Mācību uzsākšana AUSV 2022./2023. mācību gadā

 

1. klasē:

Pamatizglītības programmā VAI Speciālās pamatizglītības programmās (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem):

 1. Vecāki personīgi  vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu (lejupielādēt) vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā.
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam.
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.
  • mācību plāns

Svarīgi: Sadalot skolēnus pa klasēm, tiek ievēroti šādi kritēriji: dokumentu iesniegšanas secība un samērīgs skolēnu skaits paralēlklasēs.

2.-9.klasēs

Pamatizglītības programmā VAI Speciālās pamatizglītības programmās (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem):

 1. Vecāki personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu (lejupielādēt) vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā;
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam;
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.
  • mācību plāns

10. un 11. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā:

(uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma un gada vērtējumi matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm):

12.klasē

Vispārējās vidējās izglītības programmā:

(uzņem skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma un gada vērtējumi matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm):

 •  

Dokumentus skolas darba laikā pieņem kancelejā no skolēna vecākiem vai pilngadīga skolnieka.

Informācija pa tālruni 29105065, 27875376, e-pasts admin@auv.skriveri.lv, www.auv.lv