Tikšanās ar Katrīnu Sprudzāni – programmas AWARD nacionālo koordinatori Latvijā

Teksts un foto: Inguna Juhņēviča, AWARD kustības Skrīveros vadītāja

Tikšanās ar Katrīnu Sprudzāni  izvērtās par īpaša veida Award prezentāciju, kurā ar Katrīna stāstīja par savu līdzšinējo pieredzi darbā ar jauniešiem un uzsvēra programmas Award lielo ietekmi uz viņu pašu un jauniešiem. Tikšanās laikā tika demonstrēta prezentācija par programmu un tās darbību Latvijā. Jāuzsver, ka jaunieši izrādīja lielu interesi par iespēju iesaistīties programmā, uzdeva jautājumus un izvaicāja par dažādiem programmā iesaistīto jauniešu veiksmes stāstiem. Pēc tikšanās ar jauniešiem notika individuālas sarunas.

Lasīt tālāk …

Oskars Kalpaks iedvesmo

Daina Vancāne-Viļuma, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Svētdien, 6.martā, Rīgā, Kara muzejā, notika svinīgs pasākums, veltīts pulkvedim Oskaram Kalpakam. Te tika sveikti jaunieši, kuri bija uzrakstījuši izcilus literāros darbus par diezgan sarežģītu tēmu “Teiksma  par Kalpaku”.

Apsveikuma vārdus teica Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdētājs Andrejs Mežmalis, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda valdes locekle Kaiva Krastiņa un NVO In Patria Credere valdes locekle Silvija Kaugere.  Diplomus par ļoti labiem  literārajiem darbiem saņēma mūsu skolas 8.klases meitenes Laura Jungmane, Agate Albekeite un Patrīcija Zālīte.

Šogad diezgan nemierīgās situācijas Eiropā dēļ brauciens uz Briseli pamatskolas skolēniem tika atlikts, bet meitenes saņēma balvā jaukas grāmatas un  balvas no Eiropas Parlamenta. Vasarā uz Briseli- uz Eiropas Parlamentu- dosies 5 vidusskolēni, viņu vidū arī 2  mūsu, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, meitenes- 10.a klases skolniece Ilva Viļuma un 12.a klases skolniece Lelde Kalniņa. Žūrijas priekšsēdētāja  Sarma Dreimane īpaši  pieminēja Ilvas darbu, kas ir  izcils- emocionāli bagāts darbs, skaistu valodu. Jāatzīmē, ka koncertu sniedza Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Ieva Akurātere, kura bija izvēlējusies īpašu programmu, veltītu literārā konkursa uzvarētājiem.

TV raidījumu “TE” filmē Skrīveros

Daina Vancāne-Viļuma, gidu pulciņa vadītāja

Piektdien, 4.martā, Skrīveros  viesojās jaunatklāsmes raidījuma “Te” veidotāji Marta Selecka un Gustavs Terzens. Šis bija skumjās jubilejas raidījums, jo pēdējais. Skrīveros ar viņiem tikās mūsu skolas gidi, meitenes, kuras aktīvi darbojas tūrisma jomā un  zina dažādu paaudžu intereses. Skrīverus atklājām kā aktīvu Geocaching  centru- interesantās vietās ir ierīkoti slēpņi, kuru atklāšanā iesaistās arvien vairāk cilvēku, kuri šurp, uz Skrīveriem, brauc ikvienā diennakts laikā.

Lasīt tālāk …

AUV TV jaunais raidījums: Atrasts garderobē

AUV TV

Jaunais AUV TV sižets par daudzajām lietām, ko skolēni ir aizmirsuš skolas garderobē. Kā tām atrast saimniekus un ko ar tām iesākt – atbildi centāmies rast aptaujājot gan skolēnus, gan skolas dežurantu! AUV TV aicina gan skolas skolēnus, gan viņu vecākus – neaizmirstiet mantas, jo tās ir vērtība! 

Šefi izglīto pret atkarībām

Teksts un foto: V.Meroža, direktora vietniece ārpusklases darbā

27.janvārī vidusskolas klašu skolēnu pašpārvaldes sanāksmē tika nolēmts palīdzēt jaunāko klašu skolēniem izprast dzīvē pastāvošās negatīvās tendences. Līdz ar šo tika atjaunota senā skolas tradīcija – vidusskolēni dodas pie sākumskolas skolēniem un ar iedvesmojošiem stāstiem veicina veselīgu lēmumu pieņemšanu viņu dzīvēs. Liels prieks, ka sākumskolas skolēni bija gandarīti par vidusskolēnu stāstiem un izteica vēlmi satikties vēl kādu reizi. 

Šajā dienā:

  • 12.a klases skolēni kļuva par šefiem 4.a kl.;
  • 12.b klases skolēni kļuva par šefiem 4.b kl.;
  • 11.a klases skolēni kļuva par šefiem 3.kl.;
  • 10.a klases skolēni kļuva par šefiem 2.a kl.;
  • 10.b klases skolēni kļuva par šefiem 2.b kl.;
  • 9.a klases skolēni kļuva par šefiem 1.a kl.;
  • 9.b klases skolēni kļuva par šefiem 1.b kl.

Lasīt tālāk …

Ziemas Eko forums Ropažos

Vija Meroža, “EKO skola” projekta koordinatore; foto: P.Zālīte

No 26.-28.februārim Ropažos Vides izglītības fonds īstenoja trešo Ekoskolu ziemas forumu, kas pulcēja vairāk kā 200 dalībnieku no 70 skolām. Skolu pārstāvēja aktīvākās Eko programmas realizētājas – 8. klases skolnieces Agate Albekeite un Patrīcija Zālīte. Viņām līdzi devās arī es – eko programmas koordinatore. Tas bija pieredzes apmaiņas un izglītojošs pasākums, tāpat, bija iespēja arī dzirdēt iedvesmas stāstus turpmākajai rīcībai. Uzzinājām, ka šogad jau 60 skolas uzsākušas starptautisko projektu „Ēdam atbildīgi!”, ko nākošgad uzsāksim arī pie mums. Foruma dalībniekiem bija iespēja tikties ar Energoefektivitātes centra ekspertiem, kā arī doties piedzīvojumu trasē Ropažu mežos.

Par bišu dzīvi bioloģijas stundās

Teksts un foto: Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Katru gadu astoto klašu skolēni veido prezentācijas par bitēm un biškopības produktiem, bet šogad Amanada Karjagina to bija sagatavojusi īpaši rūpīgi. Prezentācijā viņa pastāstīja arī par biškopības vēsturi un savvaļas bišu veidiem, bet prakstiski demonstrēja daudzas līdz šim neredzētas lietas. Skolēniem bija iespēja degustēt kandiju un apifonda šķidrumu- tie ir vielu maisījumi, ko izmanto bišu piebarošanai, kandijs gluži balts, apifonda šķidrums atgādina cukursīrupu, klāt tam pievienoti vitamīni. Pirmo reizi redzējām mazu iekārtiņu, ko sauc par bišu mātes namiņu, tajā pārvadā bišu māti, ja tas nepieciešams. Degustējām arī garšīgās bišu šūnas ar medu un pašu medu.

Veiksmīgi starti sadarbības novadu ZPD konferencē

Dzintra Znotiņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Piektdien,26. februārī J.Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolā norisinājās sadarbības novadu skolēnu zinātnisko pētniecisko darbu konference. Mūsu skolu pārstāvēja Madara Kantāne (pētījums ,,Balss kā mūzikas instruments”), Inguna Bodeka (“Vardarbība kā cilvēka ietekmēšanas līdzeklis Č. Dikensa darbos”), Paula Diāna Čirkste (,,Vitamīnu ietekme uz cilvēka organismu”) un Laine Šarkuna (,,Miega izpēte un nozīme”). 

Lasīt tālāk …

Vides spēļu konkurss

Teksts un foto: D.Martinsone, bioloģijas skolotāja

Starpnovadu vides spēļu konkursā 25. februārī piedalījās 4 komandas, visas no mūsu skolas. Konkursa ievadā skolotāja Daiga Martinsone pastāstīja par dažādiem pasākumiem, kuros izmantotas skolēnu sagatavotās vides spēles: starpskolu  ekoforums, skolotāju seminārs, vides spēļu pēcpusdiena u.c., savukārt Agate Albekeite  stāstīja par savām vides spēlēm, kuras labi novērtētas un par balvā iegūto ceļojumu uz Stokholmu. Foto galerija! Lasīt tālāk …

Interešu izglītības programmu jaunumi: skolēni apgūst augu “asinsriti”

D.Martinsone, bioloģijas skolotāja

Vides fakultatīvajās stundās 8. klašu skolēni iepazinās ar situācijas aprakstu. Skolēnam bija uzticēts laistīt augus, bet viņš to piemirsa, tāpēc augi nokalta. Lai izskaidrotu situāciju, vecāki augus salīdzināja ar cilvēku, kura organismā cirkulē asinis un nodrošina  dzīvības procesus. Bet kā pierādīt, ka arī augos notiek līdzīgi cirkulācijas procesi? Šādu jautājumu saņēma astotklasnieki, un paši plānoja, kā veikt tam pierādījumu. Tika izmantotas pārtikas krāsvielas un dažādi augi, kuros varētu redzēt minerālvielu iekrāsotos vadaudus. Daži izvēlējās ziedus, daži – lapas. Tāpat jāuzsver, ka izveidotās konstrukcijas bija daudzveidīgas un neparastas.