Arī 1.a interesējas par karjeru

2023. gada 2. Novembris

Evita Štauere, 1.a klases skolotāja

Karjeras nedēļas ietvaros 1.a klasē ar savu pieredzes stāstu par profesiju dalījās Artūra Rikmaņa mamma un Riharda Matīsa Ābola mamma.  Artūra mamma bērniem rādīja prezentāciju un iepazīstināja bērnus ar drēbnieka profesiju, tai nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām (šujmašīnu, lekālu, mērlentu, uzpirksteni, audumu u.c.). Bērniem bija iespēja pašiem izmēģināt šūšanas prasmi, pamatdūrienā šujot dažādus burtus un ciparus. Bērniem ļoti patika šūt, daži izmēģināja prasmi ar plastmasas adatu, citi ar metāla adatu, un visiem bija prieks par paveikto!

Riharda Matīsa Ābola mamma iepazīstināja bērnus ar advokāta profesiju un galvenajiem pienākumiem – līgumu sastādīšana, piedalīšanās tiesas sēdēs, cilvēku konsultēšana par neskaidriem juridiskiem jautājumiem, minot dažādus interesantus piemērus no dzīves. Bērniem bija iespēja aplūkot advokāta profesijas tērpu un aizpildīt Dāvinājuma līgumu (viens otram dāvināja smaidus).

Paldies Artūra un Riharda Matīsa mammām par aktīvu dalību karjeras nedēļā!

Komentāri