Radošās darbnīcas RADADA apmeklējums.

Māra Lesiņa, 3.a klases audzinātāja

4.novembrī 3.a klase viesojās radošajā darbnīcā RADADA. Tas notika projekta „Latvijas Skolas soma” ietvaros. Strādājām radošajā darbnīcā, kas saistīta ar latvisko simbolu veidošanas metodi, izmantojot sietspiedes tehniku. Skolēni izvēlējās ornamentu vai zīmējumu maisiņam, ko ar RADADA saimnieču palīdzību izrotāja. Šos maisiņus pēc tam katrs ieguva sev. Tā bija laba dāvana mums pašiem – vairākas meitenes bija izvēlējušās tautumeitas attēlu, bet zēni – Lāčplēsi.

Karjeras nedēļas publicitāte.

Karjeras nedēļa 2.a klasē

Inese Uzula, klases audzinātāja.

Karjeras nedēļas ietvaros 2.a klasē ciemojās Annas Celmiņas tētis Kaspars. Viņa profesija ir ģeologs. Tā ir zinātne par zemi. Daudziem šķita šī profesija ļoti interesanta. Annas tētis rādīja attēlus un stāstīja par ceļojumiem pa Latviju un arī pa tālo Amerikas kontinentu, kur viņš bijis pieredzes apmaiņas braucienā senajās zelta raktuvēs, kurās tagad neviens vairs nestrādā. Bērni centās saskatīt kopīgo un atšķirīgo Latvijas un Dānijas dabas ainavās. Skolēni bija priecīgi, ka iepazinuši jaunu profesiju – ģeologs. Paldies Annas tētim!

Mana runa pārliecina.

Vija Meroža,direktora vietniece audzināšanas jomā

2020.gada 3.novembrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 6.a un 6.b klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina”, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Improvizācijas teātra aktrise Dita Nitiša nodarbībā “Mana runa pārliecina” izglītojamiem mācīja atbrīvoties no bailēm uzstāties. Caur smiekliem un jokiem iepazīstināja ar veidiem, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli. Balstoties uz improvizācijas teātra paņēmieniem, aktivitātēs tika iesaistīti visi skolēni un darīja to ar lielu aizrautību.

Nodarbībās apgūtās prasmes noderēs ,atbildot stundās, uzstājoties ar radošajiem darbiem, aizstāvot  izveidotās prezentācijas.

Sešu novadu jaunieši tiekas projektā “Sveiks, kaimiņ!”

SKRĪVERU JAUNIEŠI, kuri darbojas projektā “Sveiks, kaimiņ!”.
Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts atbalsta nodrošināšanu jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Sveiks, kaimiņ!” īstenošanu. Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši. Skrīveru novadu pārstāvēja Evija Mārtiņa (18 gadi), Meldra Spēka (16), Estere Appena (14), Herberts Legants (17)., Patrīcija Zālīte (19), Agate Albekeite (19), Guna Ingūna Lapsa (13), Patrīcija Pļenkova (18), Anete Zirnīte (16) un Juris Gavars (14 gadu). Projektu vada Liene Paukšte-Uzula sadarbībā ar Danuti Albekeiti un Edvartu Pāvulēnu.
Lasīt tālāk …

Par karjeras nedēļu vēl vari skatīt…..

Silvija Brīgere, karjeras konsultants

Zemāk saites uz tiešraides diskusijām, bet visi video materiāli, kas tapuši 2020. gada Karjeras nedēļas laikā, atrodami VIAA Youtube kontā.

Visu vēl var redzēt!

“Priekšmetā iegūtās prasmes noderēs…”

Silvija Brīgere, pedagogs karjeras konsultants

Jau pirms Karjeras nedēļas priekšmetu skolotāji un audzinātāji iesaistīja skolēnus sava priekšmeta izpētes  darbā, veidojot plakātus par katra priekšmeta nozīmi karjeras ceļā.  Galarezultāts izdevās. To var redzēt nelielā foto galerijā.

Karjeras nedēļa 6.b klasē.

Daiga Martinsone, klases audzinātāja.

6.b klasei karjeras nedēļas ietvaros bija tikšanās ar Bruno vecmāmiņu Aizkraukles starpnovadu izglītības pārvaldes vadītāju Astru Siliņu. Viņa saistoši un interesanti pastāstīja par sevi, savu darbu un izglītību. Skolēni iesaistījās lomu spēlē par dažādu īpašību nozīmi, strādājot komandā, salīdzināja, kā ir mainījies darbs dažādās profesijās, piemēram, šofera un skolotāja. Personības attīstībā svarīgu lomu ieņem arī hobiji, Astrai tā ir klūdziņpīšana un ieskatīšanās nākotnē, šīs lietas palīdz līdzsvarot saspringtās situācijas, kas kādreiz rodas darbā. Skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem: kas ir mākslīgais intelekts, kas ir neklātienes studijas, kas ir akadēmiskais gads? Šī tikšanās noteikti paliks skolēnu atmiņā.

Laura Arnicāne ,6.b klases skolniece.

Otrdien,  27. oktobrī audzināšanas stundas laikā pie mums viesojās Bruno vecmāmiņa Astra. Viņa stāstīja par savu karjeru un izglītību. Astra ģimenē bija jaunākais bērns, un skolā viņu bieži vien salīdzināja ar savu māsu, kurai bija izcilas sekmes. Lai pierādītu, ka viņa nav sliktāka, Astra spītīgi turpināja mācīties. Viņa ir mācījusies dažādas vielas un strādājusi dažādās profesijās, un tas viss pateicoties tās lielajai apņēmībai. Astrai ir daudz dažādu zināšanu, un jaunas zināšanas vienmēr noder! Šobrīd viņa strādā par Aizkraukles izglītības pārvaldes vadītāju.

Karjeras nedēļa 6.a klasē.

Katrīna Borzova, 6.a klases skolniece

Otrdien, 27. oktobrī Karjeras nedēļā pasākumā “Pielaiko vecāku profesijas”, manai 6.a klasei par savi stāstīja mūsu klases audzinātāja Danute Podvinska, kura ir arī trīs bērnu māmiņa. Skolotājas viena no profesijām ir grāmatsējējs – restaurētājs. Pirms septiņiem gadiem viņai pat doma nebija, ka strādās skolā par mājturības un tehnoloģiju skolotāju. Pēc audzinātājas izglītības, viņa tagad varētu strādāt arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par grāmatsējēju un restaurētāju. Danute Podvinska mums stāstīja un rādīja, kā viņa ir sējusi grāmatas un arī dažas, kuras pati bija restaurējusi. Man ļoti patika audzinātājas stāstījums par savu karjeru, kura vēl nav beigusies. Liekas, ka neviens klasē nezināja par viņas profesiju, taču interesantais stāstījums daudzus no mums rosinās par šo nodarbi uzzināt vēl vairāk.

Atklātās olimpiādes “Uzdrīkstos, domāju, radu!” 3. kārta.

Daiga Martinsone, dabazinību skolotāja

16.oktobrī  notika LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra organizētā  olimpiāde, bet, rūpējoties par bērnu drošību,tā tika  īstenota attālināti. Olimpiādē tika aicinātas piedalīties 5., 6. klašu skolēnu komandas no visām Latvijas vispārizglītojošajām skolām vai interešu izglītības iestādēm.Pirmajā kārtā pieteiktajām komandām bija jāpiedalās tiešsaistes uzdevumu izpildē, kas sastāvēja no matemātikas, dabaszinību un programmēšanas jautājumiem. Otrās kārtas ietvaros komandas sagatavoja un iesniedza 2-3 minūšu garus video rullīšus, kas demonstrēja un skaidroja sviras darbības principus populārzinātniskā veidā.Tikai 18 labākās komandas no visas Latvijas ieguva tiesības piedalīties 3. kārtā.

Trešajā kārtā skolēni darbojās pa divi, veicot uzdevumus matemātikā, programmēšanā un dabaszinībās.Noslēdzošajā lielajā uzdevumā visai komandai kopā bija jāveido hidrauliskais ceļamkrāns tā, lai tas pēc iespējas augstāk paceltu smagumu un pēc tam jāuzlabo savs modelis. Un ,lūk, rezultāti!

Šī gada konkursā vislabākos rezultātus uzrādīja un ieguva nominācijas:

“Pētniecība” – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas komanda “Upīši”,

“Domāšana” – Ogres 1.vidusskolas komanda “Kubs kvadrātā”,

“Inženierdizains” – E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda “Atpakaļ nākotnē”,

“Programmēšana” un “Lielā balva” (fināla kārtas kopsavilkums)  nonāks pie Liepājas Centra sākumskolas komandas ar tādu pašu nosaukumu.

Mūsu skolas komandā darbojās 5. a klases skolēni Daija Krieviņa, Matīss Ielejs, Niklāvs Albekeitis, 6. a klases skolniece Katrīna Borzova un 6. b klases skolēni Laura Arnicāne un Artūrs Zariņš. Apsveicam komandu ar lielisko rezultātu!