Mācību uzsākšana AUSV

 

1. klasē:

Pamatizglītības programmā VAI Speciālās pamatizglītības programmās (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem):

 1. Vecāki personīgi  vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu (lejupielādēt) vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā.
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam.
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu  obligātai sagatavošanai skolai (izsniedz PII);
  • medicīnisko karti- 026/u veidlapa (izsniedz PII);
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.

Svarīgi: Sadalot skolēnus pa klasēm, tiek ievēroti šādi kritēriji: dokumentu iesniegšanas secība un samērīgs skolēnu skaits paralēlklasēs.

2.-9.klasēs

Pamatizglītības programmā VAI Speciālās pamatizglītības programmās (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem):

 1. Vecāki personīgi vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, skolas kancelejā iesniedz iesniegumu (lejupielādēt) vai aizpilda iesnieguma veidlapu skolā;
 2. Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vecāku personas apliecinošam dokumentam;
 3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iepriekš iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā.

10.klasē:

(skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma un gada vērtējumi matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm):

11.klasē

(skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma un gada vērtējumi matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm):

12.klasē:

(skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma):

Iespējas:

 • Bezmaksas dzīvošana skolas internātā;
 • Katru rītu bezmaksas skolēnu autobuss Aizkraukle-Skrīveri;
 • Valsts un pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 1.-9.klašu skolēniem;
 • Apmeklēt vairāk nekā 20 interešu izglītības programmas;
 • Saņemt līdzfinansējumu autovadītāja apliecības iegūšanai.

Dokumentus skolas darba laikā pieņem kancelejā no skolēna vecākiem vai pilngadīga skolnieka.

Informācija pa tālruni 29105065, 27875376, e-pasts admin@auv.skriveri.lv, www.auv.lv