācās, lai kļūtu par veterinārārsti. Uzzinājām arī par to, ka kaķiem līdz gada vecumam kauliņi nesaaug, pat aste! Un pastāstījām arī par saviem mājdzīvniekiem, kuriem ir palīdzējuši šīs profesijas pārstāvji. Otrajā mācību stundā pie mums ciemos bija Tomasa mamma Līga Ondzule un Tomasa opītis Jānis, kuri demonstrēja, cik garas ir skursteņslauķa kāpnes, cik liels un skaļš viņiem ir putekļusūcējs, kā arī varējām iejusties skursteņslauķa lomā un, tīrot skursteņus, atradām gardas, skursteņslauķa tematikā veidotas gotiņas.

Karjeras nedēļas pasākums ‘’Esi Līderis!’’

Aija Zvaigznīte, 10.klases audzinātāja

20.oktobrī mūsu skolā ieradās projekta ‘’Esi Līderis!’’ pārstāvji, lai iepazīstinātu 10. klases skolēnus ar profesionālās pilnveides izglītības programmu vidusskolēniem.

Šis projekts darbojas Latvijā jau 21 gadu. Skolēni uzzināja, ka iesaistīšanās projektā ir brīvprātīga un tas ilgst 3 gadus. Tā ir iespēja ikvienam jaunietim iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Jauniešus iepazīstināja ar trīs gadu laikā apgūstamajām tēmām. Skolēni ieklausījās un saprata, cik svarīgi ievērot lietišķo etiķeti gan personīgajās, gan kāda uzņēmuma interesēs.

Kursa noslēgumā jaunietis saņem apliecību, kas pierāda, ka apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma, kura sastāv no lietišķās etiķetes, mārketinga, grāmatvedības  un citiem uzņēmējdarbības pamatiem. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā interneta vidē. Skolēnos stāstītais raisīja interesi. Nepieciešama uzņēmība un regulārs darbs, tad viss izdosies.

2.klases apgūst vēsturisko mantojumu.

Ance Kurzemniece, 2. klases audzinātāja

19.oktobrī ar 2.klašu skolēniem devāmies ekskursijā uz Jēkabpili. Pirmais apskates objekts bija Krustpils pils, kurā gide ne tikai dalījās ar spoku stāstiem, bet arī izrādīja pagrabstāvu sveču gaismā. Bija iespēja gan palidot gaisa balonā, gan pasēdēt Reiņa Nitiša sacīkšu auto, kā arī izbaudīt pils slepeno slēptuvi aiz sienas skapja. Nākamā pietura bija Sēļu sēta, kurā katram skolēnam bija iespēja uztaisīt pašam savas ziepes. Uzzinājām, kā agrāk dzīvoja mūsu senči, kā sievas nesa ūdens spaiņus uz pleciem, cik bērnu dzīvoja vienā istabā. Noslēgumā viesojāmies lielākajā stādu audzētavā Latvijā “Sedumi’’, kurā uzzinājām vairāk par stādu audzēšanas procesu, pakošanu, veikaliem, kuros stādus iespējams iegādāties. Dāsnie “Sedumu” saimnieki gan skolēniem, gan skolotājām dāvināja ziedus podiņos.

Vecāki iepazīstina ar profesiju.

2.klases audzinātāja Maija Arcihoviča.

2.a un 2. b klasēm 14.oktobrī klases stundā Dāvida mamma Diāna stāstīja par savu darbu  Bērnu un jauniešu bezpeļņas organizācijā Čehijā.Diāna strādāja par brīvā laika pedagogu-pedagoga asistentu.Darbs viņai patika un otrās klases skolēni deva idejas, kādus brīvā laika pulciņus viņi vēlētos Skrīveros.Savukārt Hugo mamma Baiba iepazīstināja ar arhitektes darbu.Skolēniem bija ļoti daudz jautājumu!It īpaši par darba drošību un ugunsdrošību būvobjektos.

Karjeras nedēļas pasākums.

Emīlija Ļebedeva, 8. b klases skolniece

7.oktobrī podoloģe Inga Ļebedeva stāstīja par savu profesiju 8. b klases skolēniem. Mēs uzzinājām, kāpēc jābūt maiņas apaviem, par instrumentiem, kurus ārste lieto ikdienā, par ergonomiku un to, cik fiziski smags ir šis darbs. Tagad  esam informēti, cik ilgi ir jāmācās, kur jāmācās par podologu un  kā Inga uzsāka mācības šajā profesijā.

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLĀ

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLĀ

 

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Lasīt tālāk …

Karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija, kas turpinās pašvaldībās,skolās. Šogad no 17.-24.oktobrim.

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. katru gadu Karjeras nedēļas laikā ir speciāli sagatavota pasākumu programma.

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

  • iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
  • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
  • apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Karjeras nedēļu organizē savā skolā vai savas pašvaldības uzņēmumā, iepazīstot savu vecāku, absolventu vai sava novada darbinieku profesijas.