Andreja Upīša Skrīveru vidusskola dalās ar labās prakses piemēriem izglītības konferencēs

2021. gada 19. Augusts

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola pārstāvēta SKOLA 2030 organizētajā konferencē “Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai” un Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāju konferencē.

Direktora vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja Ilze Ieleja vadīja darbnīcu “Kā veidot pārbaudes darbus matemātikā, iekļaujot mutisko atbildēšanu.”

Ilze stāsta: “Skolēnam arī matemātikas stundās ir jāattīsta runāšanas prasmes. Svarīgi to trenēt ik dienu stundās un pārbaudīt noslēguma darbos. Īpaši svarīgi attālināto mācību laikā – skolotājs sadzird katru skolēnu, saprot, cik daudz katrs ir apguvis, kas vēl jāmācās. Mūsu skolas viena no pamatvērtībām – katram skolēnam iemācīt pareizi runāt, kodolīgi izteikties un uzsvērt svarīgāko. Prasme runāt palīdz konkurēt izglītības sfērā un vēlāk arī darba tirgū.”

 

Komentāri