Skolēni apgūst jaunas prasmes Briselē projekta AIMS ietvaros

2017. gada 6. Februāris

Edgars Bērziņš, projekta AIMS koordinators; foto: sk. S.Krasovska

No 22. līdz 28.janvārim Beļģijas galvaspilsētā Briselē 5 skolas skolēni – Beāte, Ilva, Andis, Reinis Madars un Emīls – piedalījās projekta AIMS mācīšanās aktivitātēs Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Kopā ar 15 citiem projektā iesaistītajiem skolēniem no Maķedonijas, Somijas un, protams, Beļģijas, skolēni centās izprast, kas ir un kā tiek īstenots lobijs dažādās ES institūcijās. Nedēļa bija spraiga un aizraujoša, ko apliecina gan skolēnu, gan viņu pavadošo skolotāju – Aijas Ielejas un Santas Krasovskas – pieredzētais. Ko skolēni un skolotāji pieredzēja – lasiet viņu pārdomās!

Beāte Blumberga, 11.a klase: “Nodzīvotā nedēļa Beļģijā noteikti ir uzlabojusi manas angļu valodas prasmes un nostiprinājusi kontaktus ārpus Latvijas. Viesu ģimene un kopīgā darbošanās deva ieskatu beļģu kultūrā, viņu izglītības sistēmā un ikdienas dzīvē. Zināšanu un pieredzes apmaiņa savā starpā bija neiztrūkstoša sastāvdaļa, kura dzīves laikā noteikti noderēs! Izvēlētie lektori un ekskurijas precīzi un ļoti skaidri izskaidroja lobija nozīmi un kā īsti darbojās Eiropas Savienībā galvenie darbinieki. Kopumā šis apmaiņas brauciens ir devis motivāciju un tikai pozitīvas emocijas, jaunus draugus un izpratni par ārpus Latvijā notiekošo!”

Ilva Viļuma, 11.a klase: “Aizvadītā nedēļa Briselē paskrējusi vēja spārniem – šķiet, dažādām aktivitātēm, prezentācijām un mācību stundām piepildītajām dienām vēl nevajadzēja noslēgties. Erasmus+ projekta “AIMS” 1. mobilitāte Beļģijā pārsteidza ar atšķirīgo skolu sistēmu, līdz ar to arī dažādajām mācību metodēm – daudz darījām paši, apciemojot “Eiropas kvartāla” ēkas un Eiropas Parlamentu, iepazinām arī flāmu studentu pilsētu Lēveni un slaveno Genti. Tomēr vissaistošākās bija aktivitātes, kas cieši saistītas ar projekta tēmu – reklāmu un lobiju – interesanta un aizraujoša beļģu profesora un Eiropas Komisijas darbinieka lekcija par lobiju ES, tāpat arī meistarklase “Democra-city” (ne katram ir iespēja kļūt par politiķi 2 stundu laikā!). Jāsaka, ka lielu ieskatu beļģu kultūrā sniedza dzīve viesģimenēs – ar ikvakara sarunām par dažādām tēmām, ar lielu prieku iepazinu arī kora dziedāšanas tradīcijas gan nelielā koncertā, gan mēģinājumā. Apvienojot viesģimenes gādību, pacietību un viesmīlību, iepazīstinot ar savu valsti, kā arī projekta nodrošinātās aktivitātes, varu droši sacīt – runāt par lobēšanu nemaz nav tik garlaicīgi (un tas ir noderīgi!), turklāt nav jābaidās izpaust savu viedokli –  tieši tā var radīt unikālas atmiņas!”

Andis Burka, 11.a klase: “Brauciens uz Beļģiju bija pilns ar iespējām iegūt jaunas zināšanas un neiazmirstamu pieredzi. Projekta ietvaros apguvu lobēšanas pamatprincipus, apskatīju vienas no Beļģijas skaistākajām pilsētām, to skaitā – Gente un Lēvene. Taču ārpus projekta darbības uzzināju, kā būtu dzīvot, ja dzīvotu vienā mājā ar trīnīšiem! Iepazinu franču un holandiešu ēdienkarti, kā arī, no mana skatupunkta, citādo kultūru. Sākot no sasveicināšanās ar citu cilvēku un beidzot ar pieņemtajām sabiedrības normām un uzvedību ģimenes lokā, tas viss man likās jauns un neredzēts. Taču bija arī līdzības, piemēram, uzzināju, ka daži franču valodas vārdi ir līdzīgi latviešu valodas vārdiem. Dažos gadījumos nozīme atšķīrās, bet līdzīgās skaņas atgādināja mājas.”

Emīls Bokalders, 11.a klase: “Aizvadītā nedēļa Beļģijā bija ļoti skaista. Šajā laikā es apguvu daudz jaunas lietas kultūras jomā, kā arī uzzināju daudz par projekta galveno tēmu – lobēšanu. Pats galvenais es iepazinu daudz jaunus cilvēkus,ar kuriem nedēļas laikā nodibināju ciešu saikni.”

Reinis Madars Ivuškāns, 11.a klase: “Mans pirmais lidojums uz Beļģiju bija satriecošs! Viesģimene ļoti jauki ar laipnību uzņēma un uzturēja jaukas sarunas ar labu humora piedevu. Kopumā visa kultūras pieredze bija ļoti noderīga, manuprāt, jo uzzināju daudz informācijas saistībā ar Eiropas parlamentu, Beļģijas kultūru un politiskām partijām. Pilsētu arhitektūra bija apbrīnojama, it īpaši naktī, jo bija citādāka kā Latvijā. Bija ļoti patīkami iepazīties ar cilvēkiem no citām valstīm un sadraudzēties. Tā bija lieliska pieredze!”

Skolotāja Aija Ieleja: “Projekta  „AIMS”  mācību aktivitāšu nedēļa Briselē bija ļoti darbīga, spraiga un piesātināta. Lepojos ar to, ka mūsu skolas jaunieši -Ilva, Beāte, Reinis Madars, Emīls un Andis- sevi spēja parādīt no labākās puses: bija labi sagatavojušies tēmai, aktīvi iesaistījās internacionālo jauniešu grupu darbā un debatēs, demonstrēja labas angļu valodas zināšanas, tehnoloģiju lietošanas iemaņas, komunikatīvās prasmes un kultūru, ko atzinīgi novērtēja arī pārējo projekta dalībvalstu skolotāji un skolēni. Ir gandarījums par ieguldīto darbu un prieks par jauniegūtiem kontaktiem( piemēram, skolotājiem no Somijas).  Lai veicas turpmāko projekta aktivitāšu kandidātiem atlases kārtās!”

Skolotāja Santa Krasovska: “Nedēļa Beļģijas galvaspilsētā Briselē bija spraiga. Mūsu skolas jauniešiem – Beātei, Ilvai – Emīlam, Reinim un Andim – nācās iesaistīties daudzās un dažādās aktivitātēs, apgūstot zināšanas par lobēšanu un savu interešu pārstāvēšanu. Tika apmeklēts Eiropas Parlaments, noklausīta lekcija, izspēlēta politisko partiju spēle, veidotas prezentācijas (PowerPoint, plakāti, video, blogs). Bija iespēja piedalīties izglītojošās un pētnieciskās mācību ekskursijās gan Briselē, gan Gentē. Tā kā projektā iesaistīti 4 dalībvalstu – Beļģijas, Latvijas, Maķedonijas, Somijas – skolēni, saziņas valoda ir angļu. Lieliska pieredze bija dzīvošana ģimenēs. Paldies par viesmīlību! Apmeklējot vietējo skolu un piedaloties stundās, spējām novērtēt savas skolas vidi un to, kā tiek organizēts mācību process. Mūsu visu kopējie darba augļi ir gandarījums vērojot, ka mūsu skolas jaunieši izprot lietišķo etiķeti, prot veidot dažādas prezentācijas, viņiem ir labi attīstītas oratora prasmes, spēja argumentēt viedokli, kā arī prasme veiksmīgi iesaistīties grupu darbā, lielākoties uzņemoties vadošo lomu. Dalība projektā bija gan liels darbs, gan milzīgs ieguvums kā skolēniem, tā skolotājiem. Mājās atgriezāmies noguruši, bet apmierināti ar iegūtajām zināšanām.”

Skolotājs Edgars Bērziņš: “Mācību aktivitāšu Beļģijā mērķis – izzināt un izprast lobēšanu kā sistēmu ES ietvaros – tika sasniegts, jo gan teorētisko, gan praktisko uzdevumu veidā skolēniem tika skaidroti tā būtiskākie aspekti. Jāizceļ skolēnu dzīve viesģimenēs kā patstāvību veicinošs aspekts, tāpat arī izzinošās mācību ekskursijas un, protams, dažādie uzdevumi uzņemošajā skolā. Domāju, ka šīs mācīšanās aktivitātes ir lielisks rīks, kā ieguldīt savās prasmēs un iemaņās, lai nākotnē spētu sasniegt augstākus sasniegumus profesionālajā jomā, jo te jau saskatāms gan skolēnu regulārs darbs, interese un pašmotivācija apgūt vairāk.”

Komentāri