Olimpiādes un konkursi 2021./2022. 1. semestris

2022. gada 6. Janvāris

Nr.p.k. Klase Vārds, uzvārds olimpiāde, konkurss, sacensības Rezultāti (vieta) Skolotājs
1 10.a Gundega Beķere angļu valodas olimpiāde 2.posms 2 Santa Mārtinsone
2 10.a Terēze Barkāne angļu valodas olimpiāde 2.posms 2 Santa Mārtinsone
3 10.a Mārtiņš Gailītis angļu valodas olimpiāde 2.posms Atzinība Santa Mārtinsone
4 11.a Diāna Kalva angļu valodas olimpiāde 2.posms 2 Santa Mārtinsone
5 11.a Meldra Spēka angļu valodas olimpiāde 2.posms 3 Santa Mārtinsone
6 12.a Kalvis Kalniņš angļu valodas olimpiāde 2.posms 1 Aija Ieleja
7 12.b Zanda Albekeite angļu valodas olimpiāde 2.posms 1 Aija Ieleja
8 12.a Ieva Breča angļu valodas olimpiāde 2.posms 3 Aija Ieleja
9 12.a Emīls Strazdiņš angļu valodas olimpiāde 2.posms 3 Aija Ieleja
10 9.b Kristena Balode bioloģijas olimpiāde 2.posms 2 Daiga Martinsone
11 9.a Marks Anufrijevs bioloģijas olimpiāde 2.posms 3 Daiga Martinsone
12 10.a Gundega Beķere bioloģijas olimpiāde 2.posms 1 Daiga Martinsone
13 10.a Terēze Barkāne bioloģijas olimpiāde 2.posms 2 Daiga Martinsone
14 10.a Alise Lasovska bioloģijas olimpiāde 2.posms 3 Daiga Martinsone
15 11.a Laura Zīmele bioloģijas olimpiāde 2.posms 2 Daiga Martinsone
16 11.a Sanija Petroviča bioloģijas olimpiāde 2.posms 3 Daiga Martinsone
17 12.a Ieva Breča bioloģijas olimpiāde 2.posms 1 Daiga Martinsone
18 11.a Līga Pūtele Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkurss Pateicība par piedalīšanos Aija Zvaigznīte
19 10.a Kristers Škapars radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Skrīveru pagasta upju ūdens kvalitāte” 1 Daiga Martinsone
20 10.a Terēze Barkāne radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Maizītes upes izpēte” Atzinība par piedalīšanos Daiga Martinsone
21 10.a Anna Baiba Bidiņa radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Daugavas krastu izmantošana tūrismam” Atzinība par piedalīšanos Daiga Martinsone
22 11.a Meldra Spēka, Laura Zīmele radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Aizkraukles pilsdrupas” 2 Ruta Dišereite
23 11.a Daniela Bišofa radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Skrīveru dendroloģiskais parks” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
24 11.a Katrīna Celmiņa radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Kokneses pilsdrupas” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
25 11.a Lāsma Lāce, Alvīne Medne, Sanija Petroviča radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Likteņdārzs” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
26 11.a Diāna Kalva, Līga Pūtele, Žanis Sils radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Aizkraukles HES” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
27 12.b Franciska Jermuša radošo darbu konkurss “Mana Daugava” – darbs “Daugava Kārļa Melnmata gleznās” Atzinība par piedalīšanos Ruta Dišereite
28 9.a Markuss Grigorjevs vēstures olimpiāde 2.posms Atzinība Ruta Dišereite
29 9.a Anna Bazule vēstures olimpiāde 2.posms Atzinība Ruta Dišereite
30 12.a Ieva Breča vēstures olimpiāde 2.posms 3 Ruta Dišereite
31 12.b Katrīna Paula Jukna vēstures olimpiāde 2.posms Atzinība Ruta Dišereite

 

Komentāri