Skrīverieši sevi apliecina Reģionālajā ZPD konferencē

2017. gada 4. Aprīlis

Teksts: Ilva Viļuma, 11.a klase

Trešdien, 22. martā, Zemgales Reģionālajā kompetenču attīstības centrā norisinājās 8. reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā piedalījās arī četri 11. klases skolēni – Ilva Lāce, Reinis Eiduks, Ieva Brenčeva un Ilva Viļuma.

Šogad pieaudzis kopējais konferences dalībnieku skaits – tika pieteikti 194 skolēnu 167 darbi 21 sekcijā, no kuriem 52 eksperti 17 komisijās atlasīja 185 skolēnu 160 labākos darbus. Tas noteikti liecina par skolēnu vēlmi pilnveidot savas zināšanas kādā konkrētā jomā, kā arī par izpratnes līmeņa izaugsmi. Visvairāk darbu šogad prezentēti kulturoloģijas (15) un  bioloģijas (13) sekcijās. Viens darbs aizstāvēts arī tieslietu sekcijā.

Uz Latvijas 41.izglītojamo zinātnisko konferenci no Zemgales reģiona izvirzīti 89 darbi, to vidū arī Ilvas Lāces darbs veselības zinātnes sekcijā “Dažādu šķīdumu ietekme uz zobu emalju”, kurš ieguva 2.vietu. Atzinības piešķirtas Reinim Eidukam ar darbu “Bioloģiski vērtīgie zālāji zemnieku saimniecībā “Vecskolas”””, Ievai Brenčevai ar darbu “16-18 gadus vecu jauniešu temperamenta iezīmju saistība ar kino žanriem” un Ilvai Viļumai ar darbu “Augļu un ogu dabiskā fermentācija līdz etiķskābei”.

Vēlam veiksmi valsts mēroga zinātniski pētniecisko darbu konferencē gan darba autorei Ilvai Lācei, gan vadītājai Daigai Martinsonei!

Komentāri