Olimpiādes un konkursi 2021./2022. 1. semestris

Nr.p.k. Klase Vārds, uzvārds olimpiāde, konkurss, sacensības Rezultāti (vieta) Skolotājs
1 10.a Gundega Beķere angļu valodas olimpiāde 2.posms 2 Santa Mārtinsone
2 10.a Terēze Barkāne angļu valodas olimpiāde 2.posms 2 Santa Mārtinsone
3 10.a Mārtiņš Gailītis angļu valodas olimpiāde 2.posms Atzinība Santa Mārtinsone
4 11.a Diāna Kalva angļu valodas olimpiāde 2.posms 2 Santa Mārtinsone
5 11.a Meldra Spēka angļu valodas olimpiāde 2.posms 3 Santa Mārtinsone
6 12.a Kalvis Kalniņš angļu valodas olimpiāde 2.posms 1 Aija Ieleja
7 12.b Zanda Albekeite angļu valodas olimpiāde 2.posms 1 Aija Ieleja
8 12.a Ieva Breča angļu valodas olimpiāde 2.posms 3 Aija Ieleja
9 12.a Emīls Strazdiņš angļu valodas olimpiāde 2.posms 3 Aija Ieleja
10 9.b Kristena Balode bioloģijas olimpiāde 2.posms 2 Daiga Martinsone
11 9.a Marks Anufrijevs bioloģijas olimpiāde 2.posms 3 Daiga Martinsone
12 10.a Gundega Beķere bioloģijas olimpiāde 2.posms 1 Daiga Martinsone
13 10.a Terēze Barkāne bioloģijas olimpiāde 2.posms 2 Daiga Martinsone
14 10.a Alise Lasovska bioloģijas olimpiāde 2.posms 3 Daiga Martinsone
15 11.a Laura Zīmele bioloģijas olimpiāde 2.posms 2 Daiga Martinsone
16 11.a Sanija Petroviča bioloģijas olimpiāde 2.posms 3 Daiga Martinsone
17 12.a Ieva Breča bioloģijas olimpiāde 2.posms 1 Daiga Martinsone
18 11.a Līga Pūtele Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkurss Pateicība par piedalīšanos Aija Zvaigznīte
19 10.a Kristers Škapars radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Skrīveru pagasta upju ūdens kvalitāte” 1 Daiga Martinsone
20 10.a Terēze Barkāne radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Maizītes upes izpēte” Atzinība par piedalīšanos Daiga Martinsone
21 10.a Anna Baiba Bidiņa radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Daugavas krastu izmantošana tūrismam” Atzinība par piedalīšanos Daiga Martinsone
22 11.a Meldra Spēka, Laura Zīmele radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Aizkraukles pilsdrupas” 2 Ruta Dišereite
23 11.a Daniela Bišofa radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Skrīveru dendroloģiskais parks” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
24 11.a Katrīna Celmiņa radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Kokneses pilsdrupas” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
25 11.a Lāsma Lāce, Alvīne Medne, Sanija Petroviča radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Likteņdārzs” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
26 11.a Diāna Kalva, Līga Pūtele, Žanis Sils radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Aizkraukles HES” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
27 12.b Franciska Jermuša radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Daugava Kārļa Melnmata gleznās” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
28 9.a Markuss Grigorjevs vēstures olimpiāde 2.posms Atzinība Ruta Dišereite
29 9.a Anna Bazule vēstures olimpiāde 2.posms Atzinība Ruta Dišereite
30 12.a Ieva Breča vēstures olimpiāde 2.posms 3 Ruta Dišereite
31 12.b Katrīna Paula Jukna vēstures olimpiāde 2.posms Atzinība Ruta Dišereite

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu sasniegumi.

Ilze Ieleja, direktora vietniece mācību darbā.

Priecājamies un lepojamies par Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu 3. ceturkšņa sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.

Paldies skolēniem, skolotājiem par ieguldīto darbu!

Klase Skolēna vārds, uzvārds Olimpiādes, konkursi, sporta sacensības Sasniegumi Skolotājs
9.a Terēze Barkāne fizikas olimpiāde 2.posms 2.vieta Sintija Rūze
9.a Kristers Škapars fizikas olimpiāde 2.posms 3.vieta Sintija Rūze
10.a Laura Zīmele fizikas olimpiāde 2.posms 1.vieta Sintija Rūze
10.a Artūrs Eduards Vorps fizikas olimpiāde 2.posms 2.vieta Sintija Rūze
11.a Ieva Breča fizikas olimpiāde 2.posms 3.vieta Sintija Rūze
11.a Kalvis Kalniņš fizikas olimpiāde 2.posms atzinība Sintija Rūze
9.b Sintija Eva Zariņa ES Dabaszinātņu olimpiāde atzinība Daiga Martinsone
12.a Krista Verpele latviešu valodas un literatūras olimpiāde 2.posms 2. vieta Dzintra Znotiņa
12.a Patrīcija Pļenkova latviešu valodas un literatūras olimpiāde 2.posms atzinība Dzintra Znotiņa
10.a Laura Zīmele ģeogrāfijas olimpiāde 2.posms 1. vieta Ligita Miezīte
10.a Alvīne Medne ģeogrāfijas olimpiāde 2.posms 2.vieta Ligita Miezīte
10.a Sanija Petroviča ģeogrāfijas olimpiāde 2.posms 3.vieta Ligita Miezīte
11.b Katrīna Paula Jukna ģeogrāfijas olimpiāde 2.posms 2. vieta Ligita Miezīte
10.a Sanija Petroviča matemātikas olimpiāde 2.posms 1. vieta Inta Rūze
10.a Artūrs Eduards Vorps matemātikas olimpiāde 2.posms 2.vieta Inta Rūze
11.a Ieva Breča matemātikas olimpiāde 2.posms 1. vieta Ilze Ieleja
12.a Emīls Valdmanis matemātikas olimpiāde 2.posms 2.vieta Ināra Dika

Atklātās olimpiādes “Uzdrīkstos, domāju, radu!” 3. kārta.

Daiga Martinsone, dabazinību skolotāja

16.oktobrī  notika LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra organizētā  olimpiāde, bet, rūpējoties par bērnu drošību,tā tika  īstenota attālināti. Olimpiādē tika aicinātas piedalīties 5., 6. klašu skolēnu komandas no visām Latvijas vispārizglītojošajām skolām vai interešu izglītības iestādēm.Pirmajā kārtā pieteiktajām komandām bija jāpiedalās tiešsaistes uzdevumu izpildē, kas sastāvēja no matemātikas, dabaszinību un programmēšanas jautājumiem. Otrās kārtas ietvaros komandas sagatavoja un iesniedza 2-3 minūšu garus video rullīšus, kas demonstrēja un skaidroja sviras darbības principus populārzinātniskā veidā.Tikai 18 labākās komandas no visas Latvijas ieguva tiesības piedalīties 3. kārtā.

Trešajā kārtā skolēni darbojās pa divi, veicot uzdevumus matemātikā, programmēšanā un dabaszinībās.Noslēdzošajā lielajā uzdevumā visai komandai kopā bija jāveido hidrauliskais ceļamkrāns tā, lai tas pēc iespējas augstāk paceltu smagumu un pēc tam jāuzlabo savs modelis. Un ,lūk, rezultāti!

Šī gada konkursā vislabākos rezultātus uzrādīja un ieguva nominācijas:

“Pētniecība” – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas komanda “Upīši”,

“Domāšana” – Ogres 1.vidusskolas komanda “Kubs kvadrātā”,

“Inženierdizains” – E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda “Atpakaļ nākotnē”,

“Programmēšana” un “Lielā balva” (fināla kārtas kopsavilkums)  nonāks pie Liepājas Centra sākumskolas komandas ar tādu pašu nosaukumu.

Mūsu skolas komandā darbojās 5. a klases skolēni Daija Krieviņa, Matīss Ielejs, Niklāvs Albekeitis, 6. a klases skolniece Katrīna Borzova un 6. b klases skolēni Laura Arnicāne un Artūrs Zariņš. Apsveicam komandu ar lielisko rezultātu!

 

 

 

Latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm

Inese Uzula, sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

Šī gada 11. martā notika skolas latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm. Lūk, rezultāti: 1.vietu ieguva Paula Graudiņa un Sofija Barkāne (4.a klase), 2. vieta – Veronikai Ločmelei (4.a klase) un Alisei Seļivanovai (4.b klase), bet 3.vieta –  Esterei Zālītei (4.b klase). Savukārt atzinību saņēma Elizabete Landrāte (4.b klase) un Rebeka Štauere (4.a klase). Apsveicam skolēnus ar sasniegumiem un paldies skolotājām par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā!

Sveicam 70. matemātikas olimpiādes 2.posma laureātus

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja

Ar prieku paziņojam, ka skolas skolēniem ir izdevies iegūt atzīstamus rezultātus 70. matemātikas olimpiādes 2.posmā. 1.vietu ieguva Beāte Gribute (5.a klase),  Artūrs Zariņš (5.b klase), Līga Survila (6.a klase) un Toms Ģigulis (7.b klase), bet 2.vietu – Evija Mahliņeca un Mārcis Urlovskis (12.a klase), bet 3.vieta –  Laurai Arnicānei (5.b klase) un Karīnai Gaņinai (6.a klase), Alma Pumpurei un Mārtiņam Gailītim (8.b klase) un Ievai Brečai (10.a klase).  Savukārt atzinību ieguva Laura Lielā (7.b klase), Artūrs Eduards Vorps (9.a klase), Kalvis Kalniņš (10.a klase) un Emīls Valdmanis 11.a klase.  Paldies skolēniem un matemātikas skolotājām par ieguldīto darbu!

Skatuves runas konkurss

Santa Krasovska, latviešu valodas un literatūras skolotāja

7. februārī Aizkrauklē notika Aizkraukles, Jaunjelgavas, Neretas un Skrīveru sadarbības novadu skolu skolēnu Skatuves runas konkurss. Tajā veiksmīgi piedalījās arī 6 mūsu skolas skolēni. Juris Gavars no 7.a klases ieguva augstāko pakāpi un piedalīsies nākamajā konkursa kārtā, savukārt Markuss Ozoliņš un Aleksandrs Rakstiņš no 3. klases (2.-3 .kl.), Adriāns Grīnvalds-Ozols no 6.b klases (4.-6. kl.), Ilva Biķerniece un Herberts Legants (10.-12.kl.) savās klašu grupās saņēma ieguva 1. vietu. Lepojamies ar viņu sasniegumiem!

Skolas matemātikas olimpiādes 5. un 7.klasēm rezultāti

Sveicam skolas matemātikas olimpiādes 5. un 7. klašu laureātus:

1.vieta: Laura Arnicāne (5.b klase), Toms Ģigulis (7.b klase);
2.vieta: Beāte Gribute (5.a klase), Renārs Drosmis Nāburgs (7.b klase);
3.vieta: Artūrs Zariņš (5.b klase), Juris Gavars (7.a klase);
Atzinība: Katrīna Borzova (5.a klase), Emīlija Ļebedeva (5.b klase), Marks Anufrijevs (7.a klase) un Laura Lielā (7.b klase)

Paldies visiem skolēniem par piedalīšanos! Paldies matemātikas skolotājai Inetai Jurgensone!

Apsveicam bioloģijas olimpiādes laureātus!

D.Martinsone, bioloģijas skolotāja

Mūsu skolu bioloģijas olimpiādē tiešsaistē pārstāvēja 10 skolēni un ir prieks par viņu rezultātiem. 1. vietu un uzaicinājumu piedalīties valsts kārtā ir ieguvis 10. klases skolēns Kalvis Kalniņš, 2. vietu 12. klases skolniece Agate Albekeite un 11. klases skolniece Patrīcija Pļenkova. 3.vietu – 10 klases skolniece Ieva Breča un 12. klases skolniece Evija Mahliņeca. Skolēnu rezultāti tika salīdzināti ar Aizkraukles, Neretas un Jaunjelgavas novadu skolām. Kalvis Kalniņš bija labākais savā vecuma grupā, lai viņam veicas valsts olimpiādē!

Skolēnu mācību sasniegumu apskats par 2018./2019.mācību gadu

Skolas administrācija

Lai varētu būvēt jaunu attīstības līmeni, ir nepieciešams atskatīties uz līdz šim paveikto. Tādējādi Jūsu uzmanībai apkopojums par skolēnu mācību sasniegumiem aizvadītajā mācību gadā. 2018./2019. mācību gadā 12. klases izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos ir augstāki pēc kopvērtējuma %, salīdzinot ar kopvērtējumu % valstī – angļu valodā, bioloģijā, ķīmijā, latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā. Skola lepojas ar absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem, kas ļauj ierindoties Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga pirmajā desmitniekā.

Lasīt tālāk …

Atskats uz Sociālo zinību konkursu

Santa Krasovska, socialo zinību skolotāja

26. martā Aizkrauklē notika sociālo zinību konkurss. Tajā skolēniem bija jāuzstājas ar prezentāciju “Man tuva sociālo zinību tēma”. Visas dalībnieces no mūsu skolas guva godalgotas vietas. 6.-7. kl. grupā 1. vieta Alisei Cederei, 2. vieta – Sanijai Vasiļjevai (sk. Santa Krasovska). 8.-9. kl. grupā 1. vieta Janai Ivanovai, 2. vieta Anetei Zirnītei, 3. vieta – Lāsmai Rutkovskai un Sanijai Petrovičai (sk. Silvija Strautmane).

Lasīt tālāk …