Aktualitāšu konkursa labākie: I.Viļuma (5.-8.kl. grupā, skolā), R.Eiduks (9.-12.kl. grupā), 12.a (9.-12.kl. grupā, skolā) un 7.a (5.-8.kl. grupā)!

Edgars Bērziņš, konkursa organizētājs

Ceturtdien, 15.maijā, tika sveikti aktualitāšu konkursa uzvarētāji individuālajās un klašu sacensībās. Pirmo trīs vietu ieguvēji 5.-8. un 9.-12. klašu grupās saņēma kausus un konkursa darbarības partnera – festivāla SMB – veicināšanas balvu – ieejas karti SMB festivālā! Savukārt klašu sacensībās ar kausiem tika apbalvotas labākās klases 5.-8. un 9.-12.klašu grupā, kā arī skolā kopumā! Paldies skolēniem par dalību konkursā visa mācību gada laikā! Paldies vecākiem, klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, kuri atrada laiku, lai runātu par aktuālajiem jautājumiem Latvijā un pasaulē! Klašu sacensību rezultāti redzami diagrammā! Individuālo sacensību rezultāti:

Olimpiāžu uzvarētāju godināšana

Vija Meroža, Ingrīda Mačuļska

Katra mācību gada maijā tradicionāli sveicam tos skolēnus, kuri parādījuši labas zināšanas starpreģionālajās un valsts olimpiādēs, konkursos. Skolēnus, vecākus un skolotājus sveica Skrīveru novada domes priekšsēdētājs A.Zālītis, skolas direktors un skolas administrācija.  Priecājamies par valsts olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem un „Gudrs un gudrāks” finālistēm – Liegu Krasovsku (II vieta 7.klašu grupā) un Ilvu Viļumu (I vieta 8.klašu grupā).

Tika sumināti šādi skolēni un skolotāji par sasniegumiem dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos:

Klase Skolēns Vieta Olimpiāde, konkurss Skolotājs
2.a Terēze Barkāne 3. Vizuālās mākslas olimpiāde Ināra Plakane
2.b Alise Cedere atzinība Kombinēta satura olimpiāde Olga Urtāne
2.b Alma Pumpure 2. Kombinēta satura olimpiāde Olga Urtāne
2.b Beāte Rumpāne 1. Vizuālās mākslas olimpiāde Ināra Plakane
2.b Beāte Rumpāne 2. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ināra Plakane
3. Anete Zirnīte atzinība Vizuālās mākslas olimpiāde Ināra Plakane
3. Dārta Pāvulēna 3. Neklātienes matemātikas olimpiāde Anita Kataja-Paegle
3. Kārlis Emīls Ielejs atzinība Neklātienes matemātikas olimpiāde Anita Kataja-Paegle
3. Katrīna Celmiņa atzinība Neklātienes matemātikas olimpiāde Anita Kataja-Paegle
3. Katrīna Celmiņa 1. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ināra Plakane
3. Keita Daugaviete 1. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ināra Plakane
3. Lāsma Rutkovska atzinība Neklātienes matemātikas olimpiāde Anita Kataja-Paegle
3. Lāsma Rutkovska 1. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ināra Plakane
3. Sanija Petroviča 3. Neklātienes matemātikas olimpiāde Anita Kataja-Paegle
4. Alvīne Bazule atzinība Latviešu valodas  olimpiāde Māra Krūmiņa
4. Kalvis Kalniņš 2. Vizuālās mākslas olimpiāde Ināra Plakane
4. Kalvis Kalniņš 3. Matemātikas olimpiāde Māra Krūmiņa
4. Kalvis Kalniņš 1. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ināra Plakane
4. Katrīna Paula Jukna atzinība Latviešu valodas  olimpiāde Māra Krūmiņa
4. Zanda Albekeite atzinība Republikas 4. klašu konkurss”matemātikā  “Tik vai cik? Inese Uzula
4. Zanda Albekeite atzinība Matemātikas olimpiāde Māra Krūmiņa
5.a Emīls Valdmanis atzinība Matemātikas olimpiāde Raisa Skrimble
5.a Evija Mārtiņa 1. Vizuālās mākslas olimpiāde Ināra Plakane
5.a Oto Ģigulis 1. Matemātikas olimpiāde Raisa Skrimble
5.b Jānis Kazakevičs 3. Mājturības olimpiāde Aivars Katajs-Paeglis
5.b Laura Laine Burka 2. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ināra Plakane
5.b Patrīcija Pļenkova 1. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ināra Plakane
6. Agate Albekeite atzinība Matemātikas olimpiāde Raisa Skrimble
6. Agate Albekeite 1. Vides spēles Daiga Martinsone
6. Agate Albekeite 3. Vides spēles VALSTS Daiga Martinsone
6. Austra Pumpure 3. Informātikas olimpiāde Lilita Paula
6. Austra Pumpure 3. Matemātikas olimpiāde Raisa Skrimble
6. Austra Pumpure 1. Vides spēles Daiga Martinsone
6. Betija Zvejniece 3. Vizuālās mākslas olimpiāde Ināra Plakane
6. Betija Zvejniece 3. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ināra Plakane
6. Ērika Vaira Leopolde atzinība Vides spēles Daiga Martinsone
6. Māris Arcihovičs 1. Mājturības olimpiāde Aivars Katajs-Paeglis
6. Monta Kalēja atzinība Vides spēles Daiga Martinsone
6. Patrīcija Zālīte 1. Vides spēles Daiga Martinsone
6. Patrīcija Zālīte atzinība konkurss “Vēsture ap mums” Edgars Bērziņš
6. Patrīcija Zālīte  laureāts Radošo darbu konkurss “Oskars Kalpaks” Daina Vancāne-Viļuma
6. Patrīcija Zālīte 1. Konkurss “Man nozīmīga sociālo zinību tēma” Santa Krasovska
6. Patrīcija Zālīte 3. Vides spēles- VALSTS Daiga Martinsone
7.a Roberts Lipskis atzinība Matemātikas olimpiāde Ināra Dika
7.b Eirana Ostrovska 2. Vides spēles Daiga Martinsone
7.b Eirana Ostrovska atzinība Vizuālās mākslas olimpiāde Ināra Plakane
7.b Eirana Ostrovska 1. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ināra Plakane
7.b Liega Krasovska 2. Vides spēles Daiga Martinsone
7.b Liega Krasovska  laureāts Radošo darbu konkurss “Oskars Kalpaks” Daina Vancāne-Viļuma
7.b Liega Krasovska laureāts Literāri radošo darbu konkurss “Brīnumam jātic” Daina Vancāne-Viļuma
7.b Līga Rubene 2. Informātikas olimpiāde Lilita Paula
7.b Līga Rubene 2. Matemātikas olimpiāde Ināra Dika
7.b Rolands Lūsis 1. Matemātikas olimpiāde Ināra Dika
8.a Alise Kazakeviča 1. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ilva Ievāne
8.a Anastasija Meņšova 1. Krievu valodas olimpiāde Daina Pētersone
8.a Gunta Daina Ozola atzinība Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ilva Ievāne
8.a Ilva Lāce 3. Bioloģijas olimpiāde Raisa Skrimble
8.a Ilva Lāce 2. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ilva Ievāne
8.a Kristīne Kazakeviča 2. Krievu valodas olimpiāde Daina Pētersone
8.a Kristīne Kazakeviča 2. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ilva Ievāne
8.a Paula Plikša atzinība Matemātikas olimpiāde Ilze Gaņina
8.b Andis Burka  laureāts Radošo darbu konkurss “Oskars Kalpaks” Santa Krasovska
8.b Anna Barkāne atzinība Vizuālās mākslas olimpiāde Ināra Plakane
8.b Anna Barkāne 3. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ilva Ievāne
8.b Armands Bērziņš laureāts Literāri radošo darbu konkurss “Brīnumam jātic” Santa Krasovska
8.b Armands Bērziņš laureāts RLB konkurss “Es un mana dzimtene” Santa Krasovska
8.b Armands Bērziņš 2. Jaunrades darbu konkurss veltīts Robertam Mūkam Santa Krasovska
8.b Edita Dzērve atzinība Krievu valodas olimpiāde Mārīte Karņicka
8.b Edita Dzērve atzinība Matemātikas olimpiāde Anita Miķelsone
8.b Edita Dzērve 1. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ilva Ievāne
8.b Ieva Brenčeva 2. Konkurss “Man nozīmīga sociālo zinību tēma” Silvija Strautmane
8.b Ilva Viļuma 3. Bioloģijas olimpiāde Daiga Martinsone
8.b Ilva Viļuma 1. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde Santa Krasovska
8.b Ilva Viļuma 1. VALSTS latviešu valodas olimpiāde Santa Krasovska
8.b Ilva Viļuma 1. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ilva Ievāne
8.b Kristīne Juste 2. Konkurss “Man nozīmīga sociālo zinību tēma” Silvija Strautmane
8.b Kristīne Juste 3. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ilva Ievāne
8.b Undīne Circene 2. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec” Ilva Ievāne
9. Ēriks Siliņš atzinība Krievu valodas olimpiāde Silvija Strautmane
9. Ieva Cedere 1. Vizuālās mākslas olimpiāde Ināra Plakane
9. Ieva Cedere 2. Mājturības un tehnoloģiju (tekstils) olimpiāde Ilva Ievāne
9. Ieva Niedra atzinība Bioloģijas olimpiāde Daiga Martinsone
9. Inguna Bodeka 3. Vēstures olimpiāde Edgars Bērziņš
9. Inguna Bodeka 3. Mājturības un tehnoloģiju (tekstils) olimpiāde Ilva Ievāne
9. Kristers Leitis 3. Angļu valodas olimpiāde Lolita Ērgle
9. Laine Šarkuna 2. Bioloģijas olimpiāde Daiga Martinsone
9. Laine Šarkuna 1. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde Dzintra Znotiņa
9. Madara Kantāne 2. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde Dzintra Znotiņa
9. Madara Kantāne 1 Publiskās runas konkurss Dzintra Znotiņa
9. Madara Kantāne 2. Vēstures olimpiāde Edgars Bērziņš
9. Niks Aivis Rudāks 2. Mājturības olimpiāde Aivars Katajs-Paeglis
9. Ramona Barkāne atzinība Angļu valodas olimpiāde Lolita Ērgle
9. Ramona Barkāne 2. Bioloģijas olimpiāde Daiga Martinsone
9. Ramona Barkāne 2. Konkurss “Pazīsti savu organismu” Daiga Martinsone
9. Ramona Barkāne atzinība Ķīmijas olimpiāde Agrita Sakse
9. Ramona Barkāne atzinība Latviešu valodas un literatūras olimpiāde Dzintra Znotiņa
9. Rūdolfs Pāvulēns atzinība Matemātikas olimpiāde Anita Miķelsone
9. Sigita Seimanova 2. Ķīmijas olimpiāde Agrita Sakse
9. Sindija Grīsle 1. Konkurss “Pazīsti savu organismu” Daiga Martinsone
9. Sindija Grīsle 3. Publiskās runas konkurss Dzintra Znotiņa
10.a Anna Fedotovska 2. Krievu valodas olimpiāde Daina Pētersone
10.a Didzis Ozols 1. Fizikas olimpiāde Elmārs Štekels
10.a Didzis Ozols atzinība Ķīmijas olimpiāde Agrita Sakse
10.a Didzis Ozols 2. Matemātikas olimpiāde Anita Miķelsone
10.a Elza Elizabete Liepiņa atzinība Bioloģijas olimpiāde Daiga Martinsone
10.a Elza Elizabete Liepiņa 3. Konkurss “Pazīsti savu organismu” Daiga Martinsone
10.a Lelde Hamriha atzinība Bioloģijas olimpiāde Daiga Martinsone
10.a Lelde Hamriha atzinība Ģeogrāfijas olimpiāde Ligita Miezīte
10.a Lelde Hamriha 3. Krievu valodas olimpiāde Daina Pētersone
10.a Lelde Kalniņa 3. Konkurss “Pazīsti savu organismu” Daiga Martinsone
10.a Lelde Kalniņa 2. LU  SZF erudīcijas konkurss “Zināt varu”. Edgars Bērziņš
10.b Dāvis Matisons atzinība Informātikas olimpiāde Aivars Piruška
10.b Eduards Lasmanis atzinība Informātikas olimpiāde Aivars Piruška
11. Angelika Liepiņa atzinība Zinātniski pētnieciskie darbi Daiga Martinsone
11. Dāvis Circenis 2. Angļu valodas olimpiāde Santa Mārtinsone
11. Egija Matuseviča 3. Kulturoloģijas olimpiāde Ināra Plakane
11. Elīna Mārtiņa atzinība Kulturoloģijas olimpiāde Ināra Plakane
11. Elīna Mārtiņa 1. Zinātniski pētnieciskie darbi Daiga Martinsone
11. Jānis Mežraups 2. Matemātikas olimpiāde Ingrīda Mačuļska
11. Uva Aiva Sprukte 2. Zinātniski pētnieciskie darbi Edgars Bērziņš
11. Valērija Iļjiniha 1. Matemātikas olimpiāde Ingrīda Mačuļska
12.a Agne Simanoviča II pak. Jaunrades darbu konkurss veltīts K.Raudivem Santa Krasovska
12.a Amanda Jolanta Daukšte atzinība Krievu valodas olimpiāde Silvija Strautmane
12.a Anda Hmeļņicka 2. Bioloģijas olimpiāde Daiga Martinsone
12.a Anda Hmeļņicka 1. Konkurss “Pazīsti savu organismu” Daiga Martinsone
12.a Andris Ērglis atzinība Fizikas olimpiāde Elmārs Štekels
12.a Andris Ērglis 3.vieta Ķīmijas olimpiāde Agrita Sakse
12.a Andris Ērglis 1. Matemātikas olimpiāde Ināra Dika
12.a Andris Ērglis 2. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde Santa Krasovska
12.a Andris Ērglis 3. Publiskās runas konkurss Santa Krasovska
12.a Andris Ērglis laureāts Literāri radošo darbu konkurss “Brīnumam jātic” Santa Krasovska
12.a Dāvis Leitis atzinība Ekonomikas olimpiāde Silvija Strautmane
12.a Didzis Požarskis atzinība Jaunrades darbu konkurss veltīts K.Raudivem Santa Krasovska
12.a Elvita Krista Gailīte 3. Angļu valodas olimpiāde Santa Mārtinsone
12.a Elvita Krista Gailīte atzinība Latviešu valodas un literatūras olimpiāde Santa Krasovska
12.a Ieva Lukstiņa atzinība Angļu valodas olimpiāde Santa Mārtinsone
12.a Laura Circene 2. Matemātikas olimpiāde Ināra Dika
12.a Marta Taškāne 3. Ģeogrāfijas olimpiāde Ligita Miezīte
12.a Marta Taškāne 3. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde Santa Krasovska
12.a Rūdis Eiduks 2. R.Blaumaņa literārās prēmijas 9.konkurss Santa Krasovska
12.a Rūdis Eiduks laureāts RLB konkurss “Es un mana dzimtene” Santa Krasovska
12.a Rūdis Eiduks 1. Radošo darbu kunkurss “Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” Santa Krasovska
12.a Rūdis Eiduks atzinība Publiskās runas konkurss Santa Krasovska
12.a Rūdis Eiduks 3. Vēstures olimpiāde Edgars Bērziņš

Pēdējais zvans 9. un 12.klašu skolēniem

Vija Meroža

Piektdien, 16.maijā, svinīgi skanēja pēdējais zvans AUSV  9. un 12. klašu skolēniem. Pulksten 12.20 zālē nākamos skolas absolventus –divpadsmitās klases skolēnus sagaidīja  1. un 11. klases skolēni. Skanēja direktora uzruna, dziesmas un veiksmes vēlējumi. Savukārt pulksten 13.30 9. klases skolēnus sagaida jaunākie audzēkņi  no 2. un 8. klases. Ieradās arī  Indras Grietenas ansamblis ar jaukajām dziesmām, bet otrklasnieki dejoja „Deju svītu”. Atliek novēlēt skolēniem veiksmi eksāmenos gan skolā, gan augstskolās, bet devītos gaidām turpināt izglītību pie mums vidusskolā. Foto atskats pieejams GALERIJĀ (9.klases un 12.klases)

Zaļā tūrisma diena sākumskolas skolēniem

Vija Meroža

Sadarbībā ar novada sporta dzīves vadītāju skolas sporta laukumā pulcējās sākumskolas klašu skolēni, lai pirms vasaras vēl nedaudz baudītu sportisko garu. Pasākumā piedalījās 6 klases. Katrai klasei bija uzdevums apmeklēt 6 stacijas, kurā jāveic savs uzdevums. Minigolfa pieturā vajadzēja uzmest uz rāmīša bumbiņas, saliņu stacijā jāpaspēj apmesties savā saliņā. Citā pieturā jāiemet bumbiņa mērķī, citā jāvada bumbu caur labirintiem, citā jāuzmet riņķus uz mietiņiem .Īpaši neparasti un interesanti bērniem šķita soļot ar zolīšu paliktnīšiem. Kaut diena nebija saulaina, bērnu sejas rotāja smaids. Lai bērniem jauka un saulaina vasara! Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

I.Viļuma – Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes uzvarētāja

2014.gada 9.maijā Valsts izglītības satura centrā, Rīgā notika Latviešu valodas un literatūras 40.valsts olimpiādes 8.-9.klašu laureātu apbalvošana. Ilva Viļuma – 1.vietas laureāte. Apsveicam!

Tikšanās ar Eiroparlamenta deputāti I.Vaideri

Liega Krasovska, 7.b klase

Piektdien, 9.maijā, es kāpu vilcienā, lai dotos uz Rīgu, kur tika organizēta ekskursija pa Rīgas  ievērojamām vietām, kā arī tikšanās ar eiroparlamentārieti Inesi Vaideri. Šī lieliskā iespēja tika nopelnīta piedaloties eseju konkursā par O. Kalpaku. Kopumā šo ekskursiju bija nopelnījuši vienpadsmit skolēni, to skaitā arī es, kas visi bija atzīti kā laureāti eseju konkursā.

Lasīt tālāk …

Karjeras diena skolā

Vija Meroža, Edgars Bērziņš

10. maijā skolā notika karjeras diena skolā. Skolā ieradās vienpadsmit studenti, lai dalītos pieredzē ar 10.-12.klašu skolēniem parpašu izvēlētajām studiju programmām. 10.b klases skolēns E.Lasmanis atzīmē, ka bija noderīgi uzzināt par mācībām, dzīvi augstskolās, no jauniešiem, kuri jau pašlaik studē. Viņa domām piekrīt arī 11.a klases skolniece E.Matuseviča: “Karjeras dienas bija noderīgas un jaunieši, kuri bija atbraukuši, interesanti stāstīja par augstkolu”. E.Lasmanis atzīmē, ka bija interesanti izzināt par sociālo dzīvi īpaši pēc lekcijām. Savukārt E.Matuseviča piebilst: “Būtu patīkami, ja nākamajā gadā skolā viesotos daudz plašāks topošo profesionāļu klāsts, līdz ar to pavērtos plašākas iespējas salīdiznāt.” Paldies Ingrīdai Mačuļskai, kura ļoti aktīvi iesaistījās saziņā ar bijušajiem absolventiem. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

ES eksāmenā skolu pārstāv 156 skolēni

Edgars Bērziņš, konkursa koorinators AUSV

Atzīmējot Latvijas 10.dalības gadu Eiropas Savienībā (ES), ES pārstāvniecība Latvijā organizēja konkursu “ES eksāmens” 5.-9. un 10.-12.klašu skolēniem. Gatavojoties eksāmenam, skolēni saņēma VISC un ES mājas izstrādātos metodiskos materiālus, tāpat arī vēstures stundu laikā tika skatīti ar ES saistīti jautājumi, piemēram, monetārā politika, ES paplašināšanās, drošība un konkurētspēja. Skolēni, kuri uzrādīs augstākos rādītājus, tiks uzaicināti piedalīties klātienes konkursā tuvākajā laikā. Līdz ar to turam īkšķus, lai jauniešiem izdodas! Balvā – ceļojums uz Briseli 2 personām!
Statistika par skolas dalību konkursā:

  • kopumā konkursā piedalījās 156 skolēni jeb 65% no skolas skolēniem 5.-12.klašu grupās;
  • 5.-9.klašu grupā konkursā piedalījās 105 skolēni jeb 67% skolēnu, bet 10.-12.klašu grupā – 51 skolēns jeb 60%;
  • konkursā piedalījās 85 meitenes un 71 zēns;
  • augstākais punktu skaits – 28 punkti – ir 3 skolēniem (vienam pamatskolas un diviem vidusskolas grupā), bet vidējais rādītājs gan pamatskolas, gan vidusskolas grupās ir 16,7 pareizas atbildes no 30;
  • rādītājs, kuru izmantos konkursa vērtēšanā ir skolas skolēnu iegūtā punktu summa, kur pamatskolas grupā iegūti 1558 (max: 3150 punkti), bet vidusskolas grupā – 1058 punkti (max: 1530 punkti). Kopā AUSV skolēni ir ieguvuši 2616 punktus (max: 4680 punkti).

Par godu nākamajiem pirmklasniekiem …

Vija Meroža

8.maijā skolotāji, vecāki un vecākās grupiņas bērnudārza bērni tikās skolā, lai pārrunātu nākamo pirmklasnieku mācības skolā, paciemotos mācību iestādē, iepazītos ar 1. klases beidzējiem. Par godu šim pasākumam skolēni sniedza nelielu koncertiņu, pēc kura vecāki devās uz pārrunām ar skolotājiem un skolas vadību, bet bērni rotaļājās, zīmēja un gāja ekskursijā pa skolu. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Ģimeņu Tūrisma diena Skrīveru novadā 22.05.2014.

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevums:
1. Veicināt skolnieku un vecāku kopīgās sportiskās aktivātes;
2.Veselīga dzīvesveida popularizēšana;
3. Labāko komandu noteikšana.
Organizatori: Kopēja sadarbība A.Upīša vidusskola (direktora vietniece audzināšanas jomā Vija Meroža), Skrīveru novada sociālais dienests (sociālais pedagogs Inga Kočāne) un Skrīveru novada tūrisma un sporta darba organizatore Zigrīda Sprukte.
Laiks un vieta: 1. 2014.gada 22.maijā (5.-8.klasēm) un 28.maijā (1.-4.klasēm).
Lasīt tālāk …

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt