Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference Skrīveros

2018. gada 21. Februāris

Teksts un foto: D.Martinsone, bioloģijas skolotāja

 Tradicionālā starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference šogad  20. februārī pulcināja 24 vienpadsmito klašu skolēnus no Aizkraukles, Neretas un Skrīveriem, kuri prezentēja savus izstrādātos darbus kādā no zinātņu sekcijām. Interesanti pētījumi bija izdevušies par personvārdu izvēli Neretā, nitrātu jonu noteikšanu dārzeņos, viedajiem elektrotīkliem, kā arī Jāņu svinēšanas tradīcijām.

Mūsu skolniece Zane Upmane bija analizējusi filmu “ Marsietis” no fizikas skatupunkta, bet Marta Kaķe – jauniešu veselības stāvokli mūsu skolā. Šī pētījuma rezultāti un ieteikumi jauniešiem tiks popularizēti veselības mācības stundās. Bija patiess prieks par mūsu skolnieču uzstāšanās prasmēm un sniegtajām atbildēm uz žūrijas jautājumiem.  Darbi vēl jāpapildina, lai tos varētu tālāk prezentēt  Zemgales reģiona līmenī. Vēlam veiksmi!

Komentāri