ZPD tiek aizstāvēti attālināti.

2021. gada 29. Janvāris

Ilze Ieleja, direktora vietniece izglītības jomā

2021.gada 25. janvārī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā attālināti notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Savus veiktos pētījumus prezentēja 23 skolēni trijās komisijās. Katra komisija atsevišķi uzklausīja un novērtēja skolēnu paveikto darbu. Komisijas vadītāji sniedza atziņas no šī gada zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas.

Daiga Martinsone“Dabaszinātņu komisijā šogad tika aizstāvēti 8 darbi. Prieks, ka visi skolēni, strādājot attālināti, veiksmīgi tika ar šo uzdevumu galā, ieguvējs bija katrs, jo izvēlējās sev nozīmīgu tēmu. Daļai šis darbs noderēs arī tālākajās studijās. Jānis Straume pierādīja, ka zilā gaisma atstāj ietekmi uz cilvēka pulsu. Ieva Breča izpētīja sev tuvo mežu apsaimniekošanas tēmu, Megija Aņisimova – kāmju turēšanu nebrīvē, Lianda Lācgalve – sikspārņu kolonijas viņas mājas apkārtnē, Roberts Leimanis – datora ietekmi uz cilvēka veselību, Daniela Marija Apšeniece- stresu skolēniem, Elīna Zadzeiko –  sabiedrības viedokli par uztura bagātinātājiem un Emīls Strazdiņš – kosmisko raķešu dzinējus un degvielas.  Precīzāk noformētie un atraktīvāk pasniegtie darbi tika izvirzīti uz reģionālo konferenci, un tie ir Ievas, Jāņa un Emīla darbi, kuri ieguva augstāko novērtējumu 10 balles.”                                                                            

  Ilze Ieleja“Valodas, vēstures, matemātikas, IT, psiholoģijas sekcijā 7 skolēni prezentēja savus darbus. Skolēni pētījuši dažādas tēmas: Madara Laua “Latvijas iedzīvotāju zināšanas par “Brexit” un tā ietekmi uz cilvēku ikdienas dzīvi”, Sanda Laura Zolneroviča “Personvārdi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā”, Krista Bikuliča “Miega traucējumu sastopamība vidusskolēniem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā”, Ralfs Čipāns “Datorspēļu popularitāte Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā”. Ļoti labi izstrādāti trīs darbi: Sofijai Skujiņai “Disciplinēšanas metodes bērniem ar autiskā spektra traucējumiem”, Franciskai Jermušai “Skrīveri Kārļa Melnmata gleznās” un Kalvim Kalniņam “Efektīvāka stundu saraksta izveide Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā”. Šajos darbos iegūtos pētījuma rezultātus var izmantot tālāk, piemēram:

  • veidot Skrīveros tūrisma maršrutu saistībā ar Kārļa Melnmata gleznās attēlotajiem Skrīveru objektiem,
  • veidot bukletu vecākiem par disciplinēšanas metodes bērniem ar autiskā spektra traucējumiem,
  • modernizēt stundu saraksta veidošanas programmu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.            Uz reģionālo konferenci tika izvirzīti Franciskas un Kalvja darbi.           

Ligita Miezīte: “Noklausījāmies astoņu darbu prezentācijas, četri darbi ģeogrāfijā, trīs ekonomikā un viens darbs sportā. Lielākā daļa darbu bija kvalitatīvi, vērtējumu lielākā daļa bija 8 un 9 balles. Tēmas aktuālas, interesantas, arī  neparastas. Interesantu un neierastu tēmu izvēlējusies Una Krjučkovska, (darba vadītāja skolotāja Silvija Strautmane)  – “Trifeļu audzēšana Latvijā”( ļoti  apjomīgs darbs ar pētījumu, divām aptaujām), tas tika novērtēs ar 10 ballēm un nolemts darbu virzīt tālāk. Rinalds Rečs piedāvāja savu darbu “Latvijas ceļi, to segumi un būvniecība”, ļoti labi izstrādāts darbs, aktuāla tēma, bet diemžēl neparedzētās situācijas un ierobežojumu dēļ praktisko daļu neizdevās pabeigt, kā bija iecerēts. Tomēr darbs guva ievērību, tika novērtēts ar 8 ballēm. Nodokļus un nodokļu sistēmu, tās plusus un mīnusus analizēja Katrīna Paula Jukna  darbā “Latvijas nodokļi. Nodokļu slogs un tā analīze”. Pa Skrīveru dabas takām mūs veda Alvīne Bazule. Zanda Albekeite lika padomāt par apģērba un modes industrijas ietekmi uz vidi un vides piesārņojumu un aicināja pārdomāt savus apģērba iegādes paradumus. Ralfs Veinbergs bija veicis praktisku pētījumu un noskaidrojis par  Akciju tirgu  Latvijā un peļņas iespējām. Ronalds Smilškalns  stāstīja par basketbolista Stefena Karija karjeru, par to, ja kaut ko grib sasniegt, tas prasa neatlaidīgu un smagu darbu.”

Komentāri