Līdz 7.janvārim var piedalīties Sudoku mīklu risināšanas konkursā

Ilze Gaņina

Sudoku turnīra 5. – 6. klasēm. 1.Neklātienes kārta. Darbi jāiesniedz līdz
2014. gada 7. janvārim plkst. 14:00matemātikas skolotājām

Sudoku turnīra 7. – 9. klasēm. 1.Neklātienes kārta. Darbi jāiesniedz līdz
2014. gada 7. janvārim plkst. 14:00matemātikas skolotājām