Noslēdzies foto konkurss.

Danute Podvinska, Eko programmas koordinatore.

Noslēdzies foto konkurss “Ļatvijas Meži”.Par fotogrāfijām varēja balsot sociālajos tīklos Instagram un Facebook.

3. vieta – Enija Panteļejeva 8.a.klase”,

2. vieta – Markuss Grigorjevs 9.a klase,

1. vieta – Katrīna Celmiņa 11.klase.

Zemes stundas pasākums.

Ērika Luīze Girgensone,7.a klases skolniece, EKO padomes dalībniece.

Zemes stundas pasākums norisinājās Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas foajē 26. martā no plkst. 20:30 – 21:30 (Zemes stundas laikā). To organizēja  EKO padomes skolēni ar skolotāju Danuti Podvinsku.

Vakars tika pavadīts sveču gaismā ar fonā skanošu akustiskās ģitāras pavadījumu, kuru spēlēja Ivars Girgensons. Skolotāja Danute izlasīja dažas lappuses no EKO grāmatas,  kas galvenokārt aktualizēja jautājumu par mūsu ikdienišķajām, parastajām darbībām, kas izraisa straujas un dzīvībai uz zemes nelabvēlīgas sekas. Tad sekoja Agates Albekeites runa, kurā viņa aicināja visiem pacelt savas balsis un protestēt pret to, kas liekas nepareizs un nemirstošs. Tam sekoja viktorīna ar 3 posmiem, katrā bija pa četriem jautājumiem. Pirmais posms bija par Zemes stundu, otrais – par Skrīveriem un trešais bija par apokalipses žanra filmām. Viktorīnā piedalījās komandas “Ābolīši”, “Flīzes”, “Gudrinieces”, “Pasaule”, “Putukrējums” un “Zemes stunda”. Beigās pārējās komandas uzveica komanda “Gudrinieces”.

Veidojot  apkopojumu, pasākums bija informatīvs, jautrs un izdevies.

 

Pasaules Mitrāju dienas aktivitātes

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Šogad pirmo reizi ekoskolas pasākumos tika iekļauta tēma par Mitrāju dienu. Vispirms bija jānoskaidro, ko šī diena sevī ietver un kas īsti ir mitrāji. 7. b klases skolnieces Emīlija Ļebedeva un Agate Jeluškina izvirzīja jautājumus un atrada atbildes uz tiem.

Kad sāka svinēt šo dienu?

Pasaules Mitrāju dienu sāka svinēt 1997. gada 2. februārī, atzīmējot Ramsāres konvencijas parakstīšanu gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību.

Kas ir mitrāji?

Mitrāji ir palienes, zāļu un kūdras purvi vai ūdeņu platības – dabiskas vai mākslīgas, patstāvīgas vai pārplūstošas-, kurās ir stāvošs vai tekošs ūdens.

Kāds ir Mitrāju dienas mērķis?

Pasaules mitrāju dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību  mitrāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Par šiem atslēgas jautājumiem meitenes izveidoja video, ko skolēni noskatījās audzināšanas stundās. Video samontēja 7. b klases skolēns Markuss Apsītis. Pēc tam, izmantojot arī interneta resursus, tika noskaidrotas skolēnu zināšanas . Kopā saņēmām 151 iesniegtās anketas, 1.-4. klases skolēni tās bija pildījuši kopā ar skolotāju visa klase, bet pārējie- individuāli.

Interesanti, ka tikai puse pareizi atbildēja, ka Ramsāre ir pilsēta Irānā.

Video materiālā bija iespēja iepazīties ar purva bioloģisko daudzveidību un uzzināt rasenes barošanās veidu ar kukaiņiem. Ko skolēni varētu darīt mitrāju aizsardzības jomā? Te ir daļa no atbildēm: palīdzēt augiem un uztaisīt barotavas putniem, savākt atkritumus, iepazīt aizsargājamās sugas, piedalīties talkā, kā arī veidot savu talku, iegūt par to informāciju, izglītot citus, atbalstīt organizācijas, kas atbalsta mitrāju daudzveidības saglabāšanu.

Paldies visiem, kas iesaistījās šajās aktivitātēs!

Videoklipa saite

Aicinām pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2022./2023. mācību gadā

“Ceļš uz izglītību jāpieveic katram pašam, bet tas nenozīmē doties pretī mērķiem vienatnē. Pateicoties stipendijai, esmu varējis atvieglot ceļa somas un atbrīvoties no liekām nastām, koncentrējoties uz šobrīd svarīgāko – savu nākotni. Zinu: rītdiena ir manās rokās, bet šodien uzticos tiem, kas dalījušies savā mīlestībā, lai palīdzēt citiem, jo reizēm, lai nokļūtu augšup, vajag kādu, kas palīdz pacelties no zemes, ” ar sekojošiem stipendiāta ceļa vārdiem aicinām vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēnus un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventus no 1. februāra līdz 1. martam pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2022./2023. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem. Lasīt tālāk …

Īstais brīdis ir sākt!

 Pirmajā brīvlaika dienā Eko padome pulcējās uz radošo darbnīcu, lai kārtīgi pastrādātu. Diena izdevās darbīga, apkopojām Vides novērtējuma rezultātus, izdomājām Rīcības dienu aktivitātes, kuru sauklis šogad-  “Īstais brīdis ir sākt!”. Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā, un kopš tā laika katru gadu rīcības dienas notiek pirmajā novembra nedēļā. Šogad, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Vides izglītības fonds nolēma pārcelt rīcības dienas uz pēdējo novembra nedēļu, cerībā, ka skolēni varēs atgriezties skolās un sākt rīkoties! Mēs par to esam ļoti priecīgi, jo izdomātās aktivitātes nebūs jāatceļ.

 Eko padome aicina skolotājus, skolēnus un viņu vecākus ieklausīties sauklī- “Īstais brīdis ir sākt! un nolemt rīkoties, atrast izaicinājumus darbībām, kas mazina ietekmi uz klimata pārmaiņām.  Mēs kopā varam paveikt daudz!

Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!

 

Videoklips vaicājumam “https://youtu.be/9wGFdntnoLs”

  Skrīveru novada dome, sadarbojoties ar mūsu skolas Eko padomi, uzrakstīja un īstenoja Meža attīstības fonda projektu “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu”.

 18.oktobrī uzsāka “Maizītes” upes ielejas labiekārtošanas darbus, ierīkojot ainavisku zaļo zonu Skrīveru centrā. Pirms jauno kociņu stādīšanas, teritoriju apsekoja un esošos kokus izpētīja 5.b klase – dabas zinību stundā un 7.a un b klases – ģeogrāfijas stundā, kopā ar skolotāju Ligitu Miezīti. Skrīveru centru pie mūzikas un mākslas skolas, “Maizītes” upes ielejā papildinās ar 13 jauniestādītiem kokiem. Eko padome izpētīja un apkopoja informāciju par jaunajiem koku stādiem, lai varētu izveidot informatīvās zīmes par koku izcelsmes valsti, vainagu, lapu formu, ziediem, augļiem utt. Video saite:  https://www.youtube.com/watch?v=9wGFdntnoLs

Salix x sepulcralis ‘Crysocoma’ (Salix alba ‘Tristis’) Nokarenais zeltzaru vītols –

Tilia americana ‘Macrophylla’ – Amerikas liepas šķirne

Syringa reticulata var. amurensis – Amūras ceriņš

Larix decidua – Eiropas lapegle

Salix alba ‘Sericea’ – Baltā vītola šķ.

Padus avium ‘Novosibirska’ – Parastās ievas šķ.

Malus x purpurea ‘Red Sentinel’ – Purpura ābeles šķ.

Malus x purpurea ‘Red Silver’ – Purpura ābeles šķ.

Malus x purpurea ‘Royalthy’ – Purpura ābeles šķ.

Acer platanoides ‘Crimson King’ – Parastās kļavas šķ.

Viburnum opulus ‘Kijevskaja Sadovaja’ – Parastās irbenes šķ.

Quercus rubra – Sarkanais ozols

Pinus koraiensis – Korejas ciedru priede

Pasaules pārtikas diena Skrīveros.

16. oktobrī pasaulē atzīmē “Pasaules pārtikas dienu”. Šajā dienā tiek aktualizētas pārtikas atkritumu problēmas. Lai pievērstu skolēnu uzmanību šai problēmai, Eko padome sagatavoja informatīvu materiālu un Kahoot spēli klases stundai. Klašu audzinātāji, vadoties pēc dotās informācijas, aktualizēja pārtikas atkritumu tēmu un ar skolēniem apsprieda pareizas un nepareizas rīcības. Noskatījās filmiņu par palmu eļļas ražošanas ietekmi uz vidi.

Eko jaunumi!

Danute Podvinska, eko programmas vadītāja.
Šodien 20. septembrī, pulksten 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana.
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Zaļo Ekosklolu karogu saņems jau 8. reizi.
Aktuāls video šim pasākumam ir raidījuma “Ar kājām pa majām” sižets, kurā mūsu skolas absolvente Iveta Baumane ar Robertu Pētersonu ir sagatavojuši atjautīgu jautājumu Laura Reinika komandai: “Kādam karogam jāplīvo blakus Latvijas karogam? Lauris Reiniks ,meklējot atbildi pie novada iedzīvotājiem, uzmin un kopā ar savu tēvu uzvelk mastā Ekoskolas karogu.
 
Tēmturi:
#Ar kājām pa mājām
#Lauris Reiniks
#Artūrs Reiniks
#Iveta Baumane
#Roberts Pētersons
#Videsizglītibasfonds
#Ekoskola
#Ekokokarogs
 

9. klases absolvent!

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola gaida tieši tevi!

Nāc mācīties pie mums!

Lai uzzinātu vairāk spied šeit!

BSP nometne 2021

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja, attēlā- Marka Anufrijeva zīmējums nometnē

No 4. līdz 7. maijam sešiem mūsu skolas skolēniem bija iespēja piedalīties attālinātajā nometnē, kurā tāpat kā parastajās nometnēs bija atklāšanas ceremonija, radošās darbnīcas, lekcijas un noslēguma pasākums. Tajā iesaistījās Katrīna Borzova no 6.a klases, Agate Jeluškina no 6.b klases, Karīna Gaņina un Krista Posnija no 7.a klases, Beāte Babre no 7.b klses, Marks Anufrijevs no 8.a klases un arī skolotāja Daiga Martinsone. Īpaši jāuzslavē Beāte, kura drosmīgi prezentēja skolu, demonstrēja skaņas iegūšanu no glāzēm un savus video straumēšanas kanālā. Karīnas, Marka un Beātes vērtējums: Lasīt tālāk …