Skolas Ekopadomes darbs tiek atzinīgi novērtēts

Agate Albekeite, EKO padomes vadītāja

Nozīmīgs solis ceļā uz Ekoskolu karoga iegūšanu, neskaitot pastāvīgu un mērķtiecīgu darbu skolēnu izglītošanā un skolas ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanā, ir izvērtēšana. Tradicionāli tās laikā Vides izglītības fonda (organizācijas, kas īsteno Ekoskolu programmu Latvijā) pārstāvji dodas vizītē uz skolu un runā ar Ekopadomi, kā arī skolēniem un skolotājiem, lai izprastu Ekopadomes funkcionalitātes un aktivitātes līmeni. Protams, šogad klātienes vizīte nebija iespējama, tādēļ 28. aprīlī 17 Ekopadomes pārstāviji pieslēdzās videozvanam platformā “Zoom”, lai prezentētu šajā gadā paveikto žūrijas komisijai, kura sastāvēja no Vides izglītības fonda pārstāvjiem Daniela un Agneses, kā arī Valsts izglītības satura centra pārstāves Ineses Liepiņas.

Lasīt tālāk …

Noslēdzies 5. klašu projekts “Cepures pārvērtības caur gadsimtiem”

Teksts: Ināra Plakane, Danute Podvinska, cepuru foto autori: Emīlija Ļebedeva (5.b), Artūrs Zariņš (5.b), Toms Strazdiņš (5.b), Melānija Dīce (5.b), Saldava Daniela (5.b), Anrijs Rikmanis (5.a)

Mājturības un vizuālās mākslas skolotājām sadarbojoties tapa ideja šajā attālinātās mācīšanās posmā piedāvāt skolēniem izstrādāt projektu  par tēmu – Cepures pārvērtības caur gadsimtiem , kas bija paredzēts maija beigās kā noslēguma darbs. Projekta izstrādes gaitā skolēni apguva prasmes meklēt informāciju , pamatot  to un radoši izmantot informāciju sava projekta izstrādē. Viens no sasniedzamiem rezultātiem bija arī iemācīties plānot  cepures dizaina izstrādes procesu. Svarīga prasme , ko skolēni apguva bija veidot izstrādājuma izgatavošanas dienasgrāmatu un prezentēt savu veikumu, šoreiz gan tikai prezentācijas izskatā. Paldies, skolēniem par radošajiem un interesantajiem darbiem. Paldies, vecākiem par sapratni un pacietību. 

Lasīt tālāk …

Par mācībam attālinātā veidā

Administrācija

Skolas kolektīvs ir izstrādājis rīcības plānu, lai organizētu mācību procesu attālinātā veidā. Aicinām ar to iepazīties un sekot tajā minētajām norādēm! Pašlaik ļoti svarīga ir individuālā un kolektīvā atbildība, lai varētu sasniegt mācību mērķus un apgūtu mācību vielu. Tikpat svarīga ir komunikācija ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, lai nekavējoties varētu atrisināt visus neskaidros jautājumus par mācību procesa īstenošanu kā katrā mācību priekšmetā atsevišķi, tā visā skolā kopumā. Skolas izstrādātais rīcības plāns ir pieejams lejupielādei attēla un .pdf faila veidā!

Vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā)

Skolas administrācija

VISC ir izveidojis ieteikumus vecākiem, ka palīdzēt saviem bērniem ārkārtas situācijas laikā. Aicinām pirms attālināto mācību procesa sākuma iepazīties ar informāciju un laicīgi sagatavoties, lai varētu pēc iespējas efektīvāk palīdzēt plānot dienu un sekmēt mācību procesu. Informācija un ieteikumi vecākiem ir pieejami šeit.

Pieejamas VISC izstrādātās vadlīnijas darbam attālinātām mācībām

Skolas administrācija

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas stāvokli valstī un pāreju uz attālinātu mācību procesu, aicinām iepazīties ar Valsts izglītības satura centra sagatavotajām vadlīnijām attālināta mācību procesa īstenošanai skolās. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola savu darbības plānu ārkārtas situācijā balsta uz šiem ieteikumiem un organizē mācību darbu skolas, skolotāju, skolēnu un vecāku interesēs. Ar dokumentu ir iespējams iepazīties šeit.

Attālinātā mācīšanās dabaszinībās

Daiga Martinsone, dabaszinību skolotāja

Šajā nedēļā sesto klašu skolēni dabaszinības stundās skolotājas Daigas Martinsones attālinātā vadībā patstāvīgi veica eksperimentu, lai pierādītu pretdarbības spēku un neteiktu ķermeņu masas centru. 6.klases skolniece Diāna Blaua to veiksmīgi izdarījusi ar skaidrojumu, kas var noderēt arī citiem skolēniem. Aicinām aplūkot Diānas veikumu un paplašināt arī savas zināšanas!

22. marts- Pasaules ūdens diena

Daiga Martinsone, biologijas skolotāja

Kopš 1993. gada 22.martā visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Šajā dienā parasti veicam dažādas aktivitātes, kas saistītas ar ūdens resursu ekonomisku izmantošanu. Baltijas jūras projekta koordinatore aicināja izveidot video, kas vēstītu par ūdens resursu nozīmi un būtu saistīts arī ar skaņu, ko rada ūdens.Mūsu sagatavotajā  video vēstījumā tika izmantoti materiāli no 11. klases skolnieces Evijas Mārtiņas zinātniski pētnieciskā darba, kā arī 6.b un 6. c klases skolēnu demonstrējumi par skaņas iegūšanu ar ūdens palīdzību.

Lasīt tālāk …

Latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm

Inese Uzula, sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

Šī gada 11. martā notika skolas latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm. Lūk, rezultāti: 1.vietu ieguva Paula Graudiņa un Sofija Barkāne (4.a klase), 2. vieta – Veronikai Ločmelei (4.a klase) un Alisei Seļivanovai (4.b klase), bet 3.vieta –  Esterei Zālītei (4.b klase). Savukārt atzinību saņēma Elizabete Landrāte (4.b klase) un Rebeka Štauere (4.a klase). Apsveicam skolēnus ar sasniegumiem un paldies skolotājām par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā!

Ārkārtas situācija: no 13.marta mācības skolā tiek organizētas attālināti!

Lai mazinātu riskus skolas skolotājiem, skolēniem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19 no 13. marta  skolā tiek pārtraukts mācību process klātienē. Skolas personālu, skolēnus un viņu vecākus aicinām strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757). Aicinām skolas mājaslapā un e-klasē sekot līdzi skolas vadības rīkojumiem un norādījumiem:  1.Rīkojums par mācību procesa attālinātu organizēšanu un 2. Kārtība attālinātai mācību procesa nodrošināšanai Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.

Ieteikumi darbam ar viedierīcēm un datoru

Lilita Paula, informātikas skolotāja

Saistībā ar mācīšanos attālināti, vecākiem jārēķinās, ka bērni ievērojami ilgāku laiku pavadīs mācoties patstāvīgi, kā arī papildus mācību grāmatām un burtnīcām mācību procesā būs jāizmanto dators vai viedierīce, kas, iespējams, līdz šim mācībām nav izmantota. Esam apkopojuši dažus speciālistu ieteikumus drošai datora vai viedierīces lietošanai. Ar ieteikumiem var iepazīties šeit. Saudzēsim paši sevi un arī citus līdzās mums un atcerēsimies, ka daļa mācību materiālu būs pieejami arī papīra formātā! Tādēļ, lūdzu, rūpīgi sekojiet mācību plānam, kas būs pieejams jau tuvākajā laikā!