Pumpurs

2021. gada 15. Februāris

Liene Uzula, novada projektu koordinatore

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā šajā mācību gadā veiksmīgi turpina īstenot projekta “Pumpurs” aktivitāti “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šajā projektā patlaban iesaistījušies 6 pedagogi un 13 skolēni.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, savukārt skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem.

Projektā var iesaistīties vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā šajā projektā iesaistījušies 6 skolotāji un 13 skolēni. Katram projektā “Pumpurs” iesaistītajam skolēnam skolas koordinators L. Salzemniece katra semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Šī mācību gada 1. semestrī tika izveidoti 16  individuālie atbalsta plāni skolēniem, bet otrajā semestrī – 13 individuālie atbalsta plāni. Jebkurā brīdī ir iespēja pievienoties jaunam projekta dalībniekam, izvērtējot kāds tieši atbalsts būtu visnoderīgākais konkrētajam skolēnam,

Projekta koordinatore skolā, Lelde Salzemniece stāsta, ka skolēni saņem arī individuālas psihologa konsultācijas, un palīdzība ir īpaši noderīga šajā pandēmijas laikā, jo skolēni var saņemt profesionālu psiholoģisko atbalstu. Tāpat par projekta sniegtajām iespējām interesi izrāda arī skolēnu vecāki un labprāt motivē savus bērnus saņemt atbalstu, īpaši sarežģītākajos mācību priekšmetos. 

Patlaban projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes tiek plānotas līdz 2021. gada 31. augustam.

AUSV kopā ar pašvaldību īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001.

Komentāri