Diagnosticējošie darbi 3. un 6.klasei

2021. gada 16. Februāris

Diagnosticējošie darbi

3.klasei

Līdz 2021.gada 2.martam – latviešu valoda (mutvārdu daļa)

2021.gada 3.marts – latviešu valoda (rakstu daļa)

2021.gada 9.marts – matemātika

6.klasei

Līdz 2021.gada 16.februārim – latviešu valoda (mutvārdu daļa)

2021.gada17.februāris- latviešu valoda (rakstu daļa)

2021.gada 25.februāris  – matemātika

2021.gada 4.marts – dabas zinības

Komentāri