Konkursa “Mana Daugava”rezultāti

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Mūsu skolas skolēni ar labiem rezultātiem jau sesto gadu pēc kārtas piedalās Daugavas savienības organizētajā konkursā “Mana Daugava”. Tā mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību vides un kultūrvēturiskajām problēmām un piedāvāt to risināšanas iespējas. Šogad mūsu skolu pārstāvēja seši darbi par kultūvēsturisko mantojumu, tā saglabāšanas iespējām mūsdienās un trīs darbi saistībā ar ekoloģiju un vides problēmām. Augstāko novērtējumu un 1. vietu ieguva 10. klases skolēna Kristera Škapara darbs “Skrīveru pagasta upju ūdens kvalitāte” (vadītāja skolotāja Daiga Martinsone). Kristers pētīja upju krastu stāvokli, pH līmeni, aļģu un ūdensaugu daudzveidību piecās paragu ņemšanas vietās gan pavasarī, gan arī rudens sezonā. 2. vietu ieguva 11. klases skolnieces Meldra Spēka un Laura Zīmele (vadītāja skolotāja Ruta Dišereite) ar veikto darbu – video materiālu par Aizkraukles pilsdrupām un to aizsargāšanas iespējām. Visi darbu autori saņems atzinības rakstus, bet laureāti- naudas balvas.

 https://failiem.lv/u/pbrxz9u52

Talants un darbs rada rezultātu.

Labvakar, Mark, neesam tikušies stundās jau, 2,5 gadus, tāpēc vēlētos zināt par Tava talanta attīstību. Toreiz tik jauki  zīmēji Tamagotchi un dāvināji kā atklātnes īpašos svētkos. Vai turpini zīmēt šos jaukos  Tālo Austrumu tēlus?

Marks Anufrijevs( turpmāk M.A.) Vairs ne.

S. (Skrīks) Kas Tevi pamudināja  zīmēt šos simpātiskos tēlus?

M.A. Mani pamudina tas, ka redzu internetā vai komiksu grāmatās, kā citi cilvēki māk zīmēt (tiem nav obligāti jābūt mana vecuma) un kā ar vienu zīmuli spēj mūsu iztēlē dzīvojošos tēlus un pasaules padarīt dzīvas un citiem apskatāmas. Lasīt tālāk …

Ir mūsu skolā talanti! Valts Vekters

Uz sarunu uzaicināts 8.b klases skolnieks Valts Vekters- talantīgs jaunietis, kura aizraušanās ir sports.

(Skrīks jeb S.)

S. Pastāsti, Valt, kā Tu nokļuvi Skrīveros, Andreja Upīša vidusskolā?

Valts Vekters/turpmāk V.V./- Esmu dzimis un audzis valmierietis. Pirms dažiem gadiem ģimene iegādājās lauku īpašumu Skrīveru tuvumā. Tur mēs pavadījām brīvdienas un vasaras, līdz pagājušajā vasarā pārcēlāmies uz Skrīveriem pavisam. Lasīt tālāk …

Daudz laimes, Latvija!

   Domājot, strādājot, gaidot un sagaidot Latvijas 103. dzimšanas dienu, iededzināsim sirds liesmiņas, lai gaismas daudz, lai mīlestības nepietrūkst, lai visi kopā esam stipri savā Latvijā, savā novadā, savā ciemā un savā ģimenē.

  Skolu saposām. Sākumskolas skolēni izveidoja muzikālo sveicienu dziesmas veidā. Rītu uzsākām ar himnu un svētku radiorunu, ko sagatavoja skolēni. Audzināšanas stundā skolēni Latvijas ozolam (pie stenda) pievienoja novēlējumu Latvijai.

  20. novembrī Aizkraukles novada Jauniešu dome uzaicināja mūsu skolas jauniešus piedalīties attālinātajā Aizkraukles novada viktorīnā par godu valsts svētkiem.

Skolēnu pašpārvaldes dalībniece-12.klases skolniece Elīna Zadzeiko organizēja komandu, kas aktīvi atbalstīja šo pasākumu. Elīnas organizētā komanda pārbaudīja zināšanas par Latviju un novadu, kā arī pievienojās sarunai ”Ko mūsdienās jaunietim nozīmē būt savas valsts, novada patriotam? Kā to izjūti?”

Rezultātā mūsu skolas komanda ieguva 1.vietu, par ko mums liels prieks! Pateicamies Elīnai Zadzeiko un viņas komandai par aktīvu atbalstu pasākumā!

Daudz laimes tev, Latvija!

Piedalies viktorīnā par Latviju!

Aizkraukles novada Jauniešu dome aicina visus Aizkraukles novada jauniešus un atbildīgos piedalīties attālinātajā tikšanās reizē par godu valsts svētkiem!
Tikšanās reize tiek plānota 20.11.2021. plkst.18.00, kurā:
  1. Sveiksim visus svētkos ar AIIC veidoto video sveicienu;
  2. Kahoot spēlē izspēlēsim viktorīnu par valsts svētkiem un Aizkraukles novadu;
  3. Aicināsim uz sarunu – Ko mūsdienu jaunietim nozīmē patriotisms? Kā tas izpaužas? Kā viņu to izjūt?
Lūgums būtu  jauniešus Jūs pašus pieslēgties un piedalīties!
Saite, lai pievienotos: https://meet.google.com/hsv-hjta-qpc

LTSA aicina piedalīties veselības nedēļā!

“Latvijas Veselības sporta nedēļa 2021” tiek organizēta, lai:

1) sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem.

2) piedāvātu fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties.

 Aktivitātes var būt visdažādākās: rīta rosmes, stafetes, pārgājieni, nūjošana, visādi sporta veidi – atkarībā no tā, kas patīk visvairāk. Tad jāpaziņo LTSA par plānotajiem pasākumiem, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

Pieteikumam:http://webanketa.com/forms/6csk6dhg64qp8css74rkjshj/

Mārtiņus tomēr svinam!

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

Katru gadu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tiek svinēti Mārtiņi jeb Mārtiņdiena, kas ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki. Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem un ziemas saulgriežiem, rudens beigām un ziemas sākumu. Mārtiņi-laiks ,kad jāiet ķekatās, rotaļās, jādejo..

Arī mēs-1.-3.klašu skolēni, šogad katra klase atsevišķi atzīmējām šos senlatviešu tradīciju svētkus ar tautasdziesmām, rotaļām, ticējumiem, mīklām, pužļu likšanu un konfektēm. Prieks par Mārtiņgaiļu izstādi, ko gatavoja paši bērni, gaidot pasākumu. .Paldies mazajiem censoņiem!

Skolēnu pārtikas pakas

1.B, 2.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B

SKOLĒNU PĀRTIKAS PAKU PAR OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ  KARANTĪNĀ PAVADĪTAJĀM  DIENĀM  VARĒS SAŅEMT 13.11.2021 (SESTDIEN) NO PLKST.10.00 LĪDZ PLKST.17.00 SKOLĀ PIE IEEJAS NO PASTA PUSES.

Īstais brīdis ir sākt!

 Pirmajā brīvlaika dienā Eko padome pulcējās uz radošo darbnīcu, lai kārtīgi pastrādātu. Diena izdevās darbīga, apkopojām Vides novērtējuma rezultātus, izdomājām Rīcības dienu aktivitātes, kuru sauklis šogad-  “Īstais brīdis ir sākt!”. Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā, un kopš tā laika katru gadu rīcības dienas notiek pirmajā novembra nedēļā. Šogad, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Vides izglītības fonds nolēma pārcelt rīcības dienas uz pēdējo novembra nedēļu, cerībā, ka skolēni varēs atgriezties skolās un sākt rīkoties! Mēs par to esam ļoti priecīgi, jo izdomātās aktivitātes nebūs jāatceļ.

 Eko padome aicina skolotājus, skolēnus un viņu vecākus ieklausīties sauklī- “Īstais brīdis ir sākt! un nolemt rīkoties, atrast izaicinājumus darbībām, kas mazina ietekmi uz klimata pārmaiņām.  Mēs kopā varam paveikt daudz!

Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!

 

Videoklips vaicājumam “https://youtu.be/9wGFdntnoLs”

  Skrīveru novada dome, sadarbojoties ar mūsu skolas Eko padomi, uzrakstīja un īstenoja Meža attīstības fonda projektu “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu”.

 18.oktobrī uzsāka “Maizītes” upes ielejas labiekārtošanas darbus, ierīkojot ainavisku zaļo zonu Skrīveru centrā. Pirms jauno kociņu stādīšanas, teritoriju apsekoja un esošos kokus izpētīja 5.b klase – dabas zinību stundā un 7.a un b klases – ģeogrāfijas stundā, kopā ar skolotāju Ligitu Miezīti. Skrīveru centru pie mūzikas un mākslas skolas, “Maizītes” upes ielejā papildinās ar 13 jauniestādītiem kokiem. Eko padome izpētīja un apkopoja informāciju par jaunajiem koku stādiem, lai varētu izveidot informatīvās zīmes par koku izcelsmes valsti, vainagu, lapu formu, ziediem, augļiem utt. Video saite:  https://www.youtube.com/watch?v=9wGFdntnoLs

Salix x sepulcralis ‘Crysocoma’ (Salix alba ‘Tristis’) Nokarenais zeltzaru vītols –

Tilia americana ‘Macrophylla’ – Amerikas liepas šķirne

Syringa reticulata var. amurensis – Amūras ceriņš

Larix decidua – Eiropas lapegle

Salix alba ‘Sericea’ – Baltā vītola šķ.

Padus avium ‘Novosibirska’ – Parastās ievas šķ.

Malus x purpurea ‘Red Sentinel’ – Purpura ābeles šķ.

Malus x purpurea ‘Red Silver’ – Purpura ābeles šķ.

Malus x purpurea ‘Royalthy’ – Purpura ābeles šķ.

Acer platanoides ‘Crimson King’ – Parastās kļavas šķ.

Viburnum opulus ‘Kijevskaja Sadovaja’ – Parastās irbenes šķ.

Quercus rubra – Sarkanais ozols

Pinus koraiensis – Korejas ciedru priede