Pasaules pārtikas diena Skrīveros.

16. oktobrī pasaulē atzīmē “Pasaules pārtikas dienu”. Šajā dienā tiek aktualizētas pārtikas atkritumu problēmas. Lai pievērstu skolēnu uzmanību šai problēmai, Eko padome sagatavoja informatīvu materiālu un Kahoot spēli klases stundai. Klašu audzinātāji, vadoties pēc dotās informācijas, aktualizēja pārtikas atkritumu tēmu un ar skolēniem apsprieda pareizas un nepareizas rīcības. Noskatījās filmiņu par palmu eļļas ražošanas ietekmi uz vidi.

Savas jaudas noteikšana.

Fizikas skolotāja Sintija Rūze

11.klase cītīgi apgūst tēmu “Enerģija un darbs”. Šīs tēmas mērķī teikts, ka skolēniem jāprot noteikt jauda, lai to salīdzinātu ar reālu iekārtu jaudu.

Tāpēc skolēniem tika iedots uzdevums, kurā viņiem jānosaka pašiem sava jauda lēni ejot, ātri ejot un skrienot, cik ātri vien iespējams. Vislabākā vieta šādām aktivitātēm bija sporta zāle. Sadarbojoties ar sporta skolotājiem, skolēni veica mērījumus un tad, atgriežoties fizikas kabinetā, veica aprēķinus, lai noskaidrotu, cik lielu jaudu viņi spēj attīstīt.

“X5” apvidus automobilis ar 4,4 litru un V8 biturbo dzinēju attīsta 450 ZS (zirgspējas) un nevienam skolēnam to neizdevās sasniegt. Bet bija skolēni, kas spēja attīstīt 1 ZS, kas ir aptuveni 736 W (vati). Salīdzinājumam, tas būtu uz pusi mazāka jauda nekā putekļu sūcējam un aptuveni tik pat liela jauda, cik sprinterim īsās distancēs.

Pārbaudes darbs var būt arī šāds!

Sintija Rūze- fizikas skolotāja.

8. klases šogad ir uzsākušas jaunu mācību priekšmetu – fizika. Skolēni un skolotāja ir jaunu izaicinājumu priekšā, jo skolēniem jāmācās pēc jaunas programmas, bet skolotājai ir jāieinteresē skolēni apgūt fiziku, skaidrojot, un demonstrējot, ka tā var būt saprotama un interesanta.

Septembris bija iepazīšanās mēnesis, kurā skolēni apguva tematu: “Ko mācās fizikā?” Mēneša izskaņā viņi rakstīja pārbaudes darbu, kas nelīdzinājās klasiskam darbam – uzdevumu lapai. Jauno kompetenču ietvaros darbs bija strukturēts kā laboratorijas darbs, kurā skolēni parādīja prasmes – plānot eksperimentālo darbību, veikt to un izdarīt secinājumus. Katrs skolēns saņēma individualizētu piederumu komplektu pēc tā, ko viņš iepriekšējā stundā bija izdomājis darīt/pētīt. Pārbaudes darbu katrs veica atbilstoši savam plānam.

Kopumā darbi bija labi un ļoti labi. Tie parādīja to, ka skolēni ir noķēruši fizikas “garšu” un ir gatavi turpināt mācības fizikas priekšmetā ar pilnu jaudu.

10.klašu uzņemšana.

  Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā.

      8.oktobris ievērojams ar to, ka šajā dienā desmitklasnieki  tika ieskaitīti AUSV skolēnu skaitā ar oficiālu zvērestu, dažādu, alpīnistu izveidotu,  šķēršļu pārvarēšanu. Jau no paša rīta 11. klašu skolēnu pārstāvji sagaidīja desmitos ar kontrolējošu skatu: bija uzdots 10klasniekiem atnākt vienotā apģērbā. Tie, kuri ignorēja mājasdarbu, saņēma veselīgā ķiploka  piekariņu kaklā. Vēlāk noklausījāmies alpīnistu stāstījumu”Latvija alpīnista acīm”. Turpinājumā alpīnisti Satekās izveidoja šķēršļu joslu, kur skolēni varēja iejusties alpīnista ādā.Šajā pasākumā desmitās klases skolēni izveidoja nākotnes kapsulu ar prognozējamo vīziju pēc 10 gadiem. Pēc šī laika posma – salidojumā varēs pārbaudīt, vai realitāte sakrīt ar pareģojumu pirms 10 gadiem.

Lai jau nu piepildās mūsu bērnu sapņi!

Sveicam savus skolotājus!

Terēze Barkāne, 10.klases skolniece

2021. gada pirmajā oktobrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tika atzīmēta skolotāju diena. 5-8. un 9.-12. klašu pašpārvaldes locekļi sagatavoja skolotājiem pārsteigumus, atskaņojot viņu mīļākās dziesmas(no iepriekš veiktās aptaujas) un pasniedzot skolotājiem ziedus, apsveikumu un plātsmaizes gabaliņu.

Par godu skolotāju dienai, 6. b klases skolniece Estere Zālīte  uzdeva jautājumu divām skolotājām, kādēļ viņas izvēlējušās šo profesiju. Un saņēma šādas  atbildes:

“Jau otrajā klasē ievēroju, ka dabas zinības ir tas priekšmets, kas man pa īstam patika, un tad, kad skolā sākās ģeogrāfija, sapratu, ka tas ir visu manu sapņu piepildījums. Skola mani vienkārši ievilka, bet es nezinu, vai,  šo lēmumu pieņemtu vēlreiz. Taču es nevaru arī teikt, ka mans darbs man nepatīk, jo tas ir interesants un aizraujošs. Es priecājos par tiem skolēniem, kurus interesē  dabas zinības un ģeogrāfija, kā arī priecājos par tiem skolēniem, kuri, skolu pabeidzot, izvēlas iet studēt ģeogrāfijas fakultātē.” (Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja Ligita Miezīte)

“Jau no bērnības es sapņoju kļūt par skolotāju. Mana vecmāmiņa bija krievu valodas skolotāja, mans tētis un mamma bija mūzikas skolotāji, tādēļ savā bērnībā ar vienu kāju tiku ierauta  skolas dzīvē. Ja jau man tik daudzi apkārt strādā šajā profesijā, es automātiski arī izlēmu kļūt par skolotāju.”(Angļu valodas un vācu valodas skolotāja Guna Voldeka).

No sirds pateicamies mūsu skolotājiem par pūlēm, ieguldot milzīgu darbu mūsu-skolēnu izglītošanā un audzināšanā!

Sportiskais Miķelis.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

    Miķeļi ir robežlaiks dabā un cilvēka dzīves ritumā – viss dabā izaudzis, raža novākta. Tagad Miķeļdienu svinam 29. septembrī, senāk tie bija rudens saulgrieži, kad diena un nakts vienādā garumā. Pēc kārtīgi nosvinētiem Miķeļdienas svētkiem seko mierīgais veļu laiks.            

     Šogad skolā svinējām sportisko Miķeļdienu. Skolēniem bija jāšķērso kabaču lauku, pārlecot pāri “kabačiem”. Jāpalīdz vāverītei sašķirot ziemas krājumus. Jāsaved dārzeņus “pagrabā”. Jāsamet kartupeļus katlā. Un noslēgumā bērni varēja izampelēties nopļautā “labības laukā”, noskaidrojot, kuras dzīvas būtnes lido, kuras nē un ,atceroties dažādus rudens darbus.

Šūnu modeļi 7.klasēs.

Daiga Mārtinsone, bioloģijas skolotāja.

7. klašu skolēni veidoja šūnu modeļus, lai labāk izprastu šūnu struktūru un sastāvdaļu savstarpējās attiecības. Vērtēšanas kritērijos ietilpa modeļa atbilstība reālajai šūnai, oriģinalitāte un uzstāšanās. Patīkami iepriecināja radošums materiālu izveidē: plastilīns, putuplasts, pogas, līme , diegi. Viens no interesantākajiem modeļiem bija torte, ar ko stundas beigās uzcienājāmies. Visi veidotie modeļi izlikti izstādē “Šūnu balle” apskatei citiem skolēniem.

5. klašu uzņemšana pamatskolā.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

  Mūsu skolā tradicionāli gada sākumā 5. klašu skolēnus uzņem pamatskolēnu rindās.Šoreiz uzņemšana notika Andreja Upīša Skrīveru muzejā, kur piektklasnieki prezentēja sevi, savu klasi, paklausījās rakstnieka biogrāfisko stāstījumu,iepazinās ar muzeja iekārtojumu. Kā nākamais uzdevums bija jāatrod muzeja dārzā augošos kokus pēc kartes, jāuzmin krustvārdu mīklu , jāsaliek rakstnieka teikumu.Noslēgumā  5. klases skolēniem  vajadzēja nodot 6.klases sagatavoto zvērestu.

   Ceru, ka šī uzņemšana bērniem paliks atmiņā!

Ar policiju par drošību 24.09.

 Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

Ir sācies jaunais mācību gads. Pagājusi Zinību diena un skolēni pamazām noskaņojas mācību procesam. Taču skolas vadība un skolotāji vēlas, lai šis gads būtu visiem patīkams un drošs. Tādēļ septembris skolā uzskatāms par drošības mēnesi, kurā klašu audzinātāji atgādina drošības noteikumus skolā, uz ielas, ejot mājas un uz skolu. Lai šie- tik ļoti svarīgie noteikumi paliktu atmiņā vēl spilgtāk, tiek paaicināta policijas darbiniece-nepilngadīgo lietu inspektore Sanita Zīmele. Skolēni atsauc atmiņā sen zināmos noteikumus, uzzina jaunumus un apsolās būt uzmanīgi. Lai mums visiem ir drošs un veiksmīgs šis mācību gads!

Koncertlekcija”Dzeja un mūzika”-veltījums Dzejas dienām.

Melānija Dīce, 7.b klase

24.-30. septembrim 7.b klasei un 7.a, 8.a,8.b,9.a,9.b klasēm audzināšanas stundā tiek skatīta “Latvijas skolas somas”apmaksāta  koncertlekcija par latviešu dzejniekiem, rakstniekiem un komponistiem. Mēs iepazinām Vizmu Belševicu, Vili Plūdoni, Aspaziju,  Raini,  Klāvu Elsbergu, Imantu Ziedoni un citus tautā pazīstamus latviešu māksliniekus. Uzzinājām daudzus interesantus faktus par šiem apbrīnojamajiem cilvēkiem. Piemēram, uzzinājām, ka Vilim Plūdonim ir bijuši 10 bērni. Aspazija ir dziesmas “Circenīša Ziemassvētki” vārdu autore. Pie Aspazijas un Raiņa  Jūrmalas vasarnīcā viesojies latviešu komponists Emīls Dārziņš. Rainim ar Emīlu Melngaili sadarbība neizdevās. Noskaidrojām, kas ir Klāva Elsberga māte. Nu, protams, ka Vizma Belševica, kas ir sarakstījusi visiem zināmo grāmatu “Bille”.  Uzzinājām vēl daudz interesantu faktu un dzirdējām daudz jaunu dziesmu. Šī bija jauka un izzinoša koncertlekcija, kura mums visiem sniedza jaunas zināšanas par latviešu rakstniekiem, dzejniekiem un komponistiem.