12. klašu skolēni gatavojas eksāmeniem!

2020. gada 25. Maijs

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, skolā ienācis eksāmenu laiks. 12. klašu skolēniem nākas daudz mācīties patstāvīgi, plānot laiku, motivēt un disciplinēt sevi. Zināms, ka šī gada eksāmenu saturs un grūtības pakāpe nemainīsies. Taču klāt vēl nācis arī uztraukums par neierasto situāciju. Tāpēc 12.klašu audzinātāja Daina Vancāne-Viļuma vērš skolēnu uzmanību uz to, ka, rakstot viedokli, jāprot iedziļināties tā problēmā, izteikties skaidri, argumentējot savu domu.

Arī matemātikas skolotāja Ināra Dika norāda, ka kļūdas matemātikas eksāmenā bieži vien rodas no tā, ka skolēni pavirši izlasa  uzdevuma noteikumus un neatrisina uzdevumus līdz galam. Tātad jālasa uzmanīgi un jāpārbauda atrisinājumus. Savukārt angļu valodā klupšanas akmens ir vārdu pareizrakstība, kas ļoti atšķiras no latviešu valodas. Tādēļ angļu valodas skolotājas Santa Martinsone  un Aija Ieleja ir vienisprātis par to, ka daudz jālasa un jāskatās filmas angļu valodā. Divpadsmito klašu skolēni mēģina vēl izmantot skolotāju palīdzību konsultācijās, izpildot visus COVID-19 pandēmijas radītos ierobežojumus. Vēlam mūsu divpadsmitklasniekiem veiksmi un izturību šajā neparastajā eksāmenu laikā!

Komentāri