Mācību uzsākšana AUSV

 

1. klasē:

 1. Vecāki personīgi skolas kancelejā iesniedz iesniegumu (lejupielādēt) vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā;
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam;
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu  obligātai sagatavošanai skolai (izsniedz PII);
  • medicīnisko karti- 026/u veidlapa (izsniedz PII);
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.

Svarīgi: Sadalot skolēnus pa klasēm, tiek ievēroti šādi kritēriji: dokumentu iesniegšanas secība un samērīgs skolēnu skaits paralēlklasēs.

2.-9.klasēs

Pamatizglītības programmā VAI Speciālās pamatizglītības programmās (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem). Līdzi jāņem:

 • iesnieguma forma par izglītojamā uzņemšanu izglītības programmā [lejuplādēt] ;
 • apliecības par pamatizglītību kopija (klātienē uzrāda orģinālu);
 • sekmju izraksta kopija (klātienē uzrāda orģinālu);
 • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).

10.klasē(skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma un gada vērtējumi matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm):

11.klasē(skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma un gada vērtējumi matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm):

12.klasē (skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma):

Iespējas:

 • Bezmaksas dzīvošana skolas internātā;
 • Katru rītu bezmaksas skolēnu autobuss Aizkraukle-Skrīveri;
 • Valsts un pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 1.-9.klašu skolēniem;
 • Apmeklēt vairāk nekā 20 interešu izglītības programmas;
 • Saņemt līdzfinansējumu autovadītāja apliecības iegūšanai.

Dokumentus skolas darba laikā pieņem kancelejā no skolēna vecākiem vai pilngadīga skolnieka.

Informācija pa tālruni 29105065, 27875376, e-pasts admin@auv.skriveri.lv, www.auv.lv