Informācija par attālinātā mācību procesa norisi

Projekts “Sveiks, kaimiņ!”

Tiek izsludināts Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” (ID NR. VP2020/1.2-4) ietvaros izstrādātais Nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu. Lasīt tālāk …

Profesiju māja-medicīnas centrs.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola aktīvi iesaistās karjeras atbalsta projektā. Kaut arī finansējums projekta ietvaros piešķirts, sākot no 7.klases, tomēr skolā tiek domāts par karjeras  jomas atbalstu arī 1.-6.klasei. Izmantojot iespēju, ka 5.-6.klašu skolēni mācās klātienē, pedagogs karjeras konsultants organizēja 24.11 un 1.12. nodarbību “Profesiju māja” 6.a un 6.b klasēs. Sakarā ar to, ka šajos apstākļos skolēni visvairāk iepazīst mediķu profesijas, izloze novirzījās  uz “Profesiju māja- medicīnas centrs”. Darbs radošājā darbnīcā tika organizēts  komandās.  Katra grupa veidoja savu profesiju māju-medicīnas centru. Prezentācijas laikā visi pārējie varēja iepazīties ar grupās  paveikto rezultātu, redzēt izveidoto plakātu, dzirdēt skolēnu stāstījumu, papildināt, iepazīt jaunas profesijas.

Erudīti sacenšas attālināti.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

1.decembrī skolā tika rīkots 5.-6.klašu erudītu konkurss. Piedalījās 4 klašu komandas: 5a, 5.b, 6.a, 6.b. Sacentās klašu gudrākie prāti onlain režīmā: katrai  komandai tika iedalīta viena klases telpa un dators. Skolēniem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem, kas bija saistīti ar bioloģiju, ģeogrāfiju, Latvijas vēsturi, mākslu. Uzdevumus pacentās sagatavot bioloģijas skolotāja Daiga Martinsone un ģeogrāfijas skolotāja Ligita Miezīte – paldies viņām par to!

Rezultātā laurus plūca 6.a (80%) klases komanda. Aiz viņiem sekoja 5.a (49,5%), 6.b (44%) un  5.b (41%)  klases komandas. Tas bija jauks zināšanu pārbaudes brīdis ikvienam komandas dalībniekam, kas, cerams, rosinās apgūt arvien jaunas zināšanas.

“Zivs cepure”

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

25. un 26. novembrī, ar „Latvijas skolas somas” atbalstu, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 1.-4. klašu skolēniem ,katrai klasei atsevišķi ,dezinficējot un vēdinot pēc katras izrādes, tika rādīta leļļu uzvedums ”Zivs cepure”. Rūķu ciemā viss rit savu gaitu un katrs rūķis pilda savus pienākumus līdz brīdim, kad no upes tiek izzvejota dīvaina cepure. Cepure ļauj Rūķiem iegūt visus labumus bez mazākās piepūles un Rūķi ļoti labprāt to izmanto.    Vai Rūķi sapratīs, ka viss, kas ir ap mums, savu vērtību iegūst tikai tad, kad mēs tam veltām savu laiku un darbu? Vai rūķi sapratīs, ka bez piepūles iegūti labumi var sagraut visu Rūķu pasauli? To visu varēja redzēt, noskatoties ceļojošo leļļu teātra izrādi “Zivs cepure”. Izrādē ir nedaudz mūzikas, vairākas nepaklausīgas lelles un daži krāsaini plankumi, starp kuriem paslēpies viens mūžsens ielāps./Biedrība „Latvijas Leļļu Teātru Klubs” ,scenārija autors: Agris Poikāns./

Ziemassvētki būs attālināti!

Terēze Barkāne, 9.a klases pašpārvaldes pārstāve

2020.gada 24. novembrī notika virtuāla pašpārvaldes sanāksme 5.-12. klasēm. Tajā mēs spriedām par to, kā rīkot kādu interesantu pasākumu Ziemassvētkiem, ievērojot visus covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus.

 Pēc ilgām diskusijām skolēniem radās šādi priekšlikumi:
14. decembris – “Ziemassvētki mūsu klasē”.
(Konkurss, kurā jāsataisa radoša vai smieklīga klases (zoom vai cita) bilde saistībā ar Ziemassvētkiem. Foto jātaisa, lietojot kādu tiešsaistes platformu. Skolēniem, kas atsūtīs  bildi, dabūs balvu. Foto jāiesūta skolotājai Vijai Merožai vai 12. klases skolniecei Evijai Mārtiņai. (Konkursa balsošana notiek instagram profilā @ausv_skola)
15. decembris – virtuāls sveiciens Ziemassvētkos. (Klasei jāizveido video, zīmējums, kolāža, dzejolis, pasaka u.t.t., jānosūta 12. klases skolniecei Evijai Mārtiņai)
16. decembris – „Ziemassvētku ieskaņu vakars” (Ms Teams vai YouTube tiks veidots tiešsaistes video, kurā tiks rādīta Ziemassvētku filma vai lasīta Ziemassvētku pasaka. Skolniekiem tiks atsūtīts links, kuru izmantojot ,varēs tikt pie video un jauki pavadīt vakaru).

Nākamajās pašpārvaldes sanāksmēs sāksim sīkāk plānot visu pasākumu organizēšanu.

Mana dziesma Latvijai.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

Es mīlu šo zemi,                                       Kad rudens uz pleciem

Šo savu Latviju mazo,                             Klāj Latvijai lakatu košu,

Kad vasara cauri,                                      Tā staro un laistās

Ar ziediem rokās tai iet,                           Un prieku dvēselei sēj.

18. novembris mūsu Latvijai, mūsu Skrīveriem un mums ir svētki. Svētki liek ieskatīties sevī… Ielikt vāzē pēdējo mārtiņrozi un rūgtajā smaržā iečukstēt vēlējumu:” Tev mūžam dzīvot, Latvija…”

         Šogad-lielās slimošanas laiks! Taču dzimšanas dienu neviens nav atcēlis.. un mēs- skolēni un skolotāji, kaut attālināti, sveicam savu dzimteni ar dziesmu. Katra klase, kas mācījusies klātienē, sagatavoja vienu dziesmu Latvijai.1.-3.klasei skolēni gatavoja dziesmas skolotājas Ivetas Biķernieces vadībā: 1.a „Dziesmiņa”,1.b „Mana maza valodiņa”,2.a „Lidojums ar gaisa balonu”,2.b” Vēja krāsa”,3.a” Laimīgā zeme”,3.b” Mieru, tikai mieru”. Sākumskolas skolēniem tas bija atbildīgs brīdis, jo dziesmas tika ierakstītas video, kuru varēja skatīties visi skolas skolēni un vecāki.4.-6. klašu skolēniem gatavoties palīdzēja mūzikas skolotāja Silva Upeniece. Šogad nenotika ,kā parasti, patriotisko dziesmu konkurss, taču tas nemazināja pasākuma nozīmīgumu. 4. klases priekšnesumā aktīvi-ar ģitāras spēli iekļāvās klases audzinātāja Maija Arcihoviča, spēlējot pavadījumu dziesmai ”Div´ dūjiņas gaisā skrēja”. Tas bija liels atbalsts skolēniem. 5.a uzstājās ar dziesmu „Nu, ardievu, Vidzemīte!”, 5.b un audzinātāja Guna Voldeka bija sagatavojusi dziesmu „Tik un tā”. Savukārt, 6.a klase un  audzinātāja Danute Podvinska sarūpēja dziesmu „Austi, saules dziesma!”  Un video koncerta ”Mana dziesma Latvijai” noslēgumā 6.b klase un Daiga Martinsone parūpējās , lai godam noslēgtu svētku koncerta ierakstu ar skanīgu dziesmu „Es, karā i aiziedams”. Izveidoto video koncertu varēja noskatīties 18.novembrī.

    Skolēnu apsveikumam, no visas sirds, pievienojas arī skolotāji un skolas darbinieki: „Tev mūžam dzīvot, Latvija!” Paldies mūzikas skolotājām Ivetai Biķerniecei un Silvai Upeniecei par sadarbību un atbalstu!

Vai man ir Lāčplēša spēks?

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

Ik gadu 11.novembrī,Lāčplēša dienā , iedegas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts uzvaru pār Bermonta karaspēku. Pieminot šo notikumu, daudzās skolā  skolēni piemin arī mitoloģisko varoni-Lāčplēsi, kurš kļuvis kā simbols spēkam un varonībai. Parasti mūsu skolā sporta stundās skolēni pārbauda spēka līmeni uz doto brīdi. Viņi sacenšas spēkā, veiklībā,ātrumā. Paldies sporta skolotājiem Reinim Krasovskim  un Ritai Lielajai!

Mārtiņi.

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

10.novembris- latviešiem šī diena saistās galvenokārt ar rudens beigu darbiem un ziemas sākumu. Mūsdienu skolēni  ģimenēs diezgan maz ir saskārušies ar tradicionālajiem gadskārtu svētkiem. Bieži par to bērni uzzina bērnudārzā, no vecākajiem brāļiem, māsām. Tāpēc svarīgi par šiem svētkiem runāt skolā. Tā nu mēs katru gadu izspēlējam gadskārtu svētkus. Arī  šogad svinam jau otros rudens svētkus. Atkārtojam tradīcijas, minam mīklas, mācāmies latvisko rakstu zīmes, spēlējam spēles.Sakarā ar pandēmiju, par svētkiem  mācāmies ar katru klasi atsevišķi.

AUSV bibliotēkas atklāšana