Uzdevumi.lv pateicība Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai

2022. gada 20. Jūnijs

Mācību gada noslēgumā Andreja Upīša Skrīveru vidusskola saņēmusi portāla Uzdevumi.lv diplomu par nopelnīto 3. vietu Zemgales plānošanas reģionā – atrisināti 186 764 uzdevumi un iegūti 90 373 TOP punkti.

Pateicoties novada domes atbalstam, katram skolēnam un skolotājam ir pieslēgts pakalpojums PROF, kas paver plašākas iespējas, lai patstāvīgi mācītos, redzētu savas veiksmes, neveiksmes, sacenstos ar citiem skolēniem visā Latvijā.

Matemātikas skolotāja Ineta Jurgensone ir viena no aktīvākajām portāla Uzdevumi.lv lietotājām ikdienas darbā. Lūdzu viņu pastāstīt par priekšrocībām, ko sniedz portāla Uzdevumi.lv izmantošana mācību procesā:

“Mūsu skolēniem patīk darboties portālā Uzdevumi.lv. Viņi labprāt vingrinās pirms pārbaudes darbiem, veicot vairākus mēģinājumus vienam un tam pašam darbam. Prieks, ka skolēni lūdz pirms pārbaudes darbu rakstīšanas, lai atsūtu darbiņu vingrināšanās nolūkos. Noderīgi izmantot mājas darbiem. Pozitīvi tas, ka var mainīt gan uzdevumu secību, gan arī tie uzdoti dažādos variantos. Ērti veidot dažādus savus uzdevumus, ievietojot arī attēlus. Iespēja veidot uzdevumus ar dažādiem atbilžu variantiem. Ļoti labi var izmantot tematu atkārtojumam 9. klasē. Vidusskolēni Uzdevumos.lv pašmācībai izmanto Virtuālo skolu, ja nācies kavēt mācību stundas.
Būtiski ir kļūdu izskaidrojums – iespēja mācīties un uzreiz. Protams, var lietot vingrināšanās nolūkos klasē, kopīgi izanalizējot kļūdas. Skolēniem ir savstarpēja sacensība par iegūtajiem rezultātiem.”

Komentāri