Konkursa „Mēs varam labāk” noslēguma pasākumā piedalās un balvas saņem 8.a klase

2015. gada 16. Jūnijs

Eirana Ostrovska, 8.a klase

Šī gada 15. jūnijā 8. a klases skolēni un klases audzinātāja Daiga Martinsone  devās uz Rīgu, uz konkursa „Mēs varam labāk” noslēguma pasākumu. Šis konkurss notiek jau 4. gadu, tā mērķis ir portāla e- klase sekmju progresa apkopošana. Konkursā iesaistās  visas 4.-12. klases, kuru vidējā atzīme ir virs 6. Mūsu klase ieguva 2. vietu valstī astoto klašu grupā. Lai atzīmētu labos rezultātus, katrai klasei tika dāvātas balvas un viena no tām -3 D kino  „Juras laikmeta pasaule” apmeklējums. Izmantojām arī otro balvu- apmeklējām saistošo izstādi „Titāniks”. Rudenī varēsim skatīt teātra izrādi un Dabas muzeju. Visi bijām patīkami pārsteigti un pozitīvu emociju pārņemti, mēs noteikti mācīsimies un arī nākošgad cerēsim uz labiem rezultātiem.

Komentāri