AUSV 11.klases skolniecēm Aizkraukles starpnovadu ZPD konferencē I pakāpe, II pakāpe un atzinība

Edgars Bērziņš, ZPD konsultants

26.februārī Aizkraukles novada ģimnāzijā notika Aizkraukles starpnovadu skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā skolu pārstāvēja 3 skolnieces – A.Liepiņa ar darbu “Kosmētikas ietekme uz ādu”, E.Mārtiņa ar darbu “Ārstniecisko zāļu tēju izpēte un pagatavošana” (darbu konsultante D.Martinsone) un U.A.Sprukte ar darbu “Latvijas armija starptautiskajās misijās” (konsultants – E.Bērziņš). 21 ZPD konkurencē skolniecēm ir atzīstami rezultāti – E.Mārtiņai – I pakāpoes diploms, U.A.Spruktei – II pakāpes diploms, bet A.Liepiņai – atzinība par dalību konferencē. ZPD vadīšanā, recenzēšanā un/vai komisiju darbā piedalījās šādi skolotāji: D.Martinsone, A.Sakse, S.Krasovska, E.Bērziņš. Minētajām skolniecēm ir iespēja pārstāvēt savus darbus 38. Zemgales reģionālajā konferencē, kas norisināsies 27.martā Jelgavā.

Aktualitāšu konkursā februāra mēneša 3.konkursā uzvar 12.a klase; 2.vieta – 7.a klasei, bet 3. – 7.b klasei!

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Noslēdzies aktualitāšu konkursa februārā mēneša 3.konkurss. Kā ierasts, skolēni tika aptautāji par akutālajiem notikumiem Latvijā un pasaulē ekonomikā, kultūrā, sportā, izglītībā un, protams, politikā. Šajā nedēļā konkursā pidalījās 198 skolēni un vidējais rādītājs 6.-12.klašu grupā – 68%. Vidējie rezultāti redzami diagrammā.

Uz starpnovadu angļu valodas olimpiādi izvirzīti trīs 11.-12.klašu skolēni

Santa Mārtinsone, angļu valodas skolotāja

Sveicam 11.-12. klases skolas angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!

1.vieta:  Ieva Lukstiņa 12.a klase, Dāvis Circenis 11. klase
2.vieta:  Elvita Krista Gailīte 12.a klase
3.vieta:  Marta Taškāne 12.a klase, Reinis Dunda 11. klase
Atzinība:  Uva Aiva Sprukte 11.klase

Starpnovadu olimpiādē piedalīsies 3 skolēni: Ieva Lukstiņa, Dāvis Circenis un Elvita Krista Gailīte.

Erudītu konkursā 5.-8.klasēm spraigs iznākums: rezultātus divu uzdevumu izpildē neņems vērā [+FOTO]

Edgars Bērziņš, erudītu konkursa vadītājs. Foto: D.Vancāne-Viļuma

26.februārī skolā norisinājās Erudītu konkursa II (pavasara) kārta 5.-8.klašu skolēniem, kuras laikā komandas sacentās zināšanās šādos jautājumos: valodas (latviešu, krievu un angļu valoda), veselīgs uzturs, politika un Ziemas olimpiskās spēles. Konkursā piedalījās 8 komandas, pārstāvot 7.klašu kolektīvus. Intriga saglabājās līdz konkursa beigām, jo 6.a klases II komanda un 8.a klases komanda tika izslēgtas no konkrētu uzdevumu pildīšanas saistībā ar noteikumu pārkāpumiem (6.a klases II komanda – neizpildīja uzdevumu laikā, bet 8.a klases komanda – izmantoja palīglīdzekļus. Rezultāti tiks paziņoti jau pirmdien, 03.martā, plkst. 12.20 SKOLAS AKTU ZĀLĒ, kad tiks pasniegti pateicības raksti un skolas ceļojošais kauss!

Noslēgusies 2.klašu kombinētā olimpiāde

Inese Uzula

Apsveicam 2.klašu kombinētās olimpiādes uzvarētājus!

1.vieta – Terēze Barkāne 2.a
2.vieta – Alise Cedere 2.b
3.vieta – Veronika Smirnova 2.a, Sanija Vasiļjeva 2.b
Atzinība – Alma Pumpure 2.b, Artūrs Novickis 2.b, Alise Melle  2.a, Rainers Jirgens 2.a, Beāte Rumpāne 2.b, Lauris Gints 2.a

Ansamblis viesojas Pļaviņās [Papildināts ar 2.rindkopu un foto]

Silva Upeniece, ansambļa vadītāja

2014. g. 11. februārī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas jauktais vokālais ansamblis devās uz Pļaviņu novada ģimnāziju, kur piedalījās starpnovadu skolu vokālo kolektīvu koncertā. Mūsu skolas vokālajam ansamblim uzstāšanās bija arī kā mēģinājums skolu vokālo ansambļu skatei. Koncertā piedalījās arī Pļaviņu bērnu mūzikas skolas kolektīvi un ģimnāzijas jauktais koris, ar kuru vakara otrajā daļā mielojās pie kopīga tējas galda.
2014. g. 21. februārī ansamblis startēja starpnovadu skolu vokālo ansambļu konkursa “Balsis” 1. kārtā Aizkrauklē. Pēc veiksmīga muzikālā priek'[snesuma snieguma dziedošais kolektīvs izcīnīja 1. pakāpi un iespēju piedalīties konkursa 2. kārtā – Zemgales reģiona skatē. Tas notiks 15. martā Jūrmalā Majoru mūzikas skolā.

Konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” uzvarētājs 10.-12.klašu grupā – Rūdis Eiduks, 12.a klase

www.auv.lv

Dzimtās valodas dienā tika apbalvoti konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” uzvarētāji. Latviešu valodas aģentūra Eiropas Valodu dienā 2013 izsludināja konkursu skolu jaunatnei „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”, kura mērķis – popularizēt latviešu valodu, sekmēt piederības sajūtu Latvijai, rosināt skolēnus izzināt savas dzimtas vēsturi, tādējādi stiprinot nacionālo pašapziņu. 10.-12.klašu grupā 12.a klases skolēnam Rūdim Eidukam – 1.vieta (skolotāja Santa Krasovska), bet skolas absolventam Alvim Krasovskim – 3.vieta! Apsveicam! Ar Rūda Eiduka darbu var iepazīties šeit!

Lasīt tālāk …

Aktualitāšu konkursā pārliecinoši uzvar 7.a klase (februāra 2.nedēļa)

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Turpinot ierasto tradīciju, arī februāra 2.nedēļā tika iztaujāti skolēni ar mērķi pārbaudīt, vai skolēni interesējas par aktualitātēm valstī, pasaulē dažādās jomās. Februāra 2.nedēļa nes pārsteigumu: 1.vietā – 7.a klase, kurai seko 10.b un 11.a klases! Līdzšinējie favorīti 12.a klase – tikai 5.vietā!

Erudītu konkurss

Edgars Bērziņš, erudītu konkursa vadītājs

Kā ierasts, arī šajā pavasarī skolā norisināsies erudītu konkursa II kārta gan 5.-8., gan 9.-12.klašu grupās. Šis mācību gads ir īpašs, jo tiks apbalvota labākā komanda katrā klašu grupā un saņems ceļojošo kausu. Kā redzams afišā, erudītu konkursi notiks trešdien (5.-8.klasēs, pl.14.40) un ceturtdien (9.-12.klases, pl.15.30). Apbalvošana (II erudītu konkursa un kausu pasniegšana) paredzēta pirmdien, 03.03.2014 pl.12.20 aktu zālē!

Zināmi skolas 4.klašu matemātikas un latviešu valodas olimpiāžu rezultāti

Inese Uzula

APSVEICAM Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 4. klašu skolēnu matemātikas olimpiādes uzvarētājus:
1. VIETA- Gunārs Jānis Ozoliņš
2. VIETA- Kalvis Kalniņš
3.VIETA- Zanda Albekeite, Alvīne Bazule, Katrīna Paula
ATZINĪBA- Ronalds Smilškalns, Rainers Renārs Boļšijs, Kristaps Lubiņš, Jānis Straume, Sintija Leitāne, Solvita Katiņa

APSVEICAM Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 4. klašu skolēnu latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!
1. VIETA- Kalvis Kalniņš
2. VIETA- Katrīna Paula Jukna
3. VIETA- Zanda Albekeite, Sintija Leitāne
ATZINĪBA- Jānis Straume, Ronalds Smilškalns, Alvīne Bazule, Franciska Jermuša