Patriotisko dziesmu konkurss [15.11.2018.] – VIDEO

5.a klase, audzinātāja sk. Daina Pētersone

5.b klase, audzinātāja sk. Santa Krasovska

5.c klase, audzinātāja sk. Dzintra Znotiņa

6.a klase, audzinātāja sk. Silvija Strautmane

6.b klase, audzinātāja sk. Aija Zvaigznīte

7.a klase, audzinātāja sk. Rita Lielā

7.b klase, audzinātāja sk. Ināra Plakane

8. klase, audzinātāja sk. Sintija Rūze

9.a klase, audzinātāja sk. Lilita Paula

9.b klase, audzinātāja sk. Aija Ieleja

10. klase, audzinātāja, sk. Santa Mārtinsone

11.ab klases, audzinātāja sk. Daina Vancāne-Viļuma

12.a klase, audzinātājs sk. Edgars Bērziņš