Tikšanās ar Katrīnu Sprudzāni – programmas AWARD nacionālo koordinatori Latvijā

2016. gada 7. Marts

Teksts un foto: Inguna Juhņēviča, AWARD kustības Skrīveros vadītāja

Tikšanās ar Katrīnu Sprudzāni  izvērtās par īpaša veida Award prezentāciju, kurā ar Katrīna stāstīja par savu līdzšinējo pieredzi darbā ar jauniešiem un uzsvēra programmas Award lielo ietekmi uz viņu pašu un jauniešiem. Tikšanās laikā tika demonstrēta prezentācija par programmu un tās darbību Latvijā. Jāuzsver, ka jaunieši izrādīja lielu interesi par iespēju iesaistīties programmā, uzdeva jautājumus un izvaicāja par dažādiem programmā iesaistīto jauniešu veiksmes stāstiem. Pēc tikšanās ar jauniešiem notika individuālas sarunas.

Par AWARD Zelta līmeni stastija Ilva Viļuma, uzsverot, ka “tā ir iespēja jaunietim plašāk atvērt acis, lai ieraudzītu un saprastu, ko citi nebūtu gatavi”. Programmā AWARD Zelta līmeņa dalībniekiem, ir papildus prasība – izstrādāt un īstenot sadzīvisku projektu (angļu val. – Residential Project) attālu no savas dzīvesvietas. Prasības galvenais mērķis ir iedrošināt un iemācīt jaunietim sastrādāties ar cilvēkiem, ar ko viņš ikdienā nesatiekas, arī ar iepriekš nepazīstamiem cilvēkiem, lai nonāktu pie kopēja rezultāta. Šis piedzīvojums paplašina jaunieša redzesloku un paver plašāku skatījumu. Projekta norise jāplāno vismaz 4 naktis un 5 dienas, taču atsevišķos gadījumos ir iespējams projektu saplānot 2 nedēļas nogalēs.

Komentāri