Skolēnu pašpārvaldes sēde 15.01.

2014. gada 21. Janvāris

Trešdienas, 15.01., pašpārvaldes sēdē pārrunājām un izanalizējām skolēnu darbu un dalību EKO skolā. Tās padomē iesaistās
aizvien vairāk skolēnu no dažādu klašu grupām. Izrunājām turpmāko rīcību, saistībā ar uzdevumiem, kas vēl jādara, lai mūsu
skola pēc iespējas pilnvērtīgāk iesaistītos šajā programmā.
Sākām apspriest Valentīndienas plānus, vakara balles programmu, kā arī dienas atrakcijas.
21. janvārī, otrdienā norisināsies Starptautiskā Apskāvienu diena – samīļosim savus mīļos, draugus un skolotājus. Kā saka:
apskāviens ir lieliska dāvana – viens izmērs der visiem!

Komentāri