Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde.

2021. gada 16. Marts

Ilze Ieleja, direktora vietniece mācību darbā

45. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference

Apsveicam visus Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnus un skolotājus, kuri ar lieliskām sekmēm 5. martā startēja Zemgales reģionālajā konferencē. Konferencē tika aizstāvēti seši 11. klašu skolēnu darbi:

Darba autors Darba tēma Konsultants Sasniegumi
Emīls Strazdiņš “Kosmisko raķešu dzinēji un degvielas” Agrita Sakse I pakāpe (izvirzīts uz valsti)
Franciska Jermuša “Skrīveri Kārļa Melnmata gleznās” Ruta Dišereite II pakāpe (izvirzīta uz valsti)
Jānis Straume „Zilās gaismas ietekme uz cilvēka veselību” Daiga Martinsone III pakāpe

 

Kalvis Kalniņš “Stundu sarakstu veidošana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā” Ilze Ieleja, Mārtiņš Skudra III pakāpe

 

Ieva Breča

 

„ Latvijas valsts mežu ilgtspējīga apsaimniekošana” Daiga Martinsone
Una Krjučkovska

 

„Trifeļu audzēšanas iespējas un trifeļu noieta tirgus Latvijā.” Silvija Starutmane

Konferenci ik gadus organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Jelgavā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Šogad tajā Zemgale tiks pārstāvēta ar 62 reģiona labākajiem zinātniskās pētniecības darbiem.
Informācija no Latvijas Lauksaimniecības mājas lapas: https://www.llu.lv/lv/raksts/2021-03-10/no-zemgales-regiona-uz-valsts-skolenu-zinatniskas-petniecibas-darbu-konferenci?fbclid=IwAR3xkniBUcLkJ2egZXuYrmP3HBmGosKbVfibuqfqqJ9JGRqUyXTSbwKhGtw

Komentāri