Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā aizvadīta Karjeras nedēļa.

2022. gada 28. Oktobris

Aizvadītajā nedēļā ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā atzīmēta Karjeras nedēļas desmitgade, un pasākumi norisinājušies arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. Skolēni iesaistījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajās diskusijās, apmeklēja uzņēmumus, piedalījās konkursos un mācībstundās, kā arī izzināja uzņēmējspējas pašu spēkiem, izmantojot izstrādāto digitālo rīku. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā notikuši arī pašu rīkotie pasākumi. Skolā ciemojās vecāki Diāna Turlaja, Jānis Korņilovs, Baiba Kauliņa, Beāte Kalnaraupa, Līga Ondzule, Tatjana Žiško, Inga Ļebedeva, vectētiņš Jānis Ondzulis,lai iepazīstinātu skolēnus ar savām profesijām. Par skolotāja  karjeru 12. klases audzēkņiem stāstīja skolotāja Daiga Martinsone.

Karjeras nedēļas laikā, no 17. – 21. oktobrim, skolēni apmeklēja arī vairākus uzņēmumus- Skrīveru galdniecību un stādu audzētavu ”Sedumi”. 5. klašu skolēni mācījās , kā praktiski var atrast informāciju par karjeras tēmu internetvidē. 9. klašu skolēni piedalījās onlain nodarbībā “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”, 7. klašu skolēni veidoja prezentācijas par savu vecāku profesijām.  

Karjeras nedēļas pasākumos šogad kopumā piedalījušies vairāk nekā 110 000 skolēni. Pasākumu ciklā ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Karjeras nedēļas pasākumus organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem.

“Karjeras nedēļa ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu, ko ik gadu aizvadām rudenī. Lai gan karjeras atbalsta pasākumi skolās norisinās visu gadu, Karjeras nedēļas laikā tiek īpaši izcelta kāda no karjeras izglītības jomas aktuālām tēmām. Šo desmit gadu laikā Karjeras nedēļa ir izaugusi no pāris pasākumiem valstpilsētās līdz tūkstošiem pasākumu teju katrā novadā, pilsētā un skolā. Tā ir tradīcija, kas jāturpina izglītības iestādēs gan skolēnu intereses rosināšanai par savu spēju un prasmju izzināšanu, apsverot savas nākotnes karjeras ievirzi, gan kā atbalsts pedagogiem karjeras izglītības īstenošanā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Kopumā desmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 16 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 840 000 skolēnu. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Komentāri