Atskats uz Sociālo zinību konkursu

2019. gada 31. Marts

Santa Krasovska, socialo zinību skolotāja

26. martā Aizkrauklē notika sociālo zinību konkurss. Tajā skolēniem bija jāuzstājas ar prezentāciju “Man tuva sociālo zinību tēma”. Visas dalībnieces no mūsu skolas guva godalgotas vietas. 6.-7. kl. grupā 1. vieta Alisei Cederei, 2. vieta – Sanijai Vasiļjevai (sk. Santa Krasovska). 8.-9. kl. grupā 1. vieta Janai Ivanovai, 2. vieta Anetei Zirnītei, 3. vieta – Lāsmai Rutkovskai un Sanijai Petrovičai (sk. Silvija Strautmane).


Konkursā bija pieteiktas četras dalībskolas Skolēni, atbilstoši mācību priekšmeta standartā norādītajām prasībām, runāja par, viņuprāt, interesantām profesijām, par savu vaļasprieku, lēmumu pieņemšanu, attīstot hobijus, darbu vasarā un brīvprātīgo darbu, vardarbību skolā, analizēja mājasdarbu nepieciešamību, akcentēja ekoloģijas problēmas. Galvenais ieguvums ir prasme izveidot prezentāciju un gūtā pieredze to izstāstīt plašākam klausītāju lokam. Apsveicam!

Komentāri