ZPD

 

 

Zinātniski pētnieciskais darbs

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizē Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu – konferenci, kas pulcē ap 200 skolēnu no visas Zemgales. Tā ir kļuvusi par gadskārtēju un skolēnu vidū gaidītu notikumu, kurā savus izstrādātos pētnieciskos darbus aizstāvēt ierodas visu Zemgales novadu un pilsētu labākie skolēni.

Šogad konference noritēja 10.martā un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu pārstāvēja 12.klases skolniece Laura Zīmele ar savu izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu “Pārtikā izmantoto sāļu baterijas”.

Apsveicam Lauru ar iegūto III pakāpes diplomu Zemgales reģiona konferencē!

Fizikas skolotājas Sintijas Rūzes viedoklis.

“Laurai fizika padodas un ļoti patīk. Likumsakarīgi, ka zinātniskās pētniecības darbs tika izstrādāts tieši šī mācību priekšmeta ietvaros. Tā kā Laura darbojas uzņēmumā, kas piedāvā garšvielas un dažādus pārtikā izmantojamus sāļus, tēmu saistījām ar šo nozari. Ļoti svarīgi, lai izvēlētā tēma būtu saistoša pašam pētniecības darba izstrādātājam. Tādā veidā autoram pašam ir interesanti darboties un darba izstrāde sagādā prieku. Rezultātā Laura ne tikai bagātināja savas zināšanas fizikā, bet izveidoja darbu, kas ir inovatīvs, radošs un spēcīgs. Prezentējot iegūtos rezultātus varēja redzēt, ka Laura ir pārliecināta par sevi, pārzina tēmu par strāvas avotiem un ir ieguvusi nenovērtējamu pieredzi, kas pilnīgi noteikti noderēs turpmākajā dzīvē.”

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 12.a klases skolniece Laura Zīmele dalās savās sajūtās par izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu.

“Tiklīdz uzzināju, ka projekta darbs ir jāveic saistībā ar kādu no padziļinātās apguves priekšmetiem, man uzreiz bija skaidrs, ka tā būs fizika. Pirms diviem gadiem es sāku strādāt garšvielu uzņēmumā “Manas Garšas”, kas piedāvā pārsteidzoši lielu garšvielu, piparu un sāļu klāstu. Uzņēmums kopā piedāvā divdesmit septiņus dažādu veidu sāļus. Tā nu man kopā ar fizikas skolotāju Sintiju Rūzi radās ideja, ka varētu izveidot baterijas, kurām par pamatu tiek izmantots sāls šķīdums. Šī ideja man ļoti iepatikās, jo es neko tamlīdzīgu iepriekš nebiju dzirdējusi. ZPD izstrāde man sniedza padziļinātu izpratni par šo fizikas tēmu, tā bija iespēja trenēties darba aizstāvēšanai un radīja lielisku piemēru par kvalitatīva pētnieciskā darba izstrādi. Iesaku ikkatram skolēnam ieguldīt savu laiku un darbu, lai veiktu savu projekta darbu labāk, kā arī prezentēt to citiem. Savas idejas ir jāpauž skaļi, lai arī citi tās dzirdētu!”

 

 

Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde.

Ilze Ieleja, direktora vietniece mācību darbā

45. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference

Apsveicam visus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnus un skolotājus, kuri ar lieliskām sekmēm 5. martā startēja Zemgales reģionālajā konferencē. Konferencē tika aizstāvēti seši 11. klašu skolēnu darbi:

Darba autors Darba tēma Konsultants Sasniegumi
Emīls Strazdiņš “Kosmisko raķešu dzinēji un degvielas” Agrita Sakse I pakāpe (izvirzīts uz valsti)
Franciska Jermuša “Skrīveri Kārļa Melnmata gleznās” Ruta Dišereite II pakāpe (izvirzīta uz valsti)
Jānis Straume „Zilās gaismas ietekme uz cilvēka veselību” Daiga Martinsone III pakāpe

 

Kalvis Kalniņš “Stundu sarakstu veidošana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā” Ilze Ieleja, Mārtiņš Skudra III pakāpe

 

Ieva Breča

 

„ Latvijas valsts mežu ilgtspējīga apsaimniekošana” Daiga Martinsone
Una Krjučkovska

 

„Trifeļu audzēšanas iespējas un trifeļu noieta tirgus Latvijā.” Silvija Starutmane

Lasīt tālāk …

ZPD tiek aizstāvēti attālināti.

Ilze Ieleja, direktora vietniece izglītības jomā

2021.gada 25. janvārī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā attālināti notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Savus veiktos pētījumus prezentēja 23 skolēni trijās komisijās. Katra komisija atsevišķi uzklausīja un novērtēja skolēnu paveikto darbu. Komisijas vadītāji sniedza atziņas no šī gada zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas. Lasīt tālāk …

LLU tuvojas noslēgumam Zemgales reģiona skolēnu labāko pētījumu recenzēšana

Linda Perkune, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāve

Februārī LLU sākusies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu recenzēšana, kurā iesaistīti 46 universitātes mācībspēki un zinātnieki. Zemgales reģiona konkurss norisinās, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos valsts konkursam. Jau no 21. februāra skolēniem būs pieejamas universitātes mācībspēku sagatavotās recenzijas, kas dos iespēju labāk sagatavoties darbu aizstāvēšanai.

Lasīt tālāk …

Precizēta informācija par ZPD izstrādi

Lai sekmētu Skolēnu ZPD darbu izstrādi atbilstoši aktuālajiem noteikumiem, aicinām iepazīties ar informāciju:

Skolēnu mācību sasniegumu apskats par 2018./2019.mācību gadu

Skolas administrācija

Lai varētu būvēt jaunu attīstības līmeni, ir nepieciešams atskatīties uz līdz šim paveikto. Tādējādi Jūsu uzmanībai apkopojums par skolēnu mācību sasniegumiem aizvadītajā mācību gadā. 2018./2019. mācību gadā 12. klases izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos ir augstāki pēc kopvērtējuma %, salīdzinot ar kopvērtējumu % valstī – angļu valodā, bioloģijā, ķīmijā, latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā. Skola lepojas ar absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem, kas ļauj ierindoties Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga pirmajā desmitniekā.

Lasīt tālāk …

Izcili rezultāti ZPD konferencē Jelgavā

Teksts: Daiga Martinsone, foto: Vēsma Bērziņa

8. martā notika ikgadējā reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kurā mūsu skolu pārstāvēja sešas 11. klašu skolnieces. Rezultāti iepriecināja. Agate Albekeite vides zinātnes sekcijā (vad. sk. Daiga Martinsone) ar darbu “Bezatkritumu dzīvesveids ” ieguva 1. pakāpi un tika izvirzīta uz valsti, savukārt Austrai Pumpurei vēstures sekcijā 2. pakāpe (vad. sk. Edgars Berziņš) un Montai Kalējai veselības zinātnes sekcijā 2. pakāpe (vad. sk. Daiga Martinsone). Abi darbi izvirzīti uz valsti. Jāizceļ arī Evijas Mahliņecas darbs psiholoģijas sekcijā (vad. sk. Vēsma Bērziņa), kas izcīnīja 3. pakāpi. Darbus lieliski aizstāvēja arī Dinija Pūpola un Megija Medne psiholoģijas sekcijā (vad. sk. Vēsma Bērziņa). Veiksmi tālākajā darbā!

Panākumi zinātnisko darbu konferencē!

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

23. martā Jelgavas Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika 9. Zemgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā mūsu skolu pārstāvēja 11. klases skolnieces Marta Kaķe un Zane Upmane. Šoreiz varam priecāties par izcili labiem rezultātiem, jo Marta ieguva godpilno 1. vietu veselības zinātnes sekcijā. Abu skolnieču darbi izvirzīti uz valsts kārtu. Apsveicam un vēlam veiksmi!

Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference Skrīveros

Teksts un foto: D.Martinsone, bioloģijas skolotāja

 Tradicionālā starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference šogad  20. februārī pulcināja 24 vienpadsmito klašu skolēnus no Aizkraukles, Neretas un Skrīveriem, kuri prezentēja savus izstrādātos darbus kādā no zinātņu sekcijām. Interesanti pētījumi bija izdevušies par personvārdu izvēli Neretā, nitrātu jonu noteikšanu dārzeņos, viedajiem elektrotīkliem, kā arī Jāņu svinēšanas tradīcijām.

Lasīt tālāk …

Skrīverieši sevi apliecina Reģionālajā ZPD konferencē

Teksts: Ilva Viļuma, 11.a klase

Trešdien, 22. martā, Zemgales Reģionālajā kompetenču attīstības centrā norisinājās 8. reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā piedalījās arī četri 11. klases skolēni – Ilva Lāce, Reinis Eiduks, Ieva Brenčeva un Ilva Viļuma.

Lasīt tālāk …