Virtuālais sveiciens.

2020. gada 22. Decembris

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

“Vizuļo istabās puzuri kārti.

Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc.

Celiņi slaucīti, atcelti vārti:

Rakstītās kamanās Ziemsvētki brauc.

        Nomirgo kumeļiem sudraba groži,

        Zvaniņiem skanot, kamanas stāj.

         Eglītēs iedegas svecītes spoži,

         Ziemsvētku vecītis draudzīgi māj.

Atveras gaidītie dāvanu maisi.

Bērniņiem līksmi pukstēt sāk sirds.

Pilna ar prieku top zeme un gaisi,

Ziemsvētku zvaigzne pār pasauli mirdz.” 7.b klase

    Laiks rit savu gaitu, kā jau vienmēr…Domas traucas vēja spārniem…Vien sirsnīgs vārds paliek tai sirsniņā, kurai esi to veltījis. Ziemassvētku laiks ir laiks, kad jāpateicas visiem, kuri ir tev palīdzējuši grūtā brīdī.Tas ir laiks, kad jāsamīļo visus, kurus tu mīli. Jāapsveic visus, kurus cieni, kuriem vēli to labāko.      Šogad svētki ir citādāki. Mēs mazāk tiekamies un nevaram visus apsveikt klātienē. Tāpēc sūtām sveicienus elektroniski. Šādus apsveikumus sagatavojuši 7.b,7.c,12., pašpārvaldes un citu klašu skolēni. Paldies viņiem!


 

 

Komentāri