Posmkāju modeļu veidošana.

2021. gada 1. Aprīlis

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja
Astoto klašu skolēni, noslēdzot mācīšanos par posmkāju uzbūvi, saņēma uzdevumu izveidot viena dzīvnieka modeli un norādīt uzbūves sastāvdaļas. Šādu uzdevumu skolēni veica pirmo reizi un bija patīkami redzēt, cik daudzveidīgi bija iesniegtie darbi. Daudzos darbos par pamatu tika ņemta plastmasas pudele un tajā ievietotas uzbūves detaļas , kas veidotas no plastilīna. 8. a klases skolēni Ludvigs Bērziņš un Markuss Grigorjevs izvēlējās apgūt ko jaunu un veidot kustīgus 3 D modeļus. Viņi to apguva pašmācības ceļā, sazinoties un sadarbojoties viens ar otru. Radošs darbs bija arī 8.b klases skolniecei Esterei Appenai, viņa veidoja vairākus bites modeļus no plastilīna un apvienoja tos prezentācijā. Attēlā redzams Esteres darbs, bet videoklipā- Markusa darbs

Komentāri