5.klašu skolēni Sociālajās zinībās pēta tēmu “Valsts”

2020. gada 19. Maijs

Edgars Bērziņš, 5.klašu sociālo zinību skolotājs

Attālināto mācību periodā 5.klašu skolēni rūpīgi pētīja un mācījās tēmu “Valsts”. Tēmas ietvaros tika veidota domu karte, izvirzītas tēzes par to, kāda veida valstī viņi vēlētos dzīvot un veica arī praktisko pētījumu, veidojot prezentāciju par pašu izdomātu valsti. Būtiski, ka projekta darbs tika veidots, balstoties uz rūpīgi izstrādātiem izstrādes soļiem un vērtēšanas kritērijiem. Skolēni kopumā izsakās atzinīgi par projekta darbu, jo tas ir devis gan daudz jaunas prasmes, gan iespēju pašiem radoši izpausties. Lūk, 5.klašu skolēnu veikums Padlet platformā, kas tika izmantota, lai veidotu galeriju ar veikumu divu mēnešu ilgumā:

Made with Padlet

Made with Padlet

Komentāri